EIA 1/98


Ing. Martin NEUŽIL
Vliv těžby uranové rudy na životní prostřed

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
Vnímání rizika a management zdravotních rizik prostředí

Ing. Ladislav Beták
Posuzování vlivů na životní prostředí

Pavel Křížek
Venkovní elektrické vedení a jeho negativní vliv na ptačí populace

RNDr. Lenka Šoltysová
Poznámky k EIA Střeleč

PŘÍLOHA
D. Strategické posuzování vlivů na životní prostředí