M.R.K.E.V. překvapila zájmem pedagogů

Stovka pedagogů základních a středních škol, zástupců okresních a městských úřadů z Jihlavského kraje si předávala své zkušenosti na první Malé regionální konferenci o ekologické výchově, která proběhla ve středu 6. prosince 2000 v aule a přilehlých prostorách Vyšší odborné školy Jihlava. Konferenci pořádal Český svaz ochránců přírody Kněžice a středisko Chaloupky pod záštitou ředitele Školského úřadu Jihlava Mgr. Zdeňka Ludvíka a za finanční podpory Ministerstva životního prostředí.
“Konference nás překvapila zájmem učitelů. Je vidět, že ekologická výchova, která vede děti k odpovědnosti ve vztahu k životnímu prostředí, je pro školství aktuální téma. To platí o to více zde na Vysočině - v oblasti s nejčistším životním prostředím v rámci České republiky. Přednášející ze školských úřadů a Ministerstva školství nejdříve popsali roli a význam ekologické výchovy ve vazbě na transformaci školství a na vznik Jihlavského kraje. Učitelé pak získali desítky námětů, kontaktů, přehledů pomůcek a projektů, které jim pomohou při jejich práci ve školách. Věříme, že se postupně vytvoří pracovní skupina nadšených učitelů, kteří by mohli být partnerem budoucího krajského úřadu při přípravě systému ekologické výchovy v regionu,” stručně shrnul výsledky konference RNDr. Josef Zetěk, ředitel střediska Chaloupky.
Během konference zástupci desítky organizací a institucí z regionu nabídli pedagogům pomocnou ruku při realizaci ekologické výchovy ve školách a představili Programy pro školy. Učitelé měli možnost poznat správy chráněných krajinných oblastí Žďárské vrchy a Železné hory, Stanici ochrany fauny Pavlov, Český nadační fond pro vydru, Západomoravské muzeum, Pedagogické centrum Jihlava, ale i Okresní hygienickou stanice a státní podnik Lesy České republiky.
S velkým zájmem se setkaly odpolední pracovní a diskusní dílny. Učitelé získali náměty pro využití školních areálů při výuce dalších předmětů - biologie, fyziky, chemie či dalších. “Školní pozemky jsou na městských sídlištích často jediným kouskem zelené plochy a místem, kde žáci a učitelé mají přírodu na dosah ruky”, zdůraznily význam školních pozemků vedoucí dílny Květoslava Burešová, programová ředitelka Chaloupek, a Ing. Iva Nováčková ze ZŠ kpt. Jaroše z Třebíče
Učitelům byly dále představeny školní ekologické projekty sdružení Tereza z Prahy a pomůcky Rezekvítku z Brna s tajuplnými názvy “Krabice plné jehličí, Krabice plná vody, Pytel plný blech, atd.”, které jsou určeny pro využití v rámci školního vyučování. RNDr. Kvasničková, autorka učebnic přírodopisu s výrazným ekologickým zaměřením, představila postupy, jak zahrnout ekologickou výchovu do života celé školy a jak spolupracovat v učitelském sboru.
Konference byla prvním krůčkem k vzájemnému poznání pedagogů a zástupců organizací, kterým leží na srdci čisté životní prostředí Vysočiny. Příští ročník konference již bude moci hodnotit, jaké pokroky v oblasti ekologické výchovy v rámci Jihlavského kraje jsme učinili.

RNDr. Josef Zetěk,
ředitel střediska Chaloupky