1.

SDĚLENÍ

odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách
ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

 

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí MŽP uveřejňuje pokračování seznamu oprávněných osob s osvědčením odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o oprávněné osoby, které získaly odbornou způsobilost v období od 1.11.1997 do 10.3.1998. Zároveň uvádí změny v údajích o oprávněných osobách, které získaly osvědčení přede dnem 1.11.1997. Změny údajů jsou prováděny na základě písemných žádostí oprávněných osob.

Ing. Václav Obluk, v.r.
ředitel odboru
posuzování vlivů na ŽP

 

 

Šafařík Václav Ing.
Vladislav 92
675 01 Vladislav
Ing. Václav Šafařík
Vladislav 92
675 01 Vladislav
tel.: 0602/776 919
       0618/982 29
Tomek Igor RNDr.
Na požáře 178
761 01 Zlín
Úřad města Zlína
Náměstí Míru 12
761 41 Zlín

 

Změny:
------ není dostupná

 2.

SDĚLENÍ

odboru ochrany vod o vydání následující technické normy vodního hospodářství

TNV 75 2321 ”Rybí přechody”

 

Tato norma určuje zásady pro navrhování a provoz rybích přechodů přes vodní díla na vodních tocích.

Jejím obsahem je:

Předmluva

1. Předmět normy
2. Normativní odkazy
3. Termíny a definice
4. Všeobecné požadavky
5. Podklady pro navrhování
6. Návrh rybího přechodu
6.1 Vstup rybího přechodu
6.2 Rybí přechod
6.3 Výstup rybího přechodu
6.4 Zabezpečení rybího přechodu před nepovolenou manipulací
7. Doporučené typy rybích přechodů

8. Využití již vybudovaných objektů k zajištění průchodnosti vodních děl pro ryby
9. Výzkum a úpravy rybích přechodů
10. Provoz rybího přechodu
11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 Ing. Jaroslav Kinkor, v.r.
ředitel odboru ochrany vod