VĚSTNÍK MŽP 11/99


REZORTNÍ PŘEDPISY
12.Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci Pro-gramu revitalizace říčních systémů v roce 1999 Č.j. 600/2446/98 a Metodický pokyn odboru ekologie krajiny Ministerstva životního prostředí k zabezpečování Programu revitalizace říčních systémů Č.j.: OEK/3727/98
SDĚLENÍ
25.Sdělení odboru 630 - geologie Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách (úplný seznam k 30. září 1999) na základě zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb., a ve smyslu vyhlášky MHPR č. 412/1992 Sb.

26.Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí