10. SDĚLENÍ
odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a vyhlášky č. 47/1999 Sb.

 

Seznam oprávněných laboratoří dle zákona č. 58/1998 Sb., § 5 odst. 2) a vyhlášky č. 47/1999 Sb., § 5 odst. 1

A. Laboratoře s platným osvědčením o akreditaci pro rozbory odpadních vod, vydané Českým institutem pro akreditaci (vyhláška č. 47/1999 Sb., § 5 odst. 1 písm. a)) stav k 1. 4. 2000

B. Laboratoře s platným osvědčením o správné činnosti laboratoře pro rozbory odpadních vod, vydaným Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M., Střediskem pro posuzování laboratoří (vyhláška č. 47/1999 Sb., § 5 odst. 1 písm. b))

Seznam kontrolních laboratoří dle zákona č. 58/1998 Sb., § 5 odst. 2) a vyhlášky č. 47/1999 Sb., § 5 odst. 1

Vysvětlivky ke specifikaci ČIA a VÚV (ASLAB):

Seznam měřících skupin a kontrolních měřících skupin dle zákona č. 58/1998 Sb., § 5 odst. 2 a vyhlášky č. 47/1999 Sb. § 5 odst. 2