Legislativa v oblasti životního prostředí v roce 1997

    V roce 1997 připravilo Ministerstvo životního prostředí v souladu s plánem práce vlády i mimo něj celou řadu právních norem a prováděcích předpisů. Jejich celkový výčet (viz dále) snese srovnání s obdobím legislativních prací v letech 1991 a 1992.
Jedná se o tyto předpisy:

  1.  Právní předpisy, které byly v letošním roce:
    1. vládou a Parlamentem schváleny -
    2. Ministerstvem životního prostředí vydány -
  2. Návrhy zákonů, které byly vládou schváleny a jsou projednávány v Parlamentě:
  3. Návrhy věcných záměrů a zákonů, které jsou, nebo u nichž je předpoklad, že budou do konce roku 1997 odeslány vládě k projednání:
  4. Prováděcí právní předpisy, které je nutné do konce roku 1997 připravit:
    Lze předpokládat, že veškeré legislativní práce z plánu práce vlády i záměru ministerstva v této oblasti pro rok 1997 budou splněny. V této souvislosti je nutné ocenit aktivní přístup všech odborů, které se na těchto pracích podílely.
JUDr. Jan Neumann,
pověřený zastupováním ředitelky odboru legislativního