17.

S D Ě L E N Í
odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí
o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí


Odbor posuzování vlivů na životní prostředí MŽP uveřejňuje další změny v údajích o oprávněných osobách. Jedná se o změny oznámené v době od 1. 4. 1999 do 30. 6. 1999. Změny údajů jsou prováděny na základě písemných žádostí oprávněných osob.

 

Mgr. Jiří Guth, v.r.
ředitel odboru
posuzování vlivů na ŽP

 

Černá Emilie Ing.
Pražská 62
370 04 České Budějovice
tel.: 038/24845

Stöhr Eduard Ing.
Jana Vrby 1717/5
434 03 Most


Forint Pavel Ing.
Okružní 2081
470 01 Česká Lípa


Pantoflíček Petr Ing.
Přestavlky č.p. 59
257 23 Přestavlky u Čerčan
tel.: 0301/97802
0602/331975
e-mail: ppantoflicek@iol.cz

Petříček Václav RNDr.
Stakorská 90
293 06 Kosmonosy
tel.: 0602/205607


Říha Martin Ing. arch.
Roháčova 266/38
130 00 Praha 3Tížková Věra RNDr.
Baarova 7
709 00 Ostrava - Mariánské HoryTichá Marie Ing.
Červený vrch 18
405 02 Děčín IV
tel.: 0412/530129

Šafařík Václav Ing.
Vladislav 92
675 01 VladislavSlouka Jiří RNDr.
U hranic 19
100 00 Praha 10


Bláha Arnošt Ing.
Slavíčkova 5
638 00 Brno
Cetl Pavel Ing.
Demlova 24
613 00 Brno
Kupec Josef RNDr.
Axmanova 13
623 00 Brno
Mynář Petr Ing.
Strnadova 7
628 00 Brno
Postbiegl Stanislav Ing.
trvalé:  Vackova 78/B
  612 00 Brno
přech.: Talichova 16
   623 00 Brno


Dřevíkovský Jan Ing.
Městské sady 666
284 01 Kutná Hora


Štolc Jiří Ing.
Žabovřeská 1029
156 00 Praha 5
tel.: 02/57921306

Kabele Jaroslav Ing.
Malířská 326/16
170 00 Praha 7Balek Jaroslav Ing. DrSc.
Kučerova 770
198 00 Praha 9 - Černý MostHybšová Zdeňka Mgr.
Horní Hoštice 12
790 70 Javorník u Jeseníku
tel.: 0645/413278


Klicpera Jiří Ing. CSc.
Za školkou 647
533 41 Lázně Bohdaneč
Dvořáková Irena RNDr.
Slezská 549
537 05 Chrudim
tel.: 0455/631153Martiš Miroslav RNDr. CSc.
Mánesova 7/1087
251 01 Říčany
e-mail: martis@ri.ipex.cz

Pražská 62
370 04 České Budějovice
tel.: 038/24845

ECOMOST - Ing. Eduard Stöhr
Budovatelů 2957
434 01 Most
tel./fax: 035/6202894

Ing. Pavel Forint
poradenství v oboru ekologie
Okružní 2081
470 01 Česká Lípa
tel.: 0425/22717

Agro Přestavlky, a.s.
Přestavlky č.p. 59
257 23 Přestavlky u Čerčan
tel.: 0301/97833

 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kališnická 4 - 6
130 00 Praha 3
tel.: 02/271525, 270754, 270400
fax: 02/272460

Terplan a.s.
Myslíkova 20
120 00 Praha 2
tel.: 02/24915699, 21963507
fax: 02/24915697

GHE, a.s.
Brandlova 6
702 00 Ostrava
tel.: 069/6114838
fax : 069/6126248

MT KONZULT
Červený vrch 18
405 02 Děčín IV
tel./fax: 0412/511595

Ing. Václav Šafařík
Vladislav 92
675 01 Vladislav
tel./fax: 0618/888229
0602/776 919

Vodní zdroje Holešov a.s., pracoviště Praha
Jana Masaryka 26
120 00 Praha 2
tel.: 02/22521601

INVESTprojekt - s.r.o.
Špitálka 16
602 00 Brno
tel.: 05/43240323, 43321357
fax: 05/43240676
e-mail: investp@mbox.vol.cz

INVESTprojekt - s.r.o.
Špitálka 16
602 00 Brno
tel.: 05/43240323, 43321357
fax: 05/43240676
e-mail: investp@mbox.vol.cz

INVESTprojekt - s.r.o.
Špitálka 16
602 00 Brno
tel.: 05/43240323, 43321357
fax: 05/43240676
e-mail: investp@mbox.vol.cz

INVESTprojekt - s.r.o.
Špitálka 16
602 00 Brno
tel.: 05/43240323, 43321357
fax: 05/43240676
e-mail: investp@mbox.vol.cz

INVESTprojekt - s.r.o.
Špitálka 16
602 00 Brno
tel.: 05/43240323, 43321357
fax: 05/43240676
e-mail: investp@mbox.vol.cz

GET s.r.o.
Korunovační 29
170 00 Praha 7
pracoviště:
Vojtěšská 237
284 01 Kutná Hora
tel.: 0327/503322
e-mail: drevik@mira.cz

Ing. Jiří Štolc - Ingplan
Žabovřeská 1029
156 00 Praha 5
tel.: 02/57921306

Hydroprojekt Praha, a.s.
Táborská 31
140 43 Praha 4
tel.: 02/61102441
fax: 02/61215186

Ing. Jaroslav Balek, DrSc.
ENEX
K tůni 511
391 56 Tábor
tel./fax: 0361/361149

České ekologické manažerské centrum - CEMC
Jevanská 12
100 00 Praha 10
tel.: 02/6280957
fax: 02/775869
e-mail: hybsova@cemc.cz
INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE
Za školkou 647
533 41 Lázně Bohdaneč
tel./fax: 040/6921106
0602/649164
e-mail: klicpera@iol.cz

EKONOX, s.r.o., Pardubice
Bělehradská 458
530 09 Pardubice
tel.: 040/46016
fax: 040/48056
e-mail: ekonox.pardubice@seznam.cz

Ústav aplikované ekologie LF ČZU
281 63 Kostelec nad Černými lesy
tel.: 0203/697500, 610360
fax: 0203/697500
e-mail: martis@kostelec.czu.cz