4.

S D Ě L E N Í

odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí MŽP uveřejňuje pokračování seznamu oprávněných osob s osvědčením odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o oprávněné osoby, které získaly odbornou způsobilost v období od 16. 10. 1998 do 15. 1. 1999. Zároveň uvádí změny v údajích o oprávněných osobách, které získaly osvědčení přede dnem 15. 10. 1998. Změny údajů jsou prováděny na základě písemných žádostí oprávněných osob.

 

Ing. Miroslav Doubrava, v.r.
pověřený řízením odboru
posuzování vlivů na ŽP

 

Hujsl Jan RNDr. GeoVision s.r.o.
sídliště 315/3 Chodovická 472/4
362 33 Hroznětín 193 00 Praha 9
tel.: 02/81864391
fax: 02/81861359
e-mail:GeoVision@highlands.cz
Obluk Václav Ing.
Morseova 245 Morseova 245
109 00 Praha 10 109 00 Praha 10
tel.: 02/7868469 tel.: 02/7868469
 
Změny:
Lepka Miroslav Ing. ENVING, spol. s r.o.
Gruzínská 1 Staňkova 18
625 00 Brno 602 00 Brno
tel./fax: 05/49210356,05/41240857
e-mail: enving@mbox.vol.cz
 
Vondráček Ladislav Ing. ENVING, spol. s r.o.
Gorkého 56 Staňkova 18
602 00 Brno 602 00 Brno
tel./fax: 05/49210356,05/41240857
e-mail: enving@mbox.vol.cz
 
Plaček Jan Ing. MEGA, a.s., Stráž pod Ralskem
Bilejova 225 471 27 Stráž pod Ralskem
463 03 Stráž nad Nisou tel.: 0425/851619, 851235
tel.: 048/5159105 fax.: 0425/851415
e-mail: ekologie@mega.cz
   
Tomášek Josef Ing. CSc. Střed. odpadů Mníšek, s.r.o.
Lhotecká 503 Pražská 900
252 10 Mníšek pod Brdy 252 10 Mníšek pod Brdy
tel./fax: 0305/591770-2
e-mail: som@dob.czn.cz
 
Chyba Jan Mgr. SGS Středočeská geologická společnost,s.r.o.
Vysoká pec 151 Kostelní 44/1300
262 41 Bohutín 170 00 Praha 7
mobil: 0603/211428 tel.: 02/371645
fax: 02/20308320
 
Kydlíček Jiří Ing. ENVIRONMENT WORK
Jagellonská 22 Jagellonská 22
301 38 Plzeň 301 38 Plzeň
tel./fax: 019/7270409
 
Holoubek Ivan Doc. RNDr. CSc. TOCOEN, s.r.o.
Kuršova 1 Veslařská 230 b
635 00 Brno 637 00 Brno
tel.: 05/46212543 tel.: 05/43210395, 0602/753138
fax: 05/43321295
e-mail: holoubek@chemi.muni.cz

 

Zpravodaj&Věstník MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydávalo nejméně čtyřikrát ročně Věstník MŽP, měsíčně Zpravodaj a čtvrtletně zpravodaj EIA. Kdo se zajímá o životní prostředí, dostával informace často opakovaně (některé právní věci se objevily aktuálně ve Zpravodaji MŽP a pak znovu v nejbližším Věstníku MŽP), někdy opožděně a musel periodika objednávat u tří různých firem.

Od ledna 1999 nastala menší změna. Všechna tři periodika vychází i nadále, ale pod společným názvem Zpravodaj&Věstník MŽP s čtvrtletní přílohou o posuzování vlivů na životní prostředí EIA. Takže všichni předplatitelé Věstníku MŽP budou měsíčně dostávat i Zpravodaj MŽP, který byl dosud rozesílán bezplatně, případně i další tiskové materiály. Zároveň periodika, vydávaná MŽP, budou k dispozici na web stránce Ministerstva životního prostředí. Pokud tedy potřebujete informace o životním prostředí jen sporadicky a orientačně, můžete si je najít na internetu.

PhDr. František Hrdlička
Oddělení propagace OSV MŽP

 

objednávky

na Zpravodaj&Věstník Ministerstva životního prostředí (případně pouze Věstník MŽP) přijímá oddělení administrace Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o. písemně na adrese:

 

Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o.
oddělení administrace
Václavské náměstí 17
PP 747
112 58 Praha 1

Případně telefonicky na pražském telefonním čísle 377 656, nebo faxu 2010 3376

Roční předplatné (12 čísel) 350,-- Kč.

 

Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice, telefon (02) 6712 1111. l Vedoucí redaktor JUDr. Jan Přibyl l Administrace a objednávky: Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o., PP 747 Václavské náměstí 17, 112 58 Praha 1, tel.: 02/377 656, fax: 2010 3376. l Roční předplatné Věstník MŽP&Zpravodaj s přílohou EIA 350,-- Kč l Roční předplatné samostatného Věstníku MŽP 300,-- Kč l Sazba: Bohuslav Křeček, polygrafická činnost. l Vytiskla tiskárna PB tisk Příbram l Vychází 12 x ročně ve vydavatelském servisu Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o. l Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. odštěpným závodem Střední Čechy v Praze č.j. 200/98 - P ze dne 13. 1. 1998.

ISSN 0862-9013