10. SDĚLENÍ
sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky - pokračování seznamu držitelů osvědčení o autorizaci zveřejněného ve Věstníku MŽP ke dni 30. 11. 2000

V souladu s ustanovením § 24 písm. h) zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje ministerstvo životního prostředí seznam držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Sdělení bylo zpracováno na základě údajů poskytnutých odbory výkonu státní správy MŽP, uzávěrka dat byla k 30. 11. 2000.
Úplný seznam držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (tzn. seznam držitelů osvědčení o autorizaci zveřejněný ve Věstníku MŽP č.13/1999, č. 6/2000 a nyní zveřejňovaný seznam držitelů osvědčení) je možno najít na Internetu.

JUDr. Dana Římanová, v.r.
I. náměstkyně ministra životního prostředí – ředitel sekce legislativy a státní správy

 

TABULKA