Věstník MŽP 02/01


REZORTNÍ PŘEDPISY

1.   Dodatek č. 2 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000

2.   Přílohy - “Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR” na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné pro rok 2001

3.   Směrnice Ministerstva životního prostředí pro předkládání žádostí o podporu z programu Evropského společenství ISPA

SDĚLENÍ

8.   Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

9.   Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR o vydání nového seznamu vodohospodářských děl ČR I. – III. kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb., ke dni 1. ledna 2001 v provozu a ve výstavbě

10.   Sdělení sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky – pokračování seznamu držitelů osvědčení o autorizaci ke dni 30. listopadu 2000