26. SDĚLENÍ

odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí MŽP uveřejňuje pokračování seznamu oprávněných osob s osvědčením odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o oprávněné osoby, které získaly odbornou způsobilost v období od 1. 4. do 30. 9. 1999. Zároveň uvádí změny v údajích o oprávněných osobách, které získaly osvědčení přede dnem 1. 4. 1999. Změny údajů jsou prováděny na základě písemných žádostí oprávněných osob.

Mgr. Jiří Guth, v. r.,
ředitel odboru posuzování vlivů na ŽP

Lundáková Ivana Ing.

Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

Obory 95

Pražská 900

263 01 Dobříš

252 10 Mníšek pod Brdy

tel./fax: 0305/591770-72

e-mail: som@dob.czn.cz

 

Motl Luboš Mgr.

ES-environmentální a ekologické služby

Okružní 252

Okružní 252

435 15 Meziboří

435 15 Meziboří

tel./fax: 035/7748316

e-mail: motles@volny.cz

Změny:

Lhotová Gabriela Ing.

EG 7, s.r.o.

Charkovská 29

Charkovská 29

101 00 Praha 10

101 00 Praha 10

tel.: 02/71742086

fax: 02/71742328

e-mail: EG7@login.cz

 

Štěrba Zdeněk RNDr.

EG 7, s.r.o.

Na Míčánce 52

Charkovská 29

160 00 Praha 6

101 00 Praha 10

tel.: 02/71742086

fax: 02/71742328

e-mail: EG7@login.cz

 

Macháček Milan RNDr.

RNDr. Milan Macháček - EKOEX Jihlava

Za prachárnou 11

Znojemská 76

586 05 Jihlava

586 01 Jihlava

tel./zázn.: 066/7301434

tel.: 066/7308871, 0603/891284

e-mail: ekoex@iol.cz

 

Dvořák Petr Ing.

Mostecká uhelná společnost, a.s.

J. Kubelíka 1338

Závod technických a obchodních služev

434 01 Most

Václava Řezáče 316

tel.: 035/6100004

434 67 Most

tel.: 035/6205992

fax: 035/6204930

e-mail: P.Dvorak@mus.cz

 

Bouček Zdeněk Ing. CSc.

ENVIRO-EKOANALYTIKA - s.r.o.

Krškova 2

Nad Kunšovcem 1405/2

594 01 Velké Meziříčí

594 01 Velké Meziříčí

tel.: 0602/551389

tel./fax: 0619/521107, 524814

e-mail: enviro.vm@brn.pvtnet.cz

 

Křivanec Jan RNDr.

RNDr. Jan Křivanec - EKOSLUŽBY

Jižní 3

Jižní 3

360 01 Karlovy Vary

360 21 Karlovy Vary

tel.: 0603/293697

 

Tycová Miroslava Ing.

Ing. Miroslava Tycová - EKOINVEST

B. Němcové 14

B. Němcové 14

323 18 Plzeň

323 18 Plzeň

tel.: 019/535243, 538057, 0603/428665

fax: 019/535243

e-mail: mtycova@iol.cz

 

Obluk Václav Ing.

Morseova 245

Morseova 245

109 00 Praha 10

109 00 Praha 10

tel.: 02/7868469

tel.: 02/7868469, 0604/825980

 

Calábek Aleš Ing.

GEO-HYDRO-CONSULT

Kainarova 5

Osmek 35

750 00 Přerov

750 00 Přerov

tel.: 0641/219122

tel.: 0641/300803

 

Frieb Miloš Ing.

ENVI s. r. o.

Limuzská 530

Dukelská 145

108 00 Praha 10

379 82 Třeboň

tel.: 0603/703447

e-mail: frieb@fulbright.cz

 

Simon Ivan Ing.

Energoprojekt, a.s.

Řehořova 24

Vyskočilova 3/741

130 00 Praha 3

P.O.BOX 158

tel.: 02/6279690, 0602/612124

140 21 Praha 4

tel.: 02/41006920, 0602/612124

fax: 02/41006929

e-mail: simon@egp.cz

 

Toman Josef Ing. CSc.

Energoprojekt, a.s.

Pod Královkou 1/1942

Vyskočilova 3/741

169 00 Praha 6

P.O.BOX 158

tel.: 02/20513096, 0602/526822

140 21 Praha 4

tel.: 02/41006922, 0602/526822

fax: 02/41006929

e-mail: toman@egp.cz

  

Guthová Zuzana RNDr. CSc.

AGEA - agentura ekologických aplikací

(Švecová)

Desky 9

Desky 9

382 41 Kaplice

382 41 Kaplice

tel.: 0336/322102, 0603/578074


Objednávky

na Zpravodaj&Věstník Ministerstva životního prostředí (případně pouze Věstník MŽP) přijímá oddělení administrace a objednávky Vydavatelství a nakladatelství Práce, s. r. o. písemně na adrese:

Vydavatelství a nakladatelství Práce, s. r. o.
administrace a objednávky
Václavské náměstí 17
PP 747
112 58 Praha 1

Případně telefonicky na pražském telefonním čísle 33 37 47 80, nebo faxu 80 98 35

Roční předplatné (12 čísel) 350,-- Kč.


Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice, telefon (02) 6712 1111 l Vedoucí redaktor JUDr. Jan Přibyl l Administrace a objednávky: Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o., PP 747 Václavské náměstí 17, 112 58 Praha 1, tel.: 02/33 37 47 80, fax: 809 835 l Roční předplatné Věstník&Zpravodaj MŽP s přílohou EIA 350,-- Kč l Roční předplatné samostatného Věstníku MŽP 300,-- Kč l Sazba: Bohuslav Křeček, polygrafická činnost l Vytiskla tiskárna PB tisk Příbram l Vychází 12x ročně l Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Praha č.j. 6515/99 - P ze dne 24. 9. 1999 l Hlavní distributor: ALQ plus, s. r. o.

ISSN 0862-9013