Věstník MŽP 11/00


SDĚLENÍ

23. Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

24. Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

25. Sdělení odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí o vydání seznamů chemických látek, na něž se nevztahuje povinnost registrace podle zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 258//2000 Sb.

26. Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách (úplný seznam k 30. 9. 2000) ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí