Zpravodaj MŽP - 2000 Ročník X


“Deset let poté” byl název setkání ministrů životního prostředí, které na Novotného lávce v klubu techniků uspořádala začátkem letošního ledna Společnost pro trvale udržitelný život. K panelové diskusi se zde sešli (zleva) Bedřich Moldan, Martin Bursík, Ivan Dejmal, Ivan Rynda, který besedu moderoval, Miloš Kužvart a Jiří Skalický. Prázdná zůstala pouze židle přichystaná pro Františka Bendu, který se omluvil. (viz Deset let... str. 3)

Foto: Petr Škvrně