B.
Laboratoře s platným osvědčením o správné činnosti laboratoře pro rozbory odpadních vod, vydaným Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M., Střediskem pro posuzování laboratoří
(vyhláška č. 47/1999 Sb., § 5 odst. 1 písm. b))

stav k 1. 4. 2000

Poř. čís.

Registrační číslo

Firma

Osvědčení čj.

Oblast platnosti osvědčení/Oprávnění pro ukazatele

Adresa

Telefon

Fax

Kontakt

61.

4002

Povodí Labe, a. s.

Odbor vodohospodářských laboratoří, Laboratoř Hradec Králové

122 ze dne 4.2.2000, platnost do 30.11.2004

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA, TX/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

(049) 494

(049) 46790

Ing. Jiří Medek

62.

4008

Vodní zdroje GLS Praha, a. s.

Analytické laboratoře

105 ze dne 9.7.1999, platnost do 31.7.2004

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB,/pit., pov., odp., výl.

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Nad Kamínkou 1197/5, 156 00 Praha 5-Zbraslav

(02) 57921914

(02) 57921914

RNDr. Vítězslav Valenta, CSc.

63.

4010

OHS Kolín

Hygienická laboratoř

57 ze dne 7.4.1997, platnost do 30.4.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA,SOA, MB, HB/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Hg, Cd

U nemocnice, 280 21 Kolín 3

(0321) 24033

(0321) 24103

Ing. Magda Grumlová

64.

4013

Krajská hygienická stanice Brno

Odd. hygienických laboratoří

67 ze dne 19.6.1997, platnost do 30.6.2002

ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA, TX/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, N-NH4+, Hg, Cd

Cornovova 68, 618 00 Brno

(05) 45216851

(05) 45216851

RNDr. Bohumil Pokorný, CSc.

65.

4015

Povodí Labe, a. s.

Laboratoř Děčín

59 ze dne 15.4.1997, platnost do 31.4.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Pc, N-NH4+, Cd

Pošt. schránka 48, 405 02 Děčín

(0412) 26410

(0412) 26410

Ing. Jaroslav Šubrt

66.

4018

Sokolovská uhelná, a. s.

DPE-SCL

56 ze dne 1.4.1997, platnost do 30.4.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA/pit., pov., odp., výl.

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Staré náměstí 69, 356 00 Sokolov

(0168) 666355

(0168) 666355

Ing. Milena Menclová

67.

4020

ENVIRO – ekoanalytika, s.r.o. Hydroanalytická laboratoř

127 ze dne 7.3.2000, platnost do 31.3.2005

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB/pit., pov., odp., výl.

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Třebíčská 1540, 549 01 Velké Meziříčí

(0619) 523444

(0619) 523444

RNDr. Růžena Konečná

68.

4023

ENERGOAQUA, a. s.

Chemické laboratoře

70 ze dne 11.12.1997, platnost do 31.12.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, MB/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, N-NH4+, Hg, Cd

1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

(0651) 604120

(0651) 602389

Ing. Vladimír Čáň

69.

4028

Povodí Odry, a. s.

Středisko vodohospodářských laboratoří

Osvědčení č. 61 ze dne 29.4.1997, platnost do 30.4.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA, TX/pit., pov., odp., výl.

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Varenská 49, 701 26 Ostrava

(069) 6657111

(069) 6657331

Ing. Jiří Jusko

70.

4031

OHS Rokycany

Oddělení hygienických laboratoří

74 ze dne 28.5.1998, platnost do 31.5.2003

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, N-NH4

Jiráskova 398/II, 337 01 Rokycany

(0181) 722050

(0181) 722051

Ing. Jaroslav Dobiáš

71.

4033

Povodí Ohře, a.s.

Odbor vodohospodářských laboratoří, pracoviště Teplice a Karlovy Vary

76 ze dne 11.6.1998, platnost do 30.6.2003

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA/pit., pov., odp., výl.

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Novosedlická 758, 415 01 Teplice

(0417) 28491

(0417) 25595

Ing. Ladislav Vondrák

72.

4035

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka

Sekce jakosti vod a procesů jejich změn

92 ze dne 26.3.1999, platnost do 30.3.2004

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, Ra/pit., pov., odp., výl.

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Podbabská 30, 160 62 Praha 6-Podbaba

(02) 20197324, 20197321

(02) 3113804

Ing. Pavel Franče, CSc.

73.

4036

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Úsek analytických laboratoří

84 ze dne 12.1.1999, platnost do 31.1.2004

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Teplého 2014, 530 02 Pardubice

(040) 36832

(040) 34163

Ing. Vlastislav Mácha

74.

4037

Povodí Moravy, a. s.

Laboratoř Brno, Olomouc, Uherské Hradiště

98 ze dne 18.5.1999, platnost do 31.5.2004

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA , MB, HB, TX, RA/pit., pov., odp., výl.

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Dřevařská 11, 601 75 Brno

(05) 7271321

(05) 41211403

RNDr. Karel Jahn, CSc.

75.

4039

ENVIREX, s.r.o.

86 ze dne 29.1.1999, platnost do 31.1.2004

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA/pit., pov., odp., výl.

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Sokolohradská 360, 583 01 Chotěboř

(0453) 3175

 

Ing. Zuzana Vopršalová

76.

4040

Povodí Vltavy, a. s.

Vodohospodářská laboratoř Praha

97 ze dne 7.5.1999, platnost do 31.5.2004

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA/pit, pov, odp, výl.

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Na Hutmance 596/5a, 150 00 Praha 5

(02) 51611809

(02) 51613452

RNDr. Karel Hoch, CSc.

77.

4041

AQUATEST - SG, a. s. chemické laboratoře

103 ze dne 2.7.1999, platnost do 31.7.2004

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA/pit., pov., odp., výl., zemina

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Geologická 4, 152 00 Praha 5

(02) 5817945

(02) 5817945

Ing. Pavel Firýt, CSc.

78.

4043

UNIGEO, a. s.

Divize UNILAB, Ekologická a analytická laboratoř

60 ze dne 17.4.1997, platnost do 30.4.2000

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA/pit., pov., odp., výl.

Oprávnění pro ukazatele: N-NH4+

Místecká 258, 720 02 Ostrava

(069) 6706341

(069) 6721242

Ing. Marie Sonntagová

79.

4044

SPECO, s.r.o.

Areál ČOV

63 ze dne 6.6.1997, platnost do 30.6.2000

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: RAS, NL, Pc, N-NH4+

Objízdná 1577, 765 82 Otrokovice

(067) 7664356

(067) 7664356

Ing. Jiří Chromek, CSc.

80.

4045

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s.

Laboratoř analýzy vod a odpadů, Odbor chemicko-inženýrské techniky

82 ze dne 13.10.1998, platnost do 30.6.2000

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA/pit., pov., odp., výl.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Pc, N-NH4+, Hg

Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem

(047) 5263614

(047) 5262254

Ing. Jaroslav Hovorka

81.

4046

Vodní zdroje Chrudim, s. r.o.

Laboratoř

121 ze dne 3.2.2000, platnost do 30.6.2000

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: N-NH4+

U vodárny 137, 537 01 Chrudim

(0455) 620521

(0455) 620521

Ing. Milada Bukačová

82.

4047

Vodní zdroje, a. s.

Laboratoř

89 ze dne 23.2.1999, platnost do 30.6.2000

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB/pit., pov., odp., výl.,

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS

Komunardů 6, 170 04 Praha 7-Holešovice

(02) 66710145, 66710213

(02) 3016749

Ing. Alena Smětáková

83.

4048

Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.

Laboratoř odpadních vod

124 ze dne 15.2.2000, platnost do 28.2. 2005

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Pc, N-NH4+, Cd

Dolní Novosadská, 772 00 Olomouc

(068) 5412031

(068) 5417369

Ing. Libor Teplíček

84.

4049

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Útvar vodohospodářských laboratoří

75 ze dne 10.6.1998, platnost do 30.6.2001

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, MB/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, N-NH4+

Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště

(0632) 551401

(0632) 551118

Ing. Jana Skryjová

85.

4050

Okresní hygienická stanice Příbram

Odbor laboratoří

77 ze dne 18.6.1998, platnost do 30.6.2001

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: N-NH4+

U nemocnice 85, 261 80 Příbram

(0306) 29315

(0306) 22055

Ing. Tomáš Dropa

86.

4051

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, pobočka Brno

Laboratoře

79 ze dne 29.7.1998, platnost do 31.7. 2001

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Dřevařská 12, 657 57 Brno

(05) 41321224

(05) 41211397

RNDr. Michal Pavonič

87.

4052

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, pobočka Ostrava

Laboratoře chemických a biologických analýz

81 ze dne 14.9.1998, platnost do 30.9. 2001

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, TX, RA/pit., pov., odp., výl.

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Macharova 5, 702 00 Ostrava-Přívoz

(069) 6134176

(069) 6134179

Ing. Jan Sviták

88.

4053

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a. s.

Laboratoř

83 ze dne 19.11.1998, platnost do 30.11.2001

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Pc, N-NH4+

Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora

(0327) 2601

(0327) 3240

Ing. Hana Piskačová

89.

4054

Chodské vodárny a kanalizace, a. s.

Laboratoř

85 ze dne 28.1.1999, platnost do 31.1.2002

Oblast platnosti osvědčení:ZCHR, MB/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Pc, N-NH4+

Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice

(0189) 3251

(0189) 2159

Ing. Václav Homolka, CSc.

90.

4055

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Centrální laboratoře

87 ze dne 25.2.1999, platnost do 28.2.2002

Oblast platnosti osvědčení:ZCHR, MB/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Pc, N-NH4+

Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

(0326) 418 l.205

(0326) 722073

Ing. Jarmila Handlíková

91.

4056

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s., divize Jindřichův Hradec

Útvar kvality - hydroanalytická laboratoř

88 ze dne 4.3.1999, platnost do 31.3.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, N-NH4+

Stará cesta 728/II, 377 01 Jindřichův Hradec

(0331) 361898

(0331) 321308

Jana Rytířová

92.

4057

Preciosa , a. s.

Závod 14 - VVZ

90 ze dne 15.3. 1999, platnost do 31.3.2002

Oblast platnosti osvědčení ZCHR, SAA/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, N-NH4+

Podhorská 77, 466 01 Jablonec nad Nisou

(0428) 351477, 351471

(0428) 87763

Ing. Pitrová Věra

93.

4058

Chemické závody Sokolov, a. s.

Laboratoř OŽP

91 ze dne 23.3.1999, platnost do 31.3.2002

Oblast platnosti osvědčení ZCHR, SAA, SOA/pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL

Tovární 1, 356 80 Sokolov

(0168) 614410, 614421

(0168) 623226

Ing. Miroslav Wittner

94.

4059

Miroslav Šena

Vodohospodářská laboratoř Nymburk-Babín

94 ze dne 28.4 1999, platnost do 30.4.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, MB/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, N-NH4+

Poštovní schránka č. 2, 288 02 Nymburk

(0325) 13518

(0325) 13518

Ing. Stanislav Marek

95.

4060

ČEZ, a. s. , Divize výstavba jadrné elektrárny Temelín

Chemická laboratoř ČEZ - JETE

95 ze dne 5.5.1999, platnost do 31.5.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, N-NH4+

 

373 05 Temelín

(0334) 783676, 783932

(0334) 783705

Ing. Jan Novák

96.

4061

ALIACHEM a. s., odštěpný závod Moravské chemické závody

Analytická laboratoř OdV

96 ze dne 4.5.1999, platnost do 31.5.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA/pit., pov., odp., výl.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, N-NH4

Chemická ul., 709 03 Ostrava-Mariánské Hory

(069) 6642603, 6642623

(069) 6642647

Ing. Petr Maršolek

97.

4064

ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany

Chemická laboratoř ČEZ - EDU, oddělení chemické kontroly

101 ze dne 15.6.1999, platnost do 30.6.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Pc, N-NH4+, Cd

675 50 Dukovany

(0618) 814403

(0618) 866437

Ing. Igor Petrecký

98.

4066

Vodohospodářská laboratoř Ing. Dagmar Kopečná

104 ze dne 15.7.1999, platnost do 31.7.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, N-NH4+,

 

Kolovratská 1476, 251 01 Říčany

(0204) 602539

(0204) 603736

Ing. Dagmar Kopečná

99.

4067

INECO, v.o.s.

Laboratoře

106 ze dne 9.7.1999, platnost do 31.7.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Pc, N-NH4+

Štefánikova 770, 544 01 Dvůr Králové

(0437) 2255

(0437) 2255

Ing. Jiří Špůr

100.

4068

OHS Mladá Boleslav

Hygienické laboratoře

107 ze dne 31.8.1999, platnost do 31.8.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, MB/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, N-NH4+

Staroměstské náměstí 27, 293 34 Mladá Boleslav

(0326) 25655

(0326) 21175

Ing. Martina Mazalová

101.

4069

Hutní závody Břidličná, a. s.

Laboratoř ZTZ Břidličná

109 ze dne 15.9.1999, platnost do 30.9.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, N-NH4+

Bruntálská 8, 793 51 Břidličná

(0647) 582405

(0647) 582452

Ing. Jiří Volek

102.

4070

Vodárny Kladno Mělník a. s. 7

Laboratoř odpadních vod Kladno-Vrapice, Laboratoř odpadních vod Kralupy nad Vltavou

110 ze dne 17.9. 1999, platnost do 30.9.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Pc, N-NH4+

U vodojemu 3085, 272 80 Kladno 4

(0312) 631012

(0312) 637508

Ing. Ludmila Hosnedlová

103.

4071

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Laboratoř úpravny vod Březová

111 ze dne 7.10.1999, platnost do 31.10.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, MB/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Pc, N-NH4+

Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary

(017) 3168181

(017) 3168177

Ing. Šárka Pánková

104.

4072

Vodárny a kanalizace Beroun, a. s.

Laboratoře

112 ze dne 11.10.1999, platnost do 31.10.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, MB, HB/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Pc, N-NH4+

Mostníkovská 255, 266 41 Beroun

(0311) 54753

(0311) 621372

Zdeněk Čížek

105.

4073

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. České Budějovice

Divize Prácheňsko, Laboratoř odpadních vod Písek a Strakonice

114 ze dne 19.11.1999, platnost do 30.11.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Pc, N-NH4+

Nádražní 701, 397 11 Písek

(0362) 214031

(0362) 213929

Ing. Vladimír Kendík

106.

4074

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., závod Vratislavice

Laboratoř A-pitné vody, Vilová , Laboratoř B-odpadní vody, Londýnská

115 ze dne 17.12.1999, platnost do 31.12.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, MB/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Vilová 346, 460 10 Liberec 10

(048) 5150432

(048) 5151883

Ing. Vladimír Jedlička

107.

4075

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

závod Čistírny odpadních vod

116 ze dne 20.12.1999, platnost do 31.12.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, MB/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: všechny zpoplatněné

Papírenská 6, 160 00 Praha 6

(02) 33324272

(02) 33320481

Ing. Zdeňka Bartošová

108.

4076

ČEZ, a. s., - Elektrárna Poříčí

Vodní laboratoř

117 ze dne 22.12.1999, platnost do 31.12.2002

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Pc, N-NH4+

Kladská 466, 541 37 Trutnov 3

(0439) 806111

(0439) 806199

Ing. Věra Krouželová

109.

4077

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Provoz laboratoří, ÚV Klečůvka, ČOV Malenovice

118 ze dne 12.1.2000, platnost do 31.1.2003

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, MB/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Pc, N-NH4+

Tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín-Louky

(067) 7901654

(067) 7901654

Ing. Pavel Mrhálek

110.

4078

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

Provozní laboratoř ČOV Havlíčkův Brod

119 ze dne 13.1.2000, platnost do 31.1.2003

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Pc, N-NH4,+

Okrouhlická 3288, 580 01 Havlíčkův Brod

(0451) 423896

(0451) 25562

Petr Krejčí

111.

4079

Třinecké železárny, a. s.

Odbor Ochrany životního prostředí, Laboratoř vod

120 ze dne 20.1.2000, platnost do 31.1.2003

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Pc, N-NH4+

739 70 Třinec

(0659) 433711

(0659) 436091

Ing. Tadeáš Skulina

112.

4080

ČEZ, a. s., Elektrárna Chvaletice

Chemická laboratoř ŽP

123 ze dne 8.2.2000, platnost do 28.2.2003

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Pc, N-NH4+

533 12 Chvaletice

(040) 6832922

(040) 6833515

Ing. Jan Nykl

113.

4081

Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.

Laboratoř pitných vod

125 ze dne 25.2.2000, platnost do 28.2.2003

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, MB/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: N-NH4,+

 

Krapkova 26, 796 01 Prostějov

(0508) 333510

(0508) 24180

Ing. Hana Trochová

114.

4082

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Laboratoř úpravny vody Velebudice, Laboratoř ČOV Most-Chanov

Laboratoř ČOV Louny

126 ze dne 10.3.2000, platnost do 31.3.2003

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, MB/ pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Pc, N-NH4+

 

Dělnická 14, 434 72 Most-Velebudice

(035) 42740

(035) 42664

Ing. Vilém Kunz

115.

4083

SEKOLAB spol. s r. o.

Laboratoř

128 ze dne 17.3.2000, platnost do 31.3.2003

Oblast platnosti osvědčení: ZCHR/pit., pov., odp.

Oprávnění pro ukazatele: CHSKCr, RAS, NL, Pc, N-NH4+

Heyrovského 30, 320 06 Plzeň

(019) 7823323

(019) 7823323

Jiří Poupa