XXV. ročník festivalu Týká se to také tebe
Uherské Hradiště, Uherský Brod
22. – 26. listopadu 2000


Oceněné filmy

Filmy amatérské

Velká cena (10 000,-  Kč):
Mladý starý muž, režie Jaromír Schejbal, Rychnov nad Kněžnou, ČR

Cena města Uherského Brodu:
Erin Shore, režie Bernhard Zimmermann, Düsseldorf, SRN

Zvláštní cena poroty:
Jizvy země, režie Petr Baran, Brno, ČR

Čestné uznání poroty:
Histórias Desencantandas (Popletené pohádky), režie Vitor Lopes,
Cine Clube de Avanca, Portugalsko

Filmy profesionální

Hlavní cena Josefa Velka:
Ekohistorie, režie Tomáš Škrdlant, Praha, ČR

Cena Ministerstva životního prostředí:
Arctic Dilemma (Arktické dilema), režie Margit Knoblauch,
Miljo og Energiministerie, Kobenhavn, Dánsko

Zvláštní cena poroty:
Občan Kinský, režie Olga Sommerová, Praha, ČR

Čestné uznání poroty:
La Nina, režie Klaut Toft, ABC TV Elsternwick, Austrálie

Čestné uznání poroty:
Kolekci filmů IRIB, Iránská islámská republika

Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice, telefon (02) 6712 1111 l Odpovědná redaktorka: RNDr. Jana Plamínková, tel.: 581 73 02, e-mail: plaminkovi@iol.cz l Administrace a objednávky: ALQ Plus, s.r.o., Výstaviště, Pavilon Fontána, 170 05 Praha 7, tel. 02/33 37 47 80, fax 33 37 47 77 l Roční předplatné Věstník&Zpravodaj MŽP s přílohou EIA 400 Kč l Sazba: Bohuslav Křeček, polygrafická činnost l Vytiskla tiskárna PB tisk Příbram l Vychází 12x ročně l Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Praha č.j. 6515/99 - P ze dne 24. 9. 1999 l Číslo 1/2001 Zpravodaje MŽP předáno do tisku 11. prosince 2000.

ISSN 0862-9005