Nový výkonový ředitel programu OSN pro životní prostředí

    Na návrh generálního tajemníka OSN Kofiho Annana 52. řádné Valné shromáždění Organizace spojených národů schválilo 3. prosince 1997 jmenování dosavadního ministra stavebnictví a územního plánování Spolkové republiky Německo prof. Klause Töpfera novým výkonným ředitelem Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) s účinností od 1. ledna 1998.
    V této funkci vystřídá Klaus Töpfer Elizabeth Dowdeswellovou, která stála v čele UNEP od ledna 1993. Přes původně optimistická očekávání se E. Dowdeswellové nepodařilo provést rychlou transformaci UNEP v efektivní a odbyrokratizovanou vedoucí organizaci na ochranu globálního životního prostředí. E. Dowdeswellové se nepovedlo přes veškeré snahy překlenout přetrvávající rozpory mezi ekonomicky vyspělými zeměmi a rozvojovými zeměmi v náhledech na další strategii transformace organizace a jejího financování. Vyřešit tyto problémy bude patřit mezi hlavní úkoly nového výkonného ředitele UNEP K. Töpfera jmenovaného do jedné z nejvyšších funkcí ve struktuře OSN.
    Místopředseda vlády a ministr životního prostředí České republiky Jiří Skalický zaslal Klausovi Töpferovi k jeho jmenování blahopřání, v němž vyjádřil podporu vedoucí úloze UNEP v úsilí o zlepšení stavu globálního životního prostředí a přislíbil spolupráci při uskutečnění reformy UNEP.

JUDr. Jiří Hlaváček,
vedoucí samostatného oddělení zahraničního protokolu