3.

SDĚLENÍ

odboru ochrany přírody Ministerstva životního prostředí o jmenování záchranných center pro účely deponování zadržených exemplářů CITES ve smyslu ustanovení § 3 písm. h, zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled jmenovaných záchranných center:

A. Živočichové

1) 02/09 ZO ČSOP
 Ing. Pavel Pešout
 S.K.Neumanna 496
 258 01 Vlašim
 tel.: 0303/451 69, po zahájení plného provozu bude rozšířeno
 specializace: exotické ptactvo
 zahájení činnosti: březen 1998

2) 70/02 ZO ČSOP
 Stanice pro záchranu živočichů
 742 54 Bartošovice
 tel. + zázn.: 0655/7827
 tel.: 0656/701027, 0656/923425, 0602/732999
 specializace: dravci, sovy ptačí druhy euroasijského pásu, brodiví, hrabaví arasariové, tukani  zahájení činnosti stanice ve Vlašimi též exotické ptactvo (papoušci)

3) 43/10
 Ekochov
 Durychova 1383
 500 12 Hradec Králové 12
 tel. + fax: 049/5266619
 tel.: 049/99126, 049/931400
 specializace: veškeří hadi, ještěři, želvy, krokodýli a varani

4) Stanice mladých turistů a přírodovědců Opava
 Husova 17
 746 01 Opava
 tel.: 0653/623276, tel., zázn., fax: 0653 625 356
 specializace: terarijní plazy

5) Zoologická zahrada Jihlava
 Březinovy sady 10
 586 01 Jihlava
 tel.: 066/21797, 21391, fax: 066/228 39
 specializace: drápkaté opičky čeledi Callithricidae

B. Rostliny

1) Pražská botanická zahrada v Tróji
 Nádvorní 134
 171 00 Praha 7 - Trója
 tel. + fax: 02/6881502, 6880667 (ústředna: přepojit na Dr. Sekerka)
 specializace: orchideje, cibuloviny, hlíznaté rostliny, cykasovité a kapradiny

2) Botanická zahrada Univerzity Karlovy
 Na Slupi 16
 128 01 Praha 2
 tel. + zázn.: 02/295167
 specializace: kaktusy a skulenty

 RNDr. Petr Roth, CSc., v.r.
 ředitel odboru ochrany přírody