e -zóna (epsilon zóna)

České ekologické manažerské centrum Praha (CEMC), neziskové sdružení pro průmyslovou ekologii, soustředilo ve spolupráci s akciovou společností Brněnské veletrhy a výstavy na ploše přes 120 m2 organizace, které se různým způsobem aktivně angažují v oblasti ochrany životního prostředí a mohly zprostředkovat zajímavá sdělení návštěvníkům veletrhu ENVIBRNO. „ e“ v názvu „zóny“ zastupoval, podle svých tvůrců, slova „ekologická, environmentální, eko-efektivní, ekonomická, evropanská“. V rámci e-zóny byla v pavilonu vybudována expozice s panely, místy pro jednání, prodejem publikací a software, promítacím plátnem a videoprojekcí, s počítači pro multimediální prezentace apod. Představilo se zde více než třicet organizací, včetně Ministerstva životního prostředí.