III.   Ochrana přírody a krajiny

a)  obecně závazné právní předpisy
Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny (ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb.), zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. – 114/1992 Sb.
Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – 16/1997 Sb.
Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – 161/1999 Sb.
Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy – 115/2000 Sb.
Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje Národní park “Šumava” a stanoví podmínky jeho ochrany (ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb.) – 163/1991 Sb.
Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany (ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb.) a (nařízení vlády č. 24/1996 Sb.) – 164/1991 Sb.
Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje “Krkonošský národní park” a stanoví podmínky jeho ochrany (ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb.) – 165/1991 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky MŽP č. 105/1997 Sb., vyhlášky MŽP č. 200/1999 Sb., vyhlášky MŽP č. 85/2000 Sb. a vyhlášky MŽP č. 190/2000 Sb. – 395/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky MŽP č. 264/1998 Sb. – 82/1997 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury ČSR ze dne 8. prosince 1989 o zřízení chráněné krajinné oblasti “Blanský les” – 197/1989 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti “Litovelské Pomoraví” – 464/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři Palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina – 6/1991 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti “Poodří” – 155/1991 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti “Železné hory” – 156/1991 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti “Broumovsko” – 157/1991 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky – 17/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky – 105/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje přírodní památka Na Plachtě 2 a stanoví její bližší ochranné podmínky – 81/1998 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a její ochranné pásmo a stanovují její bližší ochranné podmínky – 200/1999 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky – 236/1999 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Mazák a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.) – 85/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky – 192/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech – 360/2000 Sb.
Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotypy vodního ptactva a Protokolu o její změně – 396/1990 Sb.
Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví – 159/1991 Sb.
Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin – 572/1992 Sb.
Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 8. prosince 1967 čj. 13.853/67, kterým byly prohlášeny Jizerské hory . za chráněnou krajinnou oblast – (reg..)-částka 14/1968 Sb., (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 2/1968 (str. 45)
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. června 1969 čj. 9 886/69-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti “Jeseníky” – (reg.)-částka 30/1969 Sb. (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 9/1969 (str. 109)
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 16 368/69-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti “Orlické hory” – (reg.)-částka 4/1970 Sb., (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 2/1970 (str. 9)
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 25. května 1970 čj. 8 908/70-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti “Žďárské vrchy” – (reg.)-částka 23/1970 Sb., (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 8/1970 (str. 76)
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 12. dubna 1972 čj. 4 947/72-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti “Český kras” – (reg.)-částka 22/1972 Sb., (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 5/1972 (str. 68)
Výnos ministerstva kultury CSR ze dne 27. června 1972 čj. 4 946/72-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti “Labské Pískovce” – (reg.)-částka 22/1972 Sb., (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 9/1972 (str. 164)
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. března 1973 čj. 5 373/73 o zřízení chráněné krajinné oblasti “Beskydy” – (reg.)-částka 9/1973 Sb., (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976 (str. 82)
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. května 1974 čj. 7 657/1974 o zřízení chráněné krajinné oblasti “Slavkovský les” – (reg.)-částka 10/1974 Sb., (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 7/1974 (str. 90)
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. března 1975 čj.5 954/75 o nové právní úpravě chráněné krajinné oblasti “Šumava” – (reg.)-částka 14/1975 Sb., (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 5/1975 (str. 79)
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj.5 790/76 o zřízení chráněné krajinné oblasti “Pálava” – (reg.)-částka 5/1976 Sb., (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976 (str. 85)
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj.6 070/76 o zřízení chráněné krajinné oblasti “Kokořínsko” – (reg.)-částka 5/1976 Sb., (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976 (str. 86)
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj.6 883/76 o zřízení chráněné krajinné oblasti “České středohoří” – (reg.)-částka 5/1976 Sb., (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976 (str. 88)
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj.6 927/76 o zřízení chráněné krajinné oblasti “Lužické hory” – (reg.)-částka 5/1976 Sb., (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976 (str. 90)
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. listopadu 1978 čj. 21 972/78 o zřízení chráněné krajinné oblasti “Křivoklátsko” – (reg.)-částka 1/1979 Sb., (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 1/1979 (str. 6)
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 15. listopadu 1979 čj. 22 737/79 o zřízení chráněné krajinné oblasti “Třeboňsko” – (reg.)-částka 6/1980 Sb., (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 1/1980 (str. 1)
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. listopadu 1980 čj. 17 644/80 o zřízení chráněné krajinné oblasti “Bílé Karpaty” – (reg.)-částka 3/1981 Sb., (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 1/1981 (str. 1)
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1981 čj. 17 332/81 o zřízení chráněné krajinné oblasti “Blaník” – (reg.)-částka 9/1982 Sb., (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 3-4/1982 (str. 34)

Upozornění:
Následující kategorie s výjimkou NP a CHKO byly zákonem ČNR č. 114/1992 Sb. zrušeny a nahrazeny novými kategoriemi.

Konkrétní transformace jednotlivých chráněných kategorií jsou uvedeny v příloze č. 1 k vyhlášce MŹP č. 395/1992 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. listopadu 1988 čj. 14 200-SÚOP o prohlášení některých území v ČSR za chráněná – (reg.)-částka 49/1988 Sb., (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 8-9/1989 (str. 78)
Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 606/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Stříbrný roh” na okrese Děčín – (reg.)-částka 2/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 607/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Myslivna” v okrese Litoměřice – (reg.)-částka 2/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 608/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Osojno” v okrese Plzeň-sever – (reg.)-částka 2/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 609/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Sedlo” v okrese Litoměřice – (reg.)-částka 2/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 610/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Sluneční stráň” v okrese Ústí nad Labem – (reg.)-částka 2/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 612/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Starý Hirštejn” v okrese Domažlice – (reg.)-částka 2/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 613/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Smraďoch” v okrese Cheb – (reg.)-částka 2/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 359/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Jezerka” v okrese Most a Chomutov – (reg.)-částka 11/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 360/68 o vyhlášení chráněného naleziště “Pitkovická stráň” v Praze 10 – (reg.)-částka 11/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 361/68 o vyhlášení chráněného naleziště “Na Pilavě” v okrese Kladno – (reg.)-částka 11/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 362/68 o vyhlášení chráněného naleziště “Pod Veselovem” v okrese Kladno – (reg.)-částka 11/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 363/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Větrušická rokle” v okrese Praha-východ – (reg.)-částka 11/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 364/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Březina” v okrese Litoměřice – (reg.)-částka 11/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 365/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Vápenka” v okrese Děčín – (reg.)-částka 11/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 427/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Chloumek” v okrese Most – (reg.)-částka 11/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 428/68 o vyhlášení chráněného naleziště “Radobýl” v okrese Litoměřice – (reg.)-částka 11/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 022/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Trojačka” v okrese Nový Jičín – (reg.)-částka 19/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 023/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Kutaný” v okrese Vsetín – (reg.)-částka 19/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 024/69-II/2o vyhlášení státní přírodní rezervace “Suchá Dora” v okrese Nový Jičín – (reg.)-částka 19/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 025/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Dařenec” v okrese Opava – (reg.)-částka 19/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 6 006/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Velký močál” v okrese Sokolov – (reg.)-částka 19/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 14 619/68 o vyhlášení chráněného naleziště “Březinské tisy” v okrese Děčín – (reg.)-částka 19/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 15 141/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Oceán” v okrese Karlovy Vary – (reg.)-částka 19/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 23. dubna 1969 čj. 5 376/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Vladař” v okrese Karlovy Vary – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969 čj. 10 750/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Kaluža” v okrese Opava – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969 čj. 10 751/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Radim” v okrese Bruntál – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969 čj. 10 752/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Skučák” v okrese Karviná – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 292/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Valach” v okrese Opava – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu čj. 9 293/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “U Leskoveckého chodníku” v okrese Opava – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 294/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Nové Těchanovice” v okrese Opava – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 295/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Palkovické hůrky” v okrese Frýdek-Mísek – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 296/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Bystřice” v okrese Domažlice – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 3 909/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Hněvošický háj” v okrese Opava – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 356/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Pluhův bor” v okrese Sokolov – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 364/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Velký kámen” v okrese Klatovy – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 366/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Háj” v okrese Plzeň-sever – (reg.)-částka 27/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 367/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Zábělá” v okrese Plzeň-sever – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 368/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Malé jeřábí jezero” v okrese Karlovy Vary – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 369/69 o vyhlášení chráněného parku “Americká zahrada” v okrese Klatovy – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 282/69-II/2 o vyhlášení chráněného parku “Park v Bílé Lhotě” v okrese Olomouc – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970 čj. 14 474/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Ptačí hora” v okrese Bruntál – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970 čj. 14 475/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Černý les u Šilheřovic I” v okrese Opava – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970 čj. 14 476/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Černý les u Šilheřovic II” v okrese Opava – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj. 3 026/70-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Panské louky” v okrese Bruntál – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj. 3 027/70-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Polanský les” v okrese Ostrava – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj. 3 029/70-II/2 o vyhlášení chráněného naleziště “Malochova skalka” v okrese Plzeň-sever – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj. 3 030/70 o vyhlášení chráněného naleziště “V hlubokém” v okrese Louny – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. září 1970 čj. 11 079/70-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Skalské rašeliniště” v okrese Bruntál – (reg.)-částka 29/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. listopadu 1970 čj. 9 647/70-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Na Špičáku” v okrese Šumperk – (reg.)-částka 37/1970 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 16 051/72 o vyhlášení chráněného naleziště “Na Stříbrné” v okrese Benešov – (reg.)-částka 7/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 16 229/72 o vyhlášení chráněného naleziště “V olších” v okrese Benešov – (reg.)-částka 7/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 564/72 o vyhlášení chráněného naleziště “Prutník” v okrese Mělník – (reg.)-částka 7/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 565/72 o vyhlášení chráněného naleziště “Báň” v okrese Nymburk – (reg.)-částka 7/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 864/72 o vyhlášení chráněného přírodního výtvoru “Zlatý kůň” v okrese Beroun – (reg.)-částka 8/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 976/72 o zřízení chráněné studijní plochy “Swamp” v okrese Česká Lípa – (reg.)-částka 8/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 977/72 o vyhlášení chráněného naleziště “Slatinná louka u Velenky” v okrese Nymburk – (reg.)-částka 7/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 978/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Kulivá hora” v okrese Praha-západ – (reg.)-částka 8/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 009/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Karlické údolí” v okrese Beroun a Praha-západ – (reg.)-částka 7/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 077/72 o vyhlášení chráněného naleziště “Na ostrově” v okrese Benešov – (reg.)-částka 7/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 078/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Karlovské bučiny” v okrese Liberec – (reg.)-částka 8/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 123/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Dlouhá Hora” v okrese Liberec – (reg.)-částka 8/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 124/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Hamrštejn” v okrese Liberec – (reg.)-částka 8/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 244/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Velký Vápenný” v okrese Liberec – (reg.)-částka 8/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 245/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Na Adamcích” v okrese Hodonín – (reg.)-částka 8/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 246/72 o vyhlášení chráněného naleziště “Pod Drdolem” v okrese Zlín – (reg.)-částka 8/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 355/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Bílá Strž” v okrese Klatovy – (reg.)-částka 8/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 357/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Voškov” v okrese Beroun – (reg.)-částka 7/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 714/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Petrské údolí” v okrese Tachov – (reg.)-částka 8/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 715/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Pátecká a Mísy” v okrese Nymburk – (reg.)-částka 7/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 716/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Vrť” v okrese Nymburk – (reg.)-částka 7/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 767/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Holubovské hadce” v okrese Český Krumlov – (reg.)-částka 8/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 768/72 o vyhlášení chráněného naleziště “Rovná” v okrese Strakonice – (reg.)-částka 8/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 18. července 1973 čj. 9 523/73 o vyhlášení chráněného naleziště “Dubná” v okrese Písek – (reg.)-částka 28/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj. 8 806/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Hrby” v okrese Písek – (Reg.)-částka 28/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj. 8 904/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Komáří vrch” v okrese Rychnov nad Kněžnou – (reg.)-částka 28/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj. 8 958/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Ostrůvek” v okrese Tachov – (reg.)-částka 28/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj. 12 221/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Křivé jezero” v okrese Břeclav – (reg.)-částka 28/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. října 1973 čj. 12 893/73 o vyhlášení chráněného naleziště “U Kunštátské kaple” v okrese Rychnov nad Kněžnou – (reg.)-částka 37/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. října 1973 čj. 12 894/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Jaronínská bučina” v okrese Český Krumlov – (reg.)-částka 37/1973 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 14. prosince 1973 čj. 15 084/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Žlíbky” v okrese Písek – (reg.)-částka 1/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 14. prosince 1973 čj. 14 742/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Pohořské rašeliniště” v okrese Český Krumlov – (reg.)-částka 1/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 170/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Růžák” v okrese Děčín – (reg.)-částka 1/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 435/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Nad Dolským mlýnem” v okrese Děčín – (reg.)-částka 7/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 585/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Podkovák” v okrese Tachov – (reg.)-částka 5/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 634/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Čabel” v okrese Děčín – (reg.)-částka 5/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 635/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Ponova louka” v okrese Děčín – (reg.)-částka 5/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 749/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Farské bažiny” v okrese Tachov – (reg.)-částka 5/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 750/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Křížový kámen” v okrese Tachov – (reg.)-částka 5/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 462/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “U Brněnky” v okrese Brno-venkov – (reg.)-částka 5/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 463/73 o vyhlášení studijní plochy “Rakovec” v okrese Blansko – (reg.)-částka 5/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 582/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Kněžice” v okresu Brno-venkov – (reg.)-částka 5/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 583/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Březinka” v okrese Blansko – (reg.)-částka 5/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 584/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Červené blato” v okrese České Budějovice a Jindřichův Hradec – (reg.)-částka 7/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 922/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Zadní Hády” v okrese Brno-venkov – (reg.)-částka 7/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1974 čj. 18 923/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Dřínová” v okrese Brno-venkov – (reg.)-částka 5/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 19 328/73 o vyhlášení chráněného naleziště “Vinný vrch” v okrese Nymburk – (reg.)-částka 4/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 19 329/73 o vyhlášení chráněného naleziště “Lišková” v okrese Frýdek-Místek – (reg.)-částka 4/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 19 330/73 o vyhlášení chráněného naleziště “Zábřežské louky” v okrese Opava – (reg.)-částka 8/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSRze dne 29. prosince 1973 čj.18 585/73 o novém vymezení státní přírodní rezervace “Jezerní slať” – (reg.)-částka 5/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 400/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Tetínské skály” v okrese Benešov – (reg.)-částka 8/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 614/74 o vyhlášení chráněného naleziště “Vrbenská tůň” v okrese České Budějovice – (reg.)-částka 17/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 602/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Lipina” v okrese Jindřichův Hradec – (reg.)-částka 8/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 603/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Dědovické stráně” v okrese Písek – (reg.-částka 8/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 604/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Fabián” v okrese Jindřichův Hradec – (reg.)-částka 8/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 605/74 o vyhlášení chráněného naleziště “Ostrolovský Újezd” v okrese České Budějovice – (reg.)-částka 8/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 606/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Krkavčina” v okrese Písek – (reg.)-částka 8/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČR ze dne 17. července 1974 čj. 7 123/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Úhošť” v okrese Chomutov – (reg.)-částka 16/1974 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 čj. 15 732/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Žofinka” v okrese Jindřichův Hradec – (reg.)-částka 10/1975 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 čj. 15 734/74 o vyhlášení chráněného naleziště “Pod Lukšincem” v okrese Frýdek-Místek – (reg.)-částka 10/1975 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 čj. 16 665/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Bernátka” v okrese Kroměříž – (reg.)-částka 10/1975 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. dubna 1975 čj. 16 984/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Bayerova” v okrese Blansko – (reg.)-částka 15/1975 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. dubna 1975 čj. 7 830/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace “U Nového hradu” v okrese Blansko – (reg.)-částka 17/1975 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975 čj. 7 831/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Býčí skála” v okrese Blansko – (reg.)-částka 17/1975 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975 čj. 7 832/75 o vyhlášení chráněného naleziště “Kytlice” v okrese Děčín – (reg.)-částka 17/1975 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975 čj. 7 833/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Habrůvecká bučina” v okrese Blansko – (reg.)-částka 17/1975 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. září 1975 čj. 8 200/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Radotínské údolí” v Praze – (reg.)-částka 27/1975 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září čj. 7 814/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Smrdutá” v okrese Kroměříž – (reg.)-částka 33/1975 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září 1975 čj. 7 827/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Čerňava” v okrese Kroměříž – (reg.)-částka 33/1975 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září 1975 čj. 7 828/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Tesák” v okrese Kroměříž – (reg.)-částka 33/1975 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 6. října 1975 čj. 16 235/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Holý kopec” v okrese Uherské Hradiště – (reg.)-částka 28/1975 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. dubna 1975 čj. 6 710/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Střela” v okrese Plzeň-sever – (reg.)-částka 15/1976 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj. 7 033/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Coufavá” v okrese Brno-venkov – (reg.)-částka 25/1976 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj. 7 034/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Jelení skok” v okrese Brno-venkov – (reg.)-částka 21/1976 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj. 7 035/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Kelečský Javorník” v okrese Kroměříž – (reg.)-částka 25/1976 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj. 7 036/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Malužín” v okrese Brno-venkov – (reg.)-částka 21/1976 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. září 1975 čj. 9 861/76 o vyhlášení chráněného naleziště “Orthocerový lůmek” v Praze 5 – (reg.)-částka 7/1977 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 7 037/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Čihadlo” v okrese Brno-venkov – (reg.)-částka 25/1976 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 8 825/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Rýchory” v okrese Trutnov – (reg.)-částka 25/1976 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 9 860/76 o vyhlášení chráněného naleziště “Kleneč” v okrese Litoměřice – (reg.)-částka 31/1976 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 9 863/76 o vyhlášení chráněné studijní plochy “Pod Smrkem” v okrese Liberec – (reg.)-částka 31/1976 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 8 826/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Bořeň” v okrese Teplice a Most – (reg.)-částka 12/1977 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 13. února 1977 čj. 8 827/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Babylon” v okrese Děčín – (reg.)-částka 12/1977 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 8 828/76 o vyhlášení chráněného naleziště “Medový Újezd” v okrese Rokycany – (reg.)-částka 12/1977 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 8 829/76 o vyhlášení chráněné studijní plochy “Pod vyhlídkou” v okrese Prachatice – (reg.)-částka 12/1977 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 9 854/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Lipská hora” v okrese Litoměřice – (reg.)-částka 12/1977 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 9 855/76 o vyhlášení chráněného naleziště “Pod Dračí skálou” v okrese Litoměřice – (reg.)-částka 12/1977 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 9 856/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Loužek” v okrese Litoměřice – (reg.)-částka 12/1977 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 9 851/76 o vyhlášení chráněného naleziště “Na skále” v okrese Olomouc – (reg.)-částka 12/1977 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února čj. 9 858/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Klíny” v okrese Frýdek-Místek – (reg.)-částka 12/1977 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 084/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace “U Výpustku” v okrese Blansko – (reg.)-částka 21/1977 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 085/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Na loučkách” v okrese Chomutov – (reg.)-částka 21/1977 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 086/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Skalka” v okrese Frýdek-Místek – (reg.)-částka 21/1977 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 087/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Záhořanský stratotyp” v okrese Beroun – (reg.)-částka 21/1977 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 5 088/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Drbákov-Albertovy skály” v okrese Příbram – (reg.)-částka 1/1978 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 089/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Radouč” v okrese Mladá Boleslav – (reg.)-částka 2/1978 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 091/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Josefské údolí” v okrese Brno-venkov a Blansko – (reg.)-částka 30/1977 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 093/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Roštýnská obora” v okrese Jihlava – (reg.)-částka 30/1977 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 095/77 o vyhlášení chráněného naleziště “Lukášov” v okrese Jablonec nad Nisou – (reg.)-částka 1/1978 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1977 čj. 25 533/78 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Prokopské údolí” v Praze – (reg.)-částka 4/1979 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 30. června 1980 čj. 13 226/80 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Borkovická blata” v okrese Tábor – (reg.)-částka 30/1980 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 091/80 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Prameny Labe” v okresech Trutnov a Semily – (reg.)-částka 3/1981 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 092/80 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Prameny Úpy” v okrese Trutnov – (reg.)-částka 3/1981 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 096/80 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Boberská stráň” v okrese Trutnov – (reg.)-částka 3/1981 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 094/80 o vyhlášení chráněného naleziště “Herlíkovické štoly” v okrese Trutnov – (reg.)-částka 3/1981 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 15. července 1981 čj. 11 919/81 o vyhlášení chráněného parku a zahrady “Valašské” muzeum v přírodě v okrese Vsetín – (reg.)-částka 28/1981 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 041/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Jouglovka” v okrese Beroun – (reg.)-částka 20/1984 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 042/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Stará Ves” v okrese Beroun – (reg.)-částka 20/1984 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 043/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Trubínský vrch” v okrese Beroun – (reg.)-částka 20/1984 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 044/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Brdatka” v okrese Rakovník – (reg.)-částka 20/1984 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 045/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Kabečnice” v okrese Rakovník – (reg.)-částka 20/1984 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 046/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Na Babě” v okrese Rakovník – (reg.)-částka 20/1984 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 047/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Stříbrný luh” v okrese Rakovník – (reg.)-částka 20/1984 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 048/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “U Eremita” v okrese Rakovník – (reg.)-částka 20/1984 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 049/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Velká pleš” v okrese Rakovník – (reg.)-částka 20/1984 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 050/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Vysoký tok” v okrese Rakovník – (reg.)-částka 20/1984 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 051/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Týřov” v okrese Rakovník – (reg.)-částka 20/1984 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 052/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Vůznice” v okresech Beroun, Rakovník a Kladno – (reg.)-částka 20/1984 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987 čj. 9 430/87-VI/2 o zřízení státních přírodních rezervací “Čertoryje”, “Jazevčí”, “Kútky”, “Machová”, “Porážky” a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací “Zahrady pod Hájem”, “Búrová” a chráněného naleziště “Žerotín” v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty – (reg.)-částka 14/1987 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987 čj. 9 431/87-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Povydří” v okrese Klatovy – (reg.)-částka 14/1987 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987 čj. 9 432/87-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Radostínské rašeliniště” a jejího ochranného pásma v okrese Žďár nad Sázavou – (reg.)-částka 14/1987 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. prosince 1987 čj. 17 094/87-VI/2 o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť – (reg.)-částka 26/1987 Sb., (publ.)-Věstník MŠMT a MK ČSR - sešit 12/1989 (str. 129)
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. listopadu 1988 čj. 14.200/88-SÚOP o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná – (reg.)-částka 49/1988 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR čj. 3500/89-SOP ze dne 19. ledna 1989 o zřízení státních přírodních rezervací “Hradec”, “Kuchyňka”, “Vymyšlenská pěšina”, “Červený kříž”, “Ranská bahna”, “Doubek”, “Kněhyně-Čertův mlýn”, “Radhošť”, “Vrapač”, “Rašeliniště Skřítek” a státních přírodních rezervací “Pulčín-Hradisko”, “Šerák-Keprník” a jejich ochranných pásem – (reg.)-částka 1/1989 Sb.
Výnos MK ČSR čj. 14 505/89-SOP ze dne 21. prosince 1989 o zřízení státních přírodních rezervací “Borová Lada”, “Pramen Vltavy” a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací “Milešický prales”, “Modravské slatě”, “Obří zámek”, “Stožec”, “Stožecká skála”, “Tetřevská slať”, “Velká Niva”, “Vltavský luh” a “Zátoňská hora” v Chráněné krajinné oblasti Šumava – (reg.)-částka 36/1989 Sb., (publ.) -Věstník MŠMT a MK ČR - sešit 2-3/1990 (str. 9)

b) resortní předpisy
Směrnice č. 6 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů v roce 2000 – Věstník MŽP ČR č. 4/2000
Příloha č. 4 k č.j. M/200062/00 Směrnice Ministerstva životního prostředí pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2000 – Věstník MŽP ČR č. 4/2000

c)  metodické pokyny, návody a sdělení
Společný pokyn MŽP ČR a MZe ČR čj. NM III/489/92 ze dne 2.3.1992 o způsobu úhrady nákladů na pořízení dokumentace územních systémů ekologické stability jako podkladu pro pozemkové úpravy.
Metodický pokyn MŽP ČR čj. NM III/905/92 ze dne 15.4.1992 k postupu zadávání a zpracování dokumentace systému ekologické stability.
Metodický pokyn č. 3 odboru ochrany přírody a krajiny MŽP ČR k vyhlašování památných stromů, jejich skupin a stromořadí – Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993
Společný pokyn MŽP ČR a MZe ČR ze dne 18.1.1994 pod čj. MŽP/OOP/211/94, MZe/766/94-450 o finančním zajištění generelů místních systémů ekologické stability a pozemkových úprav v roce 1994.
Metodický pokyn MŽP ČR čj. NM 600/760/94 ze dne 20.5.1994 k postupu zadávání zpracování a schvalování dokumentace místního územního systému ekologické stability - aktualizace metodického pokynu MŽP čj. NM III/905/92 ze dne 15.4.1992 – Věstník MŽP ČR č. 2/1994
Společný metodický pokyn MF ČR a MŽP k postupu při zabezpečení prozatímní správy a práva hospodaření se zemědělskou půdou ve zvláště chráněných územích – Věstník MŽP ČR č. 2/1994
Metodika mapování krajiny – SMS Hradec Králové 1994
Metodika mapování krajiny – ČUOP a VaMP Brno 1994
Metodika mapování fytocenóz – ČUOP a VaMP Brno 1994
Sdělení č. 10 legislativního odboru MŽP ČR o výkladu pojmu “údolní niva” (§ 3, písm. b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – Věstník MŽP ČR č. 4/1993
Sdělení č. 12 odboru právního a organizačního a odboru legislativního MŽP ČR ve věci posuzování deliktů na úseku ochrany přírody před účinností zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb. – Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993
Stanovisko č. 8 odboru legislativního a odboru řízení státní správy MŽP ČR ve věci působnosti statutárních měst podle § 76 odst. 4 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a ve věci působnosti odvolacích orgánů ohledně rozhodnutí vydaných na úseku ochrany přírody statutárními městy, pokud tato rozhodují v rámci svěřené působnosti okresního úřadu – Věstník MŽP ČR č. 2/1994
Sdělení č. 13 odboru legislativního MŽP ČR ve věci kácení dřevin v památkově chráněných parcích a zahradách podle § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – Věstník MŽP ČR č. 4/1995
Sdělení č. 14 odboru legislativního MŽP ČR ve věci účasti občanských sdružení na ochraně přírody a krajiny podle § 70 odst. 2 a 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – Věstník MŽP ČR č. 4/1995
Sdělení č. 17 odboru legislativního MŽP ČR o uzavření dohody mezi MŽP ČR, MD a MV ČR o postupu při aplikaci ustanovení § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve vztahu k ustanovení § 14 a § 20 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů – Věstník MŽP ČR č. 4/1995
Sdělení č. 2 odboru legislativního MŽP ČR k některým aspektům zřizování přírodních parků podle § 12 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména ke stanovení způsobu omezení využití území v přírodním parku – Věstník MŽP ČR č. 2/1996
Sdělení č. 9 odboru legislativního MŽP ČR ve věci stanoviska k pojmu “les” ve smyslu § 3 písm.b) a písm. g) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a k otázce možnosti jeho zaregistrování jako významného krajinného prvku – Věstník MŽP ČR č. 3/1996
Sdělení odboru legislativního a odboru ochrany přírody MŽP ČR ve věci evidence krajinných prvků “ze zákona” – Věstník MŽP ČR č. 3/1997
Sdělení č. 16 odboru legislativního MŽP o výkonu funkce vědeckého orgánu CITES – Věstník MŽP č. 4/1997
Sdělení č. 3 odboru ochrany přírody MŽP o jmenování záchranných center pro účely deponování zadržených exemplářů CITES ve smyslu ustanovení § 3 písm. h) zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o znění a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – Věstník MŽP č. 2/1998
Sdělení č. 19 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí k účasti obcí ve správních řízeních na úseku ochrany přírody a krajiny podle § 71 odst. 3 zákona ČNR č, 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – Věstník MŽP č. 5/1998
Sdělení č. 14 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí, o úpravě ochrany ovocných dřevin v rámci zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jímž se nahrazuje sdělení odboru legislativního č. 2, publikované ve Věstníku MŽP, ročník 1995, částka 2 – Věstník MŽP č. 7/1999
Sdělení č. 24 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí o právním režimu odebírání exemplářů CITES – Věstník MŽP č. 10/1999
Sdělení č.2 odboru legislativního ministerstva životního prostředí k § 54 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve vztahu k exemplářům CITES – Věstník MŽP č. 2/2000
Sděleníč. 15 odboru ochrany přírody Ministerstva životního prostředí k nové právní úpravě stráže přírody – Věstník MŽP č. 7/2000
Sdělení č. 19 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci postupu okresních úřadů při čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu na hrazení náhrad škod dle zákona č. 115/2000, o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy – Věstník MŽP č. 8/2000
Sdělení č. 20 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí k pojmu “místně příslušný orgán ochrany přírody” v § 8 odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy – Věstník MŽP č. 9/2000