PŘÍLOHA III.

Zdroje dalších informacíMinisterstvo životního prostředí ČR
odbor strategií a environmentální statistiky
Vršovická 65
100 10 Praha 10
tel. 02/6712 2784
fax 02/6731 0340

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
odbor průmyslového rozvoje
Na Františku 32
110 15 Praha 1
tel. 02/2485 3175
fax 02/2481 1089

Český institut pro akreditaci
útvar rozvoje
Biskupský dvůr 5
110 02 Praha 1
tel. 02/2180 2157
fax 02/232 6052

Autoři publikace:
Ing. Zuzana Kubínová, Ing. Zdeněk Šantora
GEN, s.r.o.
Vršovická 32
101 00 Praha 10
tel. 02/7174 6318 nebo 02/7174 6509
fax 02/7174 6318 nebo 02/7174 6509