MŽP členem GEN

MŽP se v roce 2000 stalo řádným členem mezinárodní organizace ekologického značení GEN (Global Ecollabeling Network). GEN je neziskové sdružení organizací pro označování ekologicky šetrných výrobků ve světě. Tyto organizace stanovují podmínky a ověřují výrobky a služby s nižší zátěží a dopadem na životní prostředí. GEN byl založen v roce 1984 a v současné době sdružuje 20 organizací.
GEN se zaměřuje na získávání informací o programech označování ekologicky šetrných výrobků včetně podmínek pro udělení známky; dále se účastní činností spojených s označováním šetrných výrobků Programu Spojených národů pro životní prostředí (UNEP), Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO), Světové obchodní organizace (WTO) a dalších. Vzájemně zkoumá jednotlivé programy a řídí jejich technickou podporu.
Český ekolabeling – Národní program označování ekologicky šetrných výrobků – byl přijat Usnesením vlády ČR č. 159 z 7. 9. 1993. První ochranné známky byly propůjčeny v roce 1994.
V současné době je ochrannou známkou “Ekologicky šetrný výrobek” označeno přes 250 výrobků.

(z materiálů tiskového oddělení MŽP)