AUTOŘI PŘÍSPĚVKŮ


Doc. RNDr. Jiří Hřebíček, DrSc., Mendelova zemědělská univerzita, Brno
RNDr. Zdeněk Suchánek, České ekologické manažérské centrum, Praha
Günter Larisch, Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld, SRN
Ing. Zuzana Kubínová. GEN s. r. o., Praha
Ing. Zdeněk Šantora, GEN s. r. o., Praha