4.

SDĚLENÍ

odboru geologické správy Ministerstva životního prostředí o vydaných povoleních pro vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů, v období od 1.7.1997 do 31.12.1997

 

Odborem geologické správy MŽP ČR byly v období od 1.7.1997 do 31.12.1997 ve správním řízení v souladu s § 4 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb., vydána následující rozhodnutí o povolení geologických prací pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů a rozhodnutí o prodloužení platnosti vydaných povolení.

Povolení pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů z prostředků zadavatelských organizací

Nově vydaná povolení

   RP   8.9.1999      
Pořadové číslo  název    *   platnost povolení
143/94 Kozlovice-Pražmo  RP ZP
191/95 Rožmitálsko ZR 28.8.1998 (zrušeno)
250/97 Ktiš-Ktišská hora AB 16.8.1999
253/97ZP
254/97 Krásná p. Lysou horou ZP 2.8.2000
255/97 Vídeňská  RP ZP 1.10.2000
256/97 Vídeňská  RP ZP 1.10.2000
257/97 Libkovice10.9.1999
258/97 Chlum n. Malší10.10.1999
249/96 Jankov PD

26.11.1999

259/97 Voltýřov ZR 23.11.1999
263/97 Ruprechtov KN 26.10.1999
265/97 Morávka RP+ZP 5.12.2000
266/97 Skalka VA 1.11.1999
267/97 Janovice I.**

               

   

Prodloužení platnosti povolení

 RP  RP  
Pořadové číslo  název    *   platnost povolení
73/93ZP 25.7.2001
84/93ZP 7.9.1999
94/93 Prosenická Lhota ZR 20.1.2000
111/94 Dětmarovice-Petrovice ZP 15.4.1999
Trojanovice ZP 3.5.1999
114/94 Václavovice ZP

3.5.1999

115/94 Kopřivnice-Tichá ZP 7.5.1999
116/94 Příbor-východ ZP 7.5.1999
124/94 Dětmarovice ZP 5.7.1999
125/94 Fryštát ZP 5.7.1999
133/94 Vracov I. RP, ZP 9.8.2001
190/93 Březí-Mikulov RP, ZP 26.2.2000
193/95 Chřiby II. RP,ZP 2.8.1999
37/92 Janovice ZP 15.11.2000
99/93 Mitrovice ZP 1.10.1999

 

Povolení k vyhledávání a průzkumu vyhrazených nerostů z prostředí státního rozpočtu

Pořadové číslo    název průzkumného území    * vyhrazený nerost  platnost povolení
SR 214 Ždánov-Březí ZS 4.9.1999
SR 215 Hroznětín KN 8.10.1999

* Vysvětlivky kódů vyhrazených nerostů:
AB abraziva
JL  jíl kameninový
KN kaolin
PD drahé kameny
RP ropa
VA vápence
ZP hořlavý zemní plyn
ZR zlato a nerosty z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy
ZS živce
** Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci

Rozhodnutím ministra ŽP byla zrušena k 29.10.1997 platnost rozhodnutí o povolení geologických prací v průzkumném území Rožmitálsko, které bylo vydáno v obnoveném řízení v r. 1997. V platnosti tak zůstává rozhodnutí Ministerstva hospodářství o povolení geologických prací v průzkumném území Rožmitálsko z r. 1995, jehož vykonatelnost je pozastavena rozhodnutím Vrchního soudu v Praze.

RNDr. Petr Šponar, v.r.
zástupce