Rezoluce Evropského parlamentu k žádosti České republiky o členství v Evropské unii a ke stavu vyjednávání
(COM(1999) 503 – C5 – 0026/2000 – 1997/2180(COS))

Tato rezoluce ze dne 4. 10. 2000, která byla přijata nezávisle na předchozí rezoluci, v 21 bodech shrnuje pochvaly a výtky na adresu České republiky týkající se postupu předvstupních jednání. Podobné rezoluce byly přijaty i pro dalších 11 kandidátských zemí (Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, Kypr, Malta). Plný text Rezoluce je k dispozici na vnitřní adrese MŽP:
T:/Evropská unie/Rezoluce_soubory/Rezoluce EP – ČR.

Evropský parlament v oblasti životního prostředí:

Přechodná období požadovaná jednotlivými kandidátskými zeměmi

V závěru Zprávy Výboru pro životní prostředí EP jsou prezentovány tabulky, porovnávající žádosti o přechodná období jednotlivých kandidátských zemí. Pozice České republiky není v porovnání s ostatními zeměmi vůbec příznivá, v některých případech však Evropský parlament vycházel ze starších údajů (obsah síry v kapalných palivech - nová směrnice 99/32/EC a další). Podle zveřejněné tabulky se tak Česká republika ocitla mezi nejslabšími kandidáty - její pozice je téměř srovnatelná s postavením Polska. V tabulkách však nejsou obsaženy všechny položky environmentálního acquis.