A.
Laboratoře s platným osvědčením o akreditaci pro rozbory odpadních vod, vydané Českým institutem pro akreditaci
(vyhláška č. 47/1999 Sb., § 5 odst. 1 písm. a))
stav k 1. 4. 2000

Po-řad. čís.

Registrační číslo

Firma

Osvědčení čj.

Předmět akreditace:

adresa

telefon

fax

e-mail

kontakt

1.

1004

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

281/99 z 07.12.1999, platnost do 31.12.2004

Zkoušení surovin a polotovarů (polymerů, usní, vláken, textilu, stavebních materiálů, kompozitů, chemikálií) a výrobků z nich. Zkoušení složek pracovního a životního prostředí

tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín – Louky

067/7104415, 7104776, 7103739

067/7104855

 

Ing. Miroslav Ambroz

2.

1005

VÚSU a.s. Teplice

229/99 z 30.09.1999, platnost do 31.10.2004

Zkoušky plochého, obalového, užitkového a lisovaného skla a anorganických vláken, chemické rozbory skla, sklokeramiky, sklářských a keramických surovin, chemická odolnost skla, chemické odpadních a povrchových vod, výluhů odpadů a rozbory emisí

Pražská 125, 415 01 Teplice

0417/25571, 41060

0417/25545

 

Ing. Petr Beránek

3.

1012

BIOANALYTI-KA CZ, s.r.o.

291/99 z 14.12.1999, platnost do 31.10.2000

Zkoušení odpadů, vodních výluhů, odpadních a pitných vod, kompostů a zemin

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

0455/681495

   

Ing. Eva Novotná

4.

1017

ANECLAB s.r.o.

 

(pozn. normy nejsou detailně uvedeny)

048/97 z 21.04.1997, platnost do 31.10.2000

Chemické analýzy (organické i anorganické) vod pitných, povrchových, odpadních; odpadu a jejich výluhů; půd; kalů; olejů; potravin; biologických a rostlinných materiálů

Dolní 2, 370 04 České Budějovice

038/34180

038/37518

ANECLAB@CB.IPEX.cz

Ing. Jaromír Kouba

5.

1038

MEGALAB s.r.o.

054/00 z 14.03.2000, platnost do 31.01.2002

Předmět akreditace: Chemické analýzy (anorganické i organické, jakož i radiochemické) vod pitných, povrchových, odpadních; odpadů a jejich výluhů; půd; kalů; sedimentů a hornin

Pod Vinicí 83, 471 27 Stráž pod Ralskem

0425/55623

0425/55535

 

Ing. Tomáš Bouda, CSc.

6

1044

Krajská hygienická stanice

106/99 z 11.05.1999, platnost do 31.12.2001

Předmět akreditace: Chemické, fyzikální a mikrobiologické zkoušky všech typů vod a výluhů, ovzduší, pracovního prostředí včetně hluku, potravin, odpadů a půd, kosmetiky, předmětů a materiálů hygienického, sterilizace a dezinfekce

Schneiderova 32, 370 71 České Budějovice

038/6460270

038/60322

 

Ing. Jan Votava, CSc.

7.

1047

ŠKODA VÝZKUM s.r.o.

307/99 z 22.12.1999, platnost do 31.10.2001

Předmět akreditace: Zkoušky v oblasti chemických rozborů materiálů a ekologie, mechanického

a metalografického zkoušení materiálů a dynamické pevnosti

Tylova 57, 316 00 Plzeň

019/7733460, 7732694

019/7733889

 

Ing. Václav Mentl, CSc.

8.

1053

VÚHŽ a.s.

263/99 z 24.11.1999, platnost do 31.01.2002

Předmět akreditace: Chemické analýzy kovů, odpadů, vod a výluhů, zkoušky mechanické, metalografické, korozní, měření radioaktivity a stanovení radionuklidů

739 51 Dobrá

0658/601252-3, 601241

0658/601210-1

talpa@vuhz.cz

Ing. Karel Malaník, CSc.

9.

1057

Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

039/99 z 11.02.1999, platnost do 28.02.2002

Předmět akreditace: Analytické, fyzikálně chemické a toxikologické testování výrobků, odpadů a složek životního prostředí

532 18 Pardubice-Rybitví

040/6823272, 6823034

040/6822933, 6822975

viktor.mejstrik@vuosas.cz

Ing. Viktor Mejstřík, CSc., Ing. Ivan Kolb, CSc.

10.

1060

ABB ALSTOM POWER Czech s.r.o.

032/00 z 11.02.2000, platnost do 31.07.2002

Předmět akreditace: Chemické, metalografické a mechanické zkoušky kovových materiálů, chemické a fyzikální zkoušky pevných a kapalných paliv, hořlavých odpadů, olejů, energetických, povrchových a odpadních vod

Olomoucká 7/9, 656 66 Brno

05/45102647

05/45102517

www.abb-alstom-power.com

Mgr. Miroslav Fišer

11.

1066

ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o.

178/99 z 11.08.1999, platnost do 30.04.2003

Předmět akreditace: Zkoušky (analýzy) odpadů, odpadních, povrchových, podzemních a pitných vod, kontaminovaných půd, rybničních a říčních sedimentů, kompostů, surovin a dalších vzorků životního prostředí

Vítězná 425, 284 01 Kutná Hora

0327/504334

0327/504334

 

Ing. Miroslav Perný

12.

1072

Ředitelství silnic a dálnic ČR

237/99 z 13.10.1999, platnost do 30.09.2002

Předmět akreditace: Zkoušení asfaltových směsí, litých asfaltů,betonů, zemin, podkladních vrstev, odpadních a povrchových vod a měření rovnosti vozovek

Rebešovická 40, 643 00 Brno-Chrlice

05/41211881, 45220594

05/41211231, 45220594

 

Ing. Marie Birnbaumová

13.

1077

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

 

(pozn. normy nejsou detailně uvedeny)

063/00 z 29.03.2000, platnost do 31.01.2003

Předmět akreditace: Chemické, fyzikální a biochemické analýzy půd, sedimentů a rašelin, chemické analýzy vod a rostlinného materiálu

Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5-Zbraslav

02/57921640, l. 347

02/57921246

 

Ing. Hana Macurová

14.

1078.2

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.

225/99 z 29.09.1999, platnost do 31.01.2003 (účinnost pozastavena od 05.01.2000 z důvodu organizačních změn)

Předmět akreditace: Základní a speciální rozbory tuhých paliv, rozbory odpadních a povrchových vod, analýza výluhů odpadů, rozbory silikátových hornin, stanovení požární výhřevnosti a teploty vznícení

Budovatelů 2830 434 37 Most

035/6208620

035/42992

masch@vuhu.cz

Ing. Marcela Šafářová

15.

1091

OKD, DPB PASKOV, akciová společnost, divize Ekotechnika

(pozn. normy nejsou detailně uvedeny)

004/00 z 05.01.2000, platnost do 28.02.2003

Předmět akreditace: Chemická analýza a ekotoxicita odpadů, výluhů, vzdušnin, vod a dalších složek životního prostředí, mikrobiologické a hydrobiologické zkoušky a analýza krevního séra

739 21 Paskov

0658/612 377,-438,-368, 069/ 611272

0658/671588

vaclav.dombek@dpb.cz

Ing. Karel Lach, Csc., RNDr. Jaroslav Kuchyňa

16.

1100

Okresní hygienická stanice v Olomouci

269/98 z 31.12.1998, platnost do 31.08.2003

Předmět akreditace: Chemická analýza vzorků ovzduší, půd, vod, odpadů, potravin; měření hluku, vibrací, prašnosti; analýza potravin pro posouzení zdravotní nezávadnosti; mikrobiologický rozbor vzorků vod a potravin

Wolkerova 6, 779 00 Olomouc

068/479111, 479309

068/5421941

 

RNDr. Vladimír Sázel

17.

1102

INOTEX, spol. s r.o.

003/00 z 05.01.2000, platnost do 31.10.2003

Předmět akreditace: Zkoušení textilií, odpadních vod a biologické rozložitelnosti

Štefánikova 1208, 544 28 Dvůr Králové nad Labem

0437/820140-4

0437/820149

bartusek@inotex.cz

Ing. Pavel Bartušek, CSc.

18.

1105

SYNPO, akciová společnost

271/99 z 30.11.1999, platnost do 30.09.2003

Předmět akreditace: Analytické a fyzikálně chemické zkoušky výrobků na bázi syntetických polymerů, pryskyřic a souvisejících látek, odpadů a složek životního prostředí

S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice

040/6304021

040/6310332, 6303333

synpo@pce.czn.cz

doc. Ing. Štěpán Podzimek, CSc., Ing. Věra Morávková

19.

1108

OKRESNÍ HYGIENICKÁ STANICE LIBEREC

 

(pozn. normy nejsou detailně uvedeny)

064/00 z 29.03.2000, platnost do 31.12.2003

Předmět akreditace: Chemické a mikrobiologické zkoušky potravin, pitných a povrchových vod, předmětů běžného užívání, kosmetických výrobků a pracovního ovzduší

U Sila 1139, 463 11 Liberec 30

048/2751578ú., 462631

048/462622

Parma@lab.ohslbc.cz, Lab@lab.ohslbc.cz

Ing. Petr Parma, RNDr. Jiří Gracias

20.

1109

Okresní hygienická stanice ve Frýdku-Místku

280/99 z 02.12.1999, platnost do 30.09.2003

Předmět akreditace: Analýzy vod, odpadů, potravin a biologického materiálu. Speciální analýzy dibenzodioxinů, dibenzofuranů a kongenerů PCB

Palackého 121, 738 02 Frýdek-Místek

0658/601452, 630455

0658/630455

ocelka@ha-vel.cz

Ing. Tomáš Ocelka

21.

1110

EMPLA společnost s ručením omezeným

305/99 z 22.12.1999, platnost do 29.02.2004

Předmět akreditace: Analýza složek životního prostředí se zaměřením na stanovení těžkých kovů, organických látek, anorganických iontů ve vodách, odpadech, potravinách, technických i biologických materiálech a v ovzduší včetně mikrobiologie

ul. Jana Krušinky, 500 02 Hradec Králové

049/619 239, 618875, 617763

049/618 875

empla@telecom.cz

Ing. Stanislav Eminger, CSc.

22.

1111.5

Krajská hygienická stanice Plzeň

300/99 z 20.12.1999, platnost do 30.09.2001

Předmět akreditace: Chemické a mikrobiologické vyšetřování vod

Škrétova 15, 303 22 Plzeň

019/7222020, 7235223

019/223894,

khs.plz@khsplzen.cz

Marie Řežábová

23.

1111.6

Krajská hygienická stanice Plzeň

214/98 z 30.10.1998, platnost do 30.11.2001

Předmět akreditace: Chemická analýza škodlivin v komunálním ovzduší a analýza kovů metodou AAS v mineralizátech

Škrétova 15, 303 22 Plzeň

019/7222020, 7235223

019/223894,

khs.plz@khsplzen.cz

Ing. Jarmila Sladká

24.

1117

Okresní hygienická stanice Sokolov

028/99 z 08.02.1999, platnost do 29.02.2004

Předmět akreditace: Smyslové, chemické a mikrobiologické zkoušky faktorů a složek životního prostředí včetně měření hluku

Chelčického 1938, 356 01 Sokolov

0168/22057

0168/21206

 

Ing. Ladislava Vermachová

25.

1118

Krajská hygienická stanice

073/00 z 31.03.2000, platnost do 31.05.2004

Předmět akreditace: Fyzikální, chemické a biologické vyšetřování složek životního prostředí, pracovního prostředí a výrobků z hlediska zdravotní a ekologické nezávadnosti nebo rizikovosti

Partyzánské nám. 7, 728 92 Ostrava

069/6200111, 6200199

069/6118661

 

RNDr. Vítězslav Jiřík

26.

1120

Pramet Tools, s.r.o.

093/99 z 29.04.1999, platnost do 31.05.2004 (účinnost pozastavena od 28.02.2000 vzhledem ke změně vlastníka a názvu)

Předmět akreditace: Chemické, fyzikální a mechanické zkoušky pevných látek v oboru práškové metalurgie a slinutých karbidů, rozbory odpadních, povrchových a pitných vod

Uničovská 2, 787 53 Šumperk

0649/381111, 381529

0649/215401

 

Ing. Anna Suchá, Ing. Jan Štodt

27.

1146

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.

022/00 z 31.01.2000, platnost do 28.02.2005

Předmět akreditace: Fyzikálně-chemické a mikrobiologické analýzy vod pitných, povrchových, odpadních, kalů a jejich výluhů

B. Němcové 2, 370 80 České Budějovice

038/7726111

038/55529

 

Ing. Karel Janowiak

28.

1147

LABTECH spol. s r.o.

 

(pozn. normy nejsou detailně uvedeny)

026/00 z 04.02.2000, platnost do 28.02.2005

Předmět akreditace: Fyzikálně chemické a mikrobiologické zkoušení surovin, materiálů, výrobků, vod, sedimentů, zemin, kompostů, odpadů, potravina potravinářských surovin na vlastnosti

Polní 23/25, 639 00 Brno

05/43321222, 43211012

05/43210115

 

Ing. Libor Průdek

29.

1152.1

Ústav paliv a maziv, a.s.

124/99 z 28.05.1999, platnost do 31.03.2000

Předmět akreditace: Zkoušky paliv, maziv, provozních kapalin a odpadních vod

U Trati 42, 100 00 Praha 10–Strašnice

02/781 2385

02/7818218

 

Ing. Vladimír Třebický, CSc.

30.

1153

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.

197/99 z 30.08.1999, platnost do 31.03.2000

Předmět akreditace: Chemické analýzy vod a vodných výluhů; průmyslových hnojiv; odpadů a jejich výluhů, půd, kalů, sedimentů a zemin

Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem

047/5264035, 5264397

047/5209294

 

doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.

31.

1157

Okresní hygienická stanice Karviná

235/99 z 13.10.1999, platnost do 30.04.2000

Předmět akreditace: Chemické a mikrobiologické analýzy vod, potravin, předmětů běžného užívání, ovzduší, půdního vzduchu, zemin, odpadů a biologických materiálů

Těreškovové 2206, 734 01 Karviná-Mizerov

069/6397213, 6311750

069/6315233

 

RNDr. Šárka Doškářová

32.

1160

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

(pozn. normy nejsou detailně uvedeny)

051/97 z 25.04.1997, platnost do 31.05.2000

Předmět akreditace: Rozbory vod a kalů

Chrlická 552, 664 42 Modřice

05/47243693

05/47243693

 

Mgr. Jan Kyzlink

33.

1162

Ing. Jiří Pavelka, CSc. – EKOCENTRUM

269/99 z 30.11.1999, platnost do 31.08.2000

Předmět akreditace: Chemické a mikrobiologické zkoušení biologických materiálů, zeminy a vody

Martinovská ul., 723 08 Ostrava-Martinov

069/6963791

069/6963788

 

Ing. Jiří Pavelka, CSc.

34.

1163

A – 24 spol. s r.o.

 

(pozn. normy nejsou detailně uvedeny)

246/99 z 22.10.1999, platnost do 31.08.2000

Předmět akreditace: Chemické analýzy vod a vodných výluhů, zemin, odpadů, ovzduší,hornin, biologických materiálů a potravin

Dolejškova 3, 182 00 Praha 8

02/66052076, 7861566

02/8587112

 

RNDr. Luboš Holý

35.

1166

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

(pozn. normy nejsou detailně uvedeny)

105/97 z 21.08.1997, platnost do 30.09.2000

Předmět akreditace: Chemické analýzy vod, vodních výluhů, zemin, odpadů včetně emisí, sedimentů, kalů, paliv a olejů

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba

069/6991565

069/6991640

 

Prof. RNDr. Zdeněk Weiss, Ing. Vladimír Tomášek, CSc.

36.

1173

KERAMIKA Horní Bříza a.s.

018/00 z 01.02.2000, platnost do 31.12.2000

Předmět akreditace: Chemické analýzy silikátů, rozbory odpadních vod, měření hlučnosti a prašnosti

330 12 Horní Bříza

019/780 2261

019/7955700, 7802576

 

Ing. Michal Kolega

37.

1174

Okresní hygienická stanice Klatovy

144/97 z 28.11.1997, platnost do 31.12.2000

Předmět akreditace: Chemické a mikrobiologické rozbory vod, půdy, kalů, odpadů, ovzduší, potravin, zkoušení mikrobiologické nezávadnosti a sterility obalů, zdravotnického materiálu a prostředí

Plzeňská 165, 339 01 Klatovy

0186/320911

0186/215 89

ohsklatovyhl@iol.cz

RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc

38.

1185

Vodní zdroje Holešov, a. s.

 

(pozn. normy nejsou detailně uvedeny)

183/99 z 20.08.1999, platnost do 30.06.2001

Předmět akreditace: Fyzikálně-chemické rozbory vod, zemin, půdních vzduchů, kalů a vodních výluhů odpadních materiálů

Tovární 1423, 769 01 Holešov

0635/397554-7

0635/398206

vzh@vzh.cz

Ing. Marie Chudárková

39.

1188

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

(pozn. normy nejsou detailně uvedeny)

202/99 z 06.09.1999, platnost do 31.08.2001

Předmět akreditace: Laboratorní analýzy pitných, povrchových a odpadních vod

Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

0616/24241-5

0616/23195

 

Ing. Naďa Jánošková

40.

1190

Povodí Moravy, a.s.

(pozn. normy nejsou detailně uvedeny)

142/98 z 21.07.1998, platnost do 31.08.2001

Předmět akreditace: Analytické, fyzikálně chemické, biologické a mikrobiologické zkoušky vod a výluhů, plavenin, sedimentů, půd a odpadů. Měření průtočného množství

Dřevařská 11, 601 75 Brno

05/7271306

05/41211403

 

RNDr. Karel Jahn, CSc.

41.

1202

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

252/98 z 11.12.1998, platnost do 31.12.2001

Předmět akreditace: Chemické a mikrobiologické rozbory vod a kalů

Malostranská 2, 317 68 Plzeň

019/7186227, 7413111

019/7186237, 7240919

 

Ing. Eliška Manová

42.

1206

Státní zdravotní ústav Praha

010/99 z 27.01.1999, platnost do 28.02.2002

Předmět akreditace: Fyzikálně-chemické a mikrobiologické analýzy pitných vod a vodných výluhů

Šrobárova 48, 100 42 Praha 10-Vinohrady

02/67082575, 67311188

02/737450, 67082271

 

Ing. Eva Břízová, CSc.

43.

1213

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

064/99 z 30.03.1999, platnost do 30.04.2002

Předmět akreditace: Fyzikálně-chemické, mikrobiologické a biologické rozbory pitných, povrchových a odpadních vod, půd, kalů a odpadů

Křížová 472/47, 150 39 Praha 5

02/57310180, 543229

02/541502

 

Ing. Olga Voskovcová

44.

1214

Krajská hygienická stanice

228/99 z 30.09.1999, platnost do 31.05.2002

Předmět akreditace: Fyzikálně-chemické, biologické a mikrobiologické vyšetřování vod, fyzikálně-chemické a mikrobiologické vyšetřování potravin a předmětů běžného užívání

J. Černého 361, 503 41 Hradec Králové

049/611121, 5058111

049/611122, 37595

 

RNDr. Petr Vágner

45.

1222

Okresní hygienická stanice

155/99 z 07.07.1999, platnost do 31.07.2002

Předmět akreditace: Chemické a mikrobiologické analýzy vod / i aqua purificata /, půdy, potravin / i vodní aktivita /, ovzduší, odpadů, testy toxicity, biologické analýzy vod, měření hluku, osvětlení a mikroklimatu

Františka Kloze 2313, 272 00 Kladno

0312/628969, 628871

0312/627584

marie.topinkova@ohskladno.cz

Ing. Marie Topinková

46.

1227

Okresní hygienická stanice Příbram

065/00 z 29.03.2000, platnost do 30.09.2002

Předmět akreditace: Analýza pitné vody, analýza výluhů z odpadů a mikrobiologický rozbor poživatin

U nemocnice 85, 261 80 Příbram I

0306/29315, 29315

0306/220 55

 

Ing. Tomáš Dropa, Ing. Helena Vilhelmová

47.

1229

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

203/99 z 06.09.1999, platnost do 30.09.2002

Předmět akreditace: Chemické rozbory vod, vodných výluhů a kalů, mikrobiologické rozbory pitných vod

Oderská 44, 702 00 Ostrava-Přívoz

069/61134198, 6118215

069/22 5994

 

Dr.Ing. Petr Praus

48.

1230

Ing. Pavel Dočkal CSc. – AQUACHEMIE

(pozn. normy nejsou detailně uvedeny)

205/99 z 07.09.1999, platnost do 30.09.2002

Předmět akreditace: Fyzikální a chemické rozbory povrchových a odpadních vod, vodných výluhů, kalů a odadů; biologická rozložitelnost organických látek a odpadních vod

Varenská 51, 702 00 Ostrava 1

069/6658313, 6657222

069/66127 02

 

Ing. Pavel Dočkal, CSc.

49.

1232

MEDISTYL, spol. s r.o.

(pozn. normy nejsou detailně uvedeny)

208/99 z 09.09.1999, platnost do 30.09.2002

Předmět akreditace: chemické a mikrobiologické rozbory pitné vody, chemické rozbory odpadních vod a zemin a mikrobiologické zkoušky potravin, prostředí a zařízení

Dvořákova 9, 320 02 Plzeň

019/7420303

019/7014255

 

Ing. Věra Korandová

50.

1233

Povodí Vltavy a.s.

214/99 z 10.09.1999, platnost do 30.09.2002

Předmět akreditace: chemické, radiochemické, hydrobiologické a mikrobiologické rozbory vod a vodných výluhů

E. Pittera 1, 370 01 České Budějovice

038/7312257

038/36215

 

Ing. Jan Langhans

51.

1235

ŽDB a.s.

(pozn. normy nejsou detailně uvedeny)

240/99 z 13.10.1999, platnost do 31.10.2002

Předmět akreditace: Provádění rozborů technického železa,kovů a slitin z oblasti barevné metalurgie, provádění rozborů vod, odpadů, vodných výluhů, emisí, imisí

Bezručova 300, 735 93 Bohumín

069/6083105

069/6082816, -3812

 

RNDr. Marta Bočková

52.

1237

Městská hygienická stanice Brno

(pozn. normy nejsou detailně uvedeny)

297/99 z 17.12.1999, platnost do 31.01.2003

Předmět akreditace: Laboratorní zkoušky vod, ovzduší, poživatin a bioindikátorů

Masná 3c, 602 00 Brno

05/43249896, 43235300

05/43244189

 

MUDr. Jarmila Štefanová

53.

1238

Okresní hygienická stanice Zlín

(pozn. normy nejsou detailně uvedeny)

298/99 z 17.12.1999, platnost do 31.01.2003

Předmět akreditace: Chemické a mikrobiologické analýzy v oblasti vod a potravin

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

067/7553198, 7210266

067/39852

 

RNDr. František Pařízek

54.

1240

Analytické laboratoře Plzeň s.r.o.

010/00 z 13.01.2000, platnost do 31.01.2003

Předmět akreditace: Chemické, mikrobiologické, sérologické a virologické rozbory vod, půd, odpadů, potravin, krmiv, biologických materiálů, silikátů a kovů

Pod Vrchem 51, 312 80 Plzeň

019/7260251-4

019/7260254

 

Ing. Zdeněk Čížek, CSc.

55.

1241

ČEZ, a.s.

(pozn. normy nejsou detailně uvedeny)

011/00 z 17.01.2000, platnost do 31.01.2003

Předmět akreditace: Chemické analýzy odpadních a povrchových vod

439 44 Počerady

0397/752654, 751111

0397/752047

 

Ivana Benešová

56.

1243

AQUATEST – Stavební geologie, akciová společnost

020/00 z 31.01.2000, platnost do 28.02.2003

Předmět akreditace: Chemické, mikrobiologické a radiologické analýzy všech druhů vod a výluhů, zemin, odpadů, půdního vzduchu, biologického materiálu a dalších složek životního prostředí

Geologická 4, 152 00 Praha 5

02/5817945, 0603-432681

02/5817945, 5818945

 

Ing. Pavel Firýt, CSc.

57.

1246

Okresní hygienická stanice Žďár nad Sázavou

 

(pozn. normy nejsou detailně uvedeny)

048/00 z 07.03.2000, platnost do 31.03.2003

Předmět akreditace: Chemické a mikrobiologické analýzy vod, vodných výluhů, odpadů, zemin a potravin. Stanovení cholesterolu v krvi. Měření hluku, vibrací, osvětlení, prašnosti a mikroklimatických parametrů

Tyršova 3, 591 34 Žďár nad Sázavou

0616/650811

0616/650888

 

Mgr. Jiří Blatný

58.

1247

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

053/00 z 10.03.2000, platnost do 31.03.2003

Předmět akreditace: Fyzikálně - chemické, mikrobiologické a biologické zkoušení pitné, povrchové, balené a surové vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

02/21095111, 24255210

02/21095206, 2450056

 

Ing. Otakar Petr, CSc.

59.

1248

Okresní nemocnice v Chebu

056/00 z 15.03.2000, platnost do 31.03.2003

Předmět akreditace: Chemické, fyzikální a mikrobiologické zkoušky všech typů vod, půd, odpadů, potravin, ovzduší, měření faktorů pracovního a komunálního prostředí (hluk, prach, osvětlení, mikroklima)

Hradební 16, pošt. přihr. 67, 350 01 Cheb

0166/418121, 405111

0166/418128

 

RNDr. Pavel Vanoušek

60.

1249

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

068/00 z 30.03.2000, platnost do 30.04.2003

Předmět akreditace: Chemická analýza vod, kalů a výluhů. Ekotoxicita výluhů. Mikrobiologické zkoušky vod

Brněnská 634, 638 01 Modřice

05/47212417, 4522207

05/47212417

 

Ing. Alois Konečný

Bohumila Krutilová