VĚSTNÍK MŽP 05/99

Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra

Sdělení odboru odpadů MŽP o zařazení odpadů podle Katalogu odpadů

Sdělení odboru odpadů MŽP o seznamu osob,které byly ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31.1. 1999