Další ekologicky šetrné výrobky na scéně

Slavnostní setkání při příležitosti udělení Ceny ministra životního prostředí na pražském Žofíně bylo současně i tradičním místem předání ochranných známek “Ekologicky šetrný výrobek” dalším výrobkům. Tentokrát šlo o čtyři výrobky od tří firem.
Prvním je odmašťovací a čisticí detergent, určený nejen pro domácnosti, ale i pro průmyslové použití, s názvem SIMPLE GREEN. Jde o výrobek americké firmy, který byl pro evropské požadavky vyvinut tak, aby vyhověl přísnějším ekologickým parametrům. Vyrábí se v dceřiné společnosti ve Švýcarsku a na český trh jej dodává česká firma Liberty-Top-Tech.
Druhá a třetí známka patří výrobkům z oboru vytápěcí techniky, kde se stalo toto ocenění již tradičně vyhledávaným. Získat ochrannou známku usilují výrobci i dovozci také vzhledem k tomu, že s její pomocí lépe propagují své výrobky na mezinárodním veletrhu AQUA-THERM. Firma Robert Bosch, odbytová společnost s.r.o., divize Junkers získává ochrannou známku EŠV za dva plynové stacionární kotle značky SUPRASTAR, každý o jiném výkonu. Je to již třetí a čtvrtá ochranná známka “Ekologicky šetrný výrobek”, kterou plynové kotle JUNKERS získávají. Rovněž jsou držiteli značky německého ekolabelingového systému “Modrý anděl”.
Posledním z této série je plynový litinový kotel VIADRUS G 90 od firmy Železárny a drátovny Bohumín a.s., závod topenářské techniky VIADRUS, který se tak stává již sedminásobným držitelem ochranné známky EŠV.
U všech oceněných plynových kotlů platí, že jde o moderní spotřebiče vhodné pro vytápění bytů, rodinných domů, obchodních, vzdělávacích a zdravotnických zařízení apod., které jsou konstruovány s ohledem na stále rostoucí požadavky trhu. Jde především o dlouhou životnost, spolehlivost a účinnost spalování, samozřejmě s minimálními emisemi do ovzduší.

(z materiálů tiskového oddělení MŽP)