Věstník MŽP 09/01


REZORTNÍ PŘEDPISY

8.  Dodatek č. 5 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000

SDĚLENÍ

26.  Sdělení odboru geologie Ministerstva životního prostředí o vymezení právních předpisů a okruhy otázek pro zkoušky ze znalostí právních předpisů při ověřování odborné způsobilosti odpovědného řešitele geologických prací

27.  Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

28.  Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání následujících technických norem vodního hospodářství