Věstník MŽP 02/00


REZORTNÍ PŘEDPISY

1. Směrnice ministerstva životního prostředí č. 8/1999 o služebních stejnokrojích. Č.j.: M/200 524/99

SDĚLENÍ

1. Sdělení odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí o vydání následující technické normy vodního hospodářství

2. Sdělení odboru legislativního ministerstva životního prostředí k §54 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve vztahu k exemplářům CITES

3. Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

4. Redakční sdělení o doplnění obecně závazných právních předpisů a resortních předpisů uveřejněných ve Věstníku MŽP č. 1/2000