AUTOŘI PŘÍSPĚVKŮ


Ing. Marta Černá, CSc., Ministerstvo životního prostředí, odbor strategií, Praha
Wolf-Dieter Batschi, Spolkový úřad životního prostředí, Berlín, SRN
Mgr. Jan Činčera, Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha
Tomáš Pitner, Mendelova zemědělská univerzita, Brno
Doc. RNDr. Jiří Hřebíček, DrSc., Mendelova zemědělská univerzita, Brno
Ing. Alexander Jančárik, Centrum odpadového hospodářství SAŽP, Bratislava, SR
Ing. Miroslav Lacuška, Centrum odpadového hospodářství SAŽP, Bratislava, SR
Ing. Aleš Vychodil, Státní fond životního prostředí České republiky, Praha