Priority švédského předsednictví v EU v 1. pololetí 2001

Na období leden – červen 2001 připadá předsednictví v Evropské unii Švédsku. Předsednictví EU se střídá mezi jednotlivými členskými státy vždy po půl roce – ve 2. pololetí 2000 předsedala EU Francie, ve 2. pololetí 2001 pak bude předsedající Belgie.
Očekává se, že švédské předsednictví bude hrát velmi aktivní úlohu při posilování politiky životního prostředí Evropské unie – Švédsko tradičně patří v oblasti životního prostředí k nejvyspělejším členským státům EU.
Švédsko se chce zaměřit zejména na následující okruhy problémů:

V březnu 2001 se plánuje uskutečnění v pořadí již sedmého neformálního setkání komisařky EU pro životní prostředí, jadernou bezpečnost a civilní ochranu Margot Wallströmové s ministry životního prostředí kandidátských zemí EU. Hlavním tématem má být zejména diskuse nad návrhem 6. akčního programu pro životní prostředí a měl by se ho, podle dosavadní tradice, zúčastnit i ministr životního prostředí předsedající země EU, pan Kjell Larsson. S ním se ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart sešel v uplynulém roce hned dvakrát – poprvé v květnu při návštěvě Švédského království, podruhé během jednání ministrů životního prostředí tzv. Visegrádské čtyřky v říjnu ve Varšavě, kam byl ministr Larsson všemi zeměmi pozván.
Význam švédského předsednictví EU je zřetelný i v otázkách rozšíření EU, v jehož přípravě chce Švédsko rovněž pokročit. V kapitole životní prostředí konkrétně do té míry, aby mohlo být alespoň s některými kandidátskými zeměmi dokončeno její projednání. Bylo by velmi pozitivní, kdyby Česká republika mezi těmito zeměmi figurovala.

Mgr. Jan Dusík,
zástupce zmocněnce pro přijetí do EU,
zástupce ředitele evropské integrace