Zpravodaj MŽP
04/03


PDF verze komplet (310KB)

Rozhovor měsíce

Jsem především manažerem

Aktuality

Mezinárodní mise doporučila, jak dál v ochraně unikátní šumavské přírody

Vláda doporučí krajům, jak nakládat s odpady

Ministr Ambrozek navrhne vládě, aby ČR aktivně chránila velryby

22. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí a 4. Globální fórum ministrů životního prostředí

Konference

Kyjevská konference – nová etapa procesu “Životní prostředí pro Evropu”

Evropská unie

Evropská unie a ochrana ovzduší

Ochrana životního prostředí v Evropské unii prostřednictvím trestního práva

Informujeme

Omezování environmentálně škodlivých podpor – priorita OECD

Představujeme

CD Zelená energie

Bedrník pro zdraví

Důležité webové adresy II

Příloha

Závěrečná zpráva o rozdělení finančních prostředků na projekty nestátních neziskových organizací pro rok 2003