VIII.   Posuzování vlivů na životní prostředí

a)  obecně závazné právní předpisy
Zákon ČNR o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 130/2000 Sb. – 244/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku – 499/1992 Sb.

c)  metodické pokyny, návody a sdělení
Výklad č. 2/EIA/92 k ustanovení 22 zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 5/1992
Sdělení č. 4 odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí –  Věstník MŽP ČR č. 2/1993
Sdělení č. 7 odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí –  Věstník MŽP ČR č. 3/1993
Sdělení č. 8 odboru hodnocení rizik a vlivů na životní prostředí ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 4/1993
Sdělení č. 13 odboru hodnocení rizik a vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993
Sdělení č. 7 odboru posuzování a vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 2/1994
Sdělení č. 13 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 3/1994
Sdělení č. 16 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 3/1994
Sdělení č. 20 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 4/1994
Sdělení č. 1 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 2/1995
Sdělení č. 9 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 3/1995
Sdělení č. 9 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 4/1995
Sdělení č. 1 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 2/1996
Sdělení č. 11 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 3/1996
Sdělení č. 13 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 4/1996
Sdělení č. 15 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – úplný seznam k 31.10.1996 – Věstník MŽP ČR č. 4/1996
Zásady MŽP ČR a ČBÚ pro uplatňování institutu zhodnocení vlivů staveb a činností na životní prostředí při hornické činnosti a při využívání ložisek nevyhrazených nerostů – Věstník MŽP ČR č. 4/1996
Sdělení č. 6 odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Pokračování seznamu oprávněných osob, které získaly odbornou způsobilost v období od 1.11.1996 do 30.4.1997. Současně uvádí změny v údajích o oprávněných osobách, které získaly osvědčení před datem 1.11.1996 – Věstník MŽP ČR č. 2/1997
Sdělení č. 7 odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR o oprávněných osobách ve smyslu Zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Pokračování seznamu oprávněných osob, které získaly odbornou způsobilost v období od 1. 5. 1997 do 31. 8. 1997. Zároveň uvádí změny v údajích o oprávněných osobách, které získaly osvědčení přede dnem 1. 5. 1977 – Věstník MŽP ČR č. 3/1997
Sdělení č. 18 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Pokračování seznamu oprávněných osob, které získaly odbornou způsobilost v období od 1. 9. 1997 do 31. 10. 1997. Zároveň uvádí změny v údajích, které získaly osvědčení přede dnem 1. 9. 1997 – Věstník MŽP č. 4/1997
Sdělení č. 21 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách (úplný seznam k 31.10.1997) ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 4/1997
Sdělení č. 1 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 2/1998
Sdělení č. 14 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 4/1998
Sdělení č. 22 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 5/1998
Sdělení č. 23 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách (úplný seznam k 15.10.1998) ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 5/1998
Sdělení č. 4 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 2/1999
Sdělení č. 8 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 5/1999
Sdělení č. 17 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 8/1999
Sdělení č. 26 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 11/1999
Sdělení č. 27 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách (úplný seznam k 15. 10. 1999) ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 12/1999
Sdělení č. 7 odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 3/2000
Sdělení č. 12 odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 6/2000
Sdělení č. 23 odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 11/2000
Sdělení č. 26 odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách (úplný seznam k 30. 9. 2000) ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 11/2000