Slovinsko a EU

Slovinsko je zemí, která momentálně dosáhla asi největší úrovně projednání vyjednávací kapitoly ŽP s Evropskou unií. Již v říjnu 2000 od Unie obdrželo druhou společnou pozici a usiluje o to, aby jeho odpověď na ni byla už konečná, tj. nevyvolávající další otázky a otevřené problémy.
Slovinsko by mělo požádat jen o tři přechodná období – pro směrnici o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), pro čištění městských odpadních vod a pro recyklaci a opětovné využití obalových odpadů. Slovinsko ustoupilo od požadavků na přechodné období v oblasti kvality motorových paliv a v otázce vypuštění nebezpečných látek do vod. Pro směrnici IPPC již specifikovalo 15 podniků (z celkových 100), pro něž přechodné období žádá. Lze předpokládat, že Česká republika bude žádána o stejný stupeň specifikace spolu s ostatními kandidátskými zeměmi.

Mgr. Jan Dusík,
zástupce zmocněnce pro přijetí do EU,
zástupce ředitele evropské integrace