Vysvětlivky ke specifikaci ČIA a VÚV (ASLAB):

ZCHR

základní chemický rozbor

SAA

speciální anorganická analýza

SOA

speciální organická analýza

RA

radiochemická analýza

MB

mikrobiologie

HB

hydrobiologie

TX

testy toxicity

pit

pitná voda

pov

povrchová voda

odp

odpadní voda

výl

vodné výluhy

UPOZORNĚNÍ:

U ASLAB je uvedeno, pro které ukazatele laboratoř vyhovuje ve vztahu k zákonu č. 58/1998 Sb., což obsahuje i skutečnost, že vyhovuje pro daný ukazatel i předepsaným analytickým postupům.

U ČIA je oblast působnosti laboratoře označená příslušnou zkratkou v tomto seznamu pouze orientační. Dokumentace, na které rozbory a normy je laboratoř akreditována, je nedílnou přílohou udělené platné akreditace či osvědčení, kterou je nutno si vyžádat, pokud tak laboratoř sama neučinila, a toto kritérium zařadit jako prioritní pro výběr laboratoří optimálních k provedení potřebných analýz. Většina laboratoří splňuje požadavky pouze pro některé zpoplatněné ukazatele a určené normy analytických postupů.