Infosystémy


Marta Černá
Přístup k informacím o životním prostředí v České republice

Wolf Dieter Batschi
Informační systémy životního prostředí v SRN
a databanky Spolkového úřadu pro životní prostředí

Jan Činčera
Informační zdroje v oblasti životního prostředí

Tomáš Pitner, Jiří Hřebíček Environmentální Web – pomocník státní správy Návrh metadatového schématu pro environmentální data
Pátý ročník studentské soutěže
Finále celostátní soutěže diplomových pracíz oblasti tvorby a ochrany životního prostředí

Alexander Jančárik, Miroslav Lacuška
Informačné zabezpečenie odpadového hospodárstva v Slovenskej republike

Epsilon -zóna
Aleš Vychodil
Podpora projektů z oblasti progresivních technologií
životního prostředí a druhotných surovin

Přístup veřejnosti k ekologickým informacím
Aarhuská úmluva
Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí

Ekologické chování firem
Autoři příspěvků