XI.   Nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a produkty

a)  obecně závazné právní předpisy
Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů – 153/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví technická řešení, pomocí kterých může vzniknout geneticky modifikovaný organizmus, a technická řešení, která ke vzniku geneticky modifikovaného organizmu nevedou – 372/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro jednotlivé kategorie rizika při uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými organizmy – 373/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a produkt – 374/2000 Sb.