SDĚLENÍ

1.

SDĚLENÍ odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí o vydání následující technické normy vodního hospodářství

 

TNV 75 7466 “jakost vod - Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)”

Tato norma určuje metodu stanovení celkového fosforu ve vzorcích všech druhů vod. Je vhodná ke stanovení celkového fosforu asi od 0,005 mg P v litru

 

Ing. Jaroslav Kinkor, v.r.
ředitel odboru ochrany vod