Zřízeno nové oddělení pro národní parky

V rámci odboru ochrany přírody MŽP bylo zřízeno k 1. srpnu 2000 nové oddělení pro národní parky. Toto oddělení má v současné době čtyři pracovníky a jeho vedoucím je JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.

Oddělení se zabývá zejména:

Úkoly pro nejbližší období:

(z materiálů tiskového oddělení MŽP)