Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Politika ochrany klimatu v ČR: Manažerské shrnutí

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Publikace)

Politika ochrany klimatu v ČR: Manažerské shrnutí


Název publikacePolitika ochrany klimatu v ČR: Manažerské shrnutí
AutorOdbor energetiky a ochrany klimatu - MŽP
Rok vydání2017
KategorieENGLISH
ŽP A OCHRANA
Témaanglicky
klima
strategie
VydalMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2017 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
ObsahPolitika ochrany klimatu v České republice představuje strategii v oblasti ochrany klimatu do roku 2030 a zároveň plán rozvoje nízkoemisního hospodářství do roku 2050. Zaměřuje se na opatření ke snižování emisí skleníkových plynů a je tak komplementární ke schválené Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015), která se soustřeďuje na problematiku adaptace na změnu klimatu.

Obsah:

1. Úvod
2. Vývoj emisí skleníkových plynů v ČR
3. Cíle a priority ČR v oblasti snižování emisí skleníkových plynů
4. Projekce emisí skleníkových plynů do roku 2030
5. Uhlíková kalkulačka a výhled do roku 2050
6. Politiky a opatření
6.1 Průmysl
6.2 Energetika
6.3 Konečná spotřeba energie
6.4 Doprava
6.5 Zemědělství a lesnictví
6.6 Odpady
7. Financování opatření na ochranu klimatu v rozvojových státech
7.1 Navyšování klimatických financí
8. Odhad nákladů EU ETS a výnosů z prodeje emisních povolenek
9. Reportingové povinnosti ČR
10. Aktualizace a vyhodnocení Politiky ochrany klimatu v ČR
Soubory ke staženíPOKCR_CJ.pdf (1,162 kBytes); POKCR_AJ.pdf (1,199 kBytes)