Seznam kontrolních laboratoří dle zákona č. 58/1998 Sb., § 5 odst. 2) a vyhlášky č. 47/1999 Sb., § 5 odst. 1

Kontrolní laboratoře pověřené Ministerstvem životního prostředí na období od 9. 8. 1999 do 31. 12. 2000 jsou:

Poř. čís.

Registrační číslo

Firma

Osvědčení

Oblast platnosti osvědčení/Oprávnění pro ukazatele

Adresa

Telefon

Fax

Kontakt

1.a)

4040

Povodí Vltavy, a. s.

Vodohospodářská laboratoř Praha

ASLAB č. 97 ze dne 7.5.1999, platnost do 31.5.2004

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA/pit, pov, odp, výl.

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Pro územní působnost oblastních inspektorátů ČIŽP Praha, České Budějovice a Plzeň

Na Hutmance 596/5a, 150 00 Praha 5

(02) 51611809

(02) 51613452

RNDr. Karel Hoch, CSc.

1.b).

1233

Povodí Vltavy a. s.

ČIA čj. 214/99 z 10.09.1999, platnost do 30.09.2002

Předmět akreditace: chemické, radiochemické, hydrobiologické a mikrobiologické rozbory vod a vodných výluhů

Oprávnění pro ukazatele podle zákona č. 58/1998 Sb., kromě Hg a AOX

Pro územní působnost oblastních inspektorátů ČIŽP Praha, České Budějovice a Plzeň

E. Pittera 1, 370 01 České Budějovice

(038) 7312257

(038) 36215

Ing. Jan Langhans

2.

4033

Povodí Ohře, a. s.

Odbor vodohospodářských laboratoří, pracoviště Teplice a Karlovy Vary

ASLAB č. 76 ze dne 11.6.1998, platnost do 30.6.2003

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA/pit.,pov., odp., výl.

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Pro územní působnost oblastních inspektorátů ČIŽP Ústí nad Labem včetně odloučeného pracoviště Karlovy Vary

Novosedlická 758, 415 01 Teplice

(0417) 28491

(0417) 25595

Ing. Ladislav Vondrák

3.a)

4002

Povodí Labe, a. s.

Odbor vodohospodářských laboratoří, Laboratoř Hradec Králové

ASLAB č. 122 ze dne 4.2.2000, platnost do 30.11.2004

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA, TX/ pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Pro územní působnost oblastních inspektorátů ČIŽP Hradec Králové, Havlíčkův Brod a Liberec

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

(049) 494

(049) 46790

Ing. Jiří Medek

3.b)

4015

Povodí Labe, a. s.

Laboratoř Děčín

ASLAB č. 59 ze dne 15.4.1997, platnost do 31.4.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Pc, N-NH4+, Cd

Pro územní působnost oblastních inspektorátů ČIŽP Hradec Králové, Havlíčkův Brod a Liberec

Pošt. Schránka 48, 405 02 Děčín

(0412) 26410

(0412) 26410

Ing. Jaroslav Šubrt

4.a)

4037

Povodí Moravy, a. s.

Laboratoř Brno, Olomouc, Uherské Hradiště

ASLAB č. 98 ze dne 18.5.1999, platnost do 31.5.2004

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, TX, RA/pit., pov., odp., výl.

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Pro územní působnost oblastních inspektorátů ČIŽP Brno a Olomouc

Dřevařská 11, 601 75 Brno

(05) 7271321

(05) 41211403

RNDr. Karel Jahn, CSc.

4.b)

1190

Povodí Moravy, a. s.

ČIA čj. 142/98 z 21.07.1998, platnost do 31.08.2001

Předmět akreditace: Analytické, fyzikálně chemické, biologické a mikrobiologické zkoušky vod a výluhů, plavenin, sedimentů, půd a odpadů. Měření průtočného množství

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Pro územní působnost oblastních inspektorátů ČIŽP Brno a Olomouc

Dřevařská 11, 601 75 Brno

(05) 7271306

(05) 41211403

RNDr. Karel Jahn, Csc.

5.

4028

Povodí Odry, a. s.

Středisko vodohospodářských laboratoří

ASLAB č. 61 ze dne 29.4.1997, platnost do 30.4.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA, TX/pit., pov., odp., výl.

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Pro územní působnost oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava

Varenská 49, 701 26 Ostrava

(069) 6657111

(069) 6657331

Ing. Jiří Jusko