Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997

    Usnesením vlády č. 745 ze dne 26. listopadu 1997 byly schváleny finanční prostředky na projekt Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997. 
    Cílem projektu je vyhodnotit zkušenosti z loňské povodňové katastrofy a připravit dokumentaci, která napomůže zlepšení systému povodňové ochrany v ČR; zároveň bude sloužit státním orgánům při rozhodování o obnově jednotlivých území, která byla červencovými povodněmi postižena. 
    V rámci projektu budou vyhodnoceny řady meteorologických, hydrologických, geodetických a dalších podkladů a měření pro návazná opatření v oblasti agrotechnické, lesnické, ekologické a vodohospodářské. Koordinací projektu byl pověřen Český hydrometeorologický ústav. Do prací jsou zapojeny i další odborné instituce a organizace rezortů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství, ústavy Akademie věd ČR, katedry vysokých škol a další odborné subjekty. V současné době byly zahájeny přípravné práce, celý projekt bude ukončen v květnu 1998.