Příloha č.5

Příloha č.5

(Příloha č.II.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K žádosti o podporu, viz Přílohy Směrnice MŽP str. 19

Toky hotovosti pro výpočet čisté současné hodnoty akciového kapitálu k hodnocení podnikatelských projektů,

které generují příjmy

Název žadatele

Název opatření

Číslo programu

 

                                                                    Provoz roky

Název položky v mil. Kč    Výstavba   1      2        3      4   &nb sp;  5     6    7      8

Příjmy

Výnosy z tržeb

Výnosy z likvidace

Příjmy celkem

Výdaje

Akciový kapitál

Vlastní náklady bez odpisů

Splátky úvěrů

Daň z příjmu

Výdaje celkem

Čisté toky hotovosti - ČTH

Diskontované čisté toky hotovosti - ČTH *di

Kumulované diskontované toky hotovosti

Diskontní faktor di

 

Poznámka: Výnosy z likvidace se vážou na výši jeho zůstatkové hodnoty koncem doby životaschopnosti projektu