EMAS

Česky in English

 


Jiří Hřebíček
Představení prvního česko-německého workshopu na ENVIBRNO

Jiří Hřebíček, Zdeněk Suchánek
Zkušenosti se zaváděním systémů environmentálního managmentu v ČR

Zdeněk Suchánek
Normy ISO pro environmentální management,
EMS a další nástroje ochrany životního prostředí
z pohledu zasedání ISO/TC 207 v San Francisku v červnu 1998

Günter Larisch
Příklad zavádění podnikové ochrany životního prostředí v průmyslovém podniku v SRN

Příloha publikace
„Systém environmentálního managementu a auditů (EMAS)
v malých a středních podnicích“
autoři: Zuzana Kubínová, Zdeněk Šantora

Předmluva
Vymezení hlavních pojmů
Seznam použitých zkratek
1. Jak začít
2. Souvislost mezi ČSN EN ISO 14001 a EMAS
3. Návaznost na systém managementu jakosti
4. Požadavky systému environmentálního managementu
4.1. Úvodní environmentální přezkoumání
4.2. Environmentální politika
4.3. Plánování
4.3.1. Environmentální aspekty
4.3.2. Právní a jiné požadavky
4.3.3. Cíle a cílové hodnoty
4.3.4. Programy environmentálního managementu
4.4. Zavedení a provoz
4.4.1. Struktura a odpovědnost
4.4.2. Výcvik, povědomí a odborná způsobilost
4.4.3. Komunikování
4.4.4. Dokumentace systému environmentálního managementu
4.4.5. Řízení dokumentů
4.4.6. Řízení provozu
4.4.7. Havarijní připravenost a reakce
4.5. Kontrola a nápravná opatření
4.5.1. Monitorování a měření
4.5.2. Neshoda, nápravná a preventivní opatření
4.5.3. Záznamy
4.5.4. Audit systému environmentálního managementu

4.6. Přezkoumání vedením organizace
5. Environmentální prohlášení
6. Závěrečná doporučení
Seznam použité a doporučené literatury
PŘÍLOHA I.
Podnikatelská charta pro trvale udržitelný rozvoj mezinárodní obchodní komory

PŘÍLOHA II.
Příklady úvodního environmentálního přezkoumání v malém a středním podniku

PŘÍLOHA III.
Zdroje dalších informací

Autoři příspěvků