Program energetických alternativ

Nadace Partnerství 1998 – 2000

Nadace Partnerství společně s lucemburskou neziskovou organizací Stiftung Oekofonds navázala v roce 1997 spolupráci s lucemburským ministerstvem životního prostředí v oblasti energetických úspor a využití alternativních zdrojů energie v České republice. Od roku 1998 je pravidelně vyhlašován grantový program pro neziskové organizace a obce. Prvních deset projektů bylo podpořeno již v roce 1997 částkou 0,8 mil. Kč. V roce 1998 bylo podpořeno 17 projektů (2,3 mil. Kč), v roce 1999 20 projektů (2,2 mil. Kč) a 26 projektů v roce 2000 (2,3 mil. Kč). Celkem tedy bylo schváleno 53 projektů v celkové výši 7,6 mil. Kč. V roce 2001 bude grantový program pokračovat. První uzávěrka žádostí o grant byla 16. 2., další je vyhlášena na 25. 4. 2001.
Výsledky programu na podporu energetických úspor a využití alternativních zdrojů energie byly prezentovány na výstavě v Lucembursku v roce 1999 společně s dalšími aktivitami českých neziskových organizací směřujícími k udržitelnému rozvoji Bílých Karpat a na podporu ekologického zemědělství, které byly taktéž podpořeny lucemburským ministerstvem životního prostředí. Nadace Partnerství organizovala návštěvu zástupců lucemburského ministerstva životního prostředí, zástupců neziskových organizací a lucemburských novinářů v České republice v roce 1999 a v roce 2000. Při těchto studijních cestách byly navštíveny některé z podpořených projektů v západních Čechách, Brně a okolí a v Bílých Karpatech.
Mezi podpořenými projekty byly aktivity směřující k propagaci energetických úspor a využití alternativních zdrojů (např. vydání atlasů obnovitelných zdrojů v jižních Čechách, západních Čechách a na jižní Moravě), energetické audity, izolace budov ovčí vlnou, izolace oken, netradiční řešení úsporných staveb, studie proveditelnosti na využití biomasy, posouzení vhodnosti některých druhů energetických plodin, měření větru, kogenerace, využití sluneční energie (sluneční kolektory - Slunce pro Bílé Karpaty) apod. Seznamy podpořených projektů s krátkou anotací jsou na www.nadacepartnerstvi.cz.

Mgr. Tomáš Růžička,
Nadace Partnerství