O nás bez nás

Volary 18. ledna 2001

Tiskové prohlášení Stálé konference šumavských obcí “O nás – bez nás” aneb “úředník vládne Šumavou” aneb “klíčový dokument o životě na Šumavě je pro její obyvatele utajen”

My, členové Stálé konference šumavských obcí, vyjadřujeme ostrý protest proti způsobu, jakým byl schválen dne 22. 12. 2000 Ministerstvem životního prostředí ČR pod č.j. OOP/8968/00 Plán péče Národního parku Šumava.
Jelikož se jedná o dokument, který bude na období 2001 – 2010 určovat, regulovat a zejména omezovat život člověka v rozlehlém území Šumavy, dala by se předpokládat vážnost této směrnice, a to zejména způsob jejího projednávání a zodpovědnost při schvalovacím procesu.
I když se Ministerstvo životního prostředí ČR odvolává na projednání ve speciální oponentní radě, nejsou právě členové této rady se skutečností ukončení schvalovacího procesu seznámeni. Ani nikdo z obcí vůbec netuší, co to bylo schváleno!!!
Po prvním projednání bylo k tomuto plánu dáno několik set připomínek a pozměňovacích návrhů. Na tyto však nikdo nijak nereagoval, natož aby odpověděl, jak s nimi bylo naloženo. Základní připomínkou ze strany starostů šumavských obcí, kteří zastupují společensko-politické zájmy tohoto regionu, byl požadavek, aby tento plán péče respektoval připravované územní plány velkých územních celků okresů Klatovy, Prachatice a Český Krumlov, a ne – jak mluvčí NPŠ píše – snížení procenta prvních zón a prodloužení doby jejich rozšiřování.
Při neúměrně rychlém schvalování nebyl ze strany státních úředníků slyšen hlas obcí. Rychlost byla zřejmě účelně cílená k nadcházejícímu 1. 1. 2001.
Tímto dnem by bylo nutné přizvat k připomínkovému řízení rovněž i vyšší územně samosprávné celky - kraje. A to asi nebylo žádoucí.
Z těchto důvodů požadujeme, aby bylo schválení plánu péče Ministerstvem životního prostředí ČR vzato zpět a tato verze plánu péče byla znovu projednána se všemi, kteří se podíleli na připomínkovém řízení první verze v roce 2000, včetně krajských samospráv.
Pokud se tak nestane, dáváme tímto na vědomí, že tento dokument nebudeme akceptovat a celou záležitost postupujeme dále k řešení.
Dále upozorňujeme, že ze strany Ministerstva životního prostředí ČR se jedná o další výraz nekomunikace se šumavskými obcemi, což dále prohlubuje destabilizaci součinnosti se Správou NPŠ a vyhrocuje krizi v této oblasti. Můžeme dokladovat další příklady o zvláštním pojetí komunikace, či spíše nekomunikace na území šumavských obcí a orgánu ochrany životního prostředí (zonace NP i CHKO Šumava, návrhy k zákonům majícím bezprostřední dopad na omezování práv šumavských obcí, neustálé neřešení důležitých existenčních připomínek, vydávání historického majetku, neřešené otázky daně z nemovitosti atd.).
Vše má ze strany Ministerstva životního prostředí jednotný scénář – “Necháme je, ať se vypovídají a vykřičí, stejně vše bude po našem, my jsme učinili zákonům zadost.”