18. SDĚLENÍ

odboru odpadů MŽP o rozšíření seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 30. 6. 2000

V souladu s ustanovením § 2 vyhlášky MŽP č. 339/1997 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví společný seznam osob pověřených k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle § 4 odst. 4 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech.

 

Pověřená osoba

Čísla nebezpečných vlastností odpadů, k jejich hodnocení je pověřena

Odpovědná osoba, na kterou je pověření vázáno

132.

RNDr. Libor Kořistka, Ve Višňovce 308/36, 161 00 Praha 6

1,2,3,4,5,6,7,12

RNDr. Libor Kořistka

133.

RNDr. Ivo Daňhel, Na nábřeží 71/213, 736 01 Havířov-Město

1,2,3,4,5,6,7

RNDr. Ivo Daňhel

134.

Mgr. Darina Liptáková, PhD., Mezi školami 2321/2, 155 00 Praha 5-Stodůlky

1,2,3,4,5,6,7,12

Mgr. Darina Liptáková PhD.

135.

EKORA s.r.o., Nad Opatovem 2140/2, 140 00 Praha 4

1,2,3,4,5,6,7

Ing. Pavel Koťan

136.

Ing. Dagmar Sirotková, Horská 380, 261 01 Příbram

1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,12

Ing.Dagmar Sirotková

137.

Ing. Jiří Bureš, Ústecká 3052, 272 01 Kladno

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Jiří Bureš

Opravy a doplnění již dříve zveřejněných pověření, provedené na základě žádostí pověřených osob:

 

Pověřená osoba

Čísla nebezpečných vlastností odpadů, k jejich hodnocení je pověřena

Odpovědná osoba, na kterou je pověření vázáno

37.

EnviCon G s.r.o., Prosmycká 1, 410 02 Lovosice

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing.Jaroslav Teska

102.

RNDr. Ivo Říha, Bosonožská 13, 625 00 Brno

1,2,3,5,7,10

RNDr. Ivo Říha

125.

Ekoinvest Sokolov spol.s r.o., Komenského 123, 357 61 Březová

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Zdeněk Mašek

126.

Ing. Břetislav Miklas, Štefánikovo nám. 781/4, 460 01 Liberec

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Břetislav Miklas

RNDr. Vlastimila Mikulová, v.r.
ředitelka odboru odpadů