Informační systémy životního prostředí v SRN a databanky Spolkového úřadu pro životní prostředí

Vedoucí odboru „Centrální literatury o životním prostředí, výzkumné a právní dokumentace životního prostředí“ Spolkového úřadu pro životní prostředí (Umweltbundesamt – UBA) v Berlině Wolf Dieter Batschi přednesl přednášku, ve které se věnoval následujícím tématům:

1. Státní informační systémy životního prostředí v Německu
1.1 Metainformační systémy
1.1.1 Systémy Spolkové republiky
1.1.2 Systémy Spolkových zemí
1.2 Základní databanky/bibliografické databanky
1.3 Databanky údajů o životním prostředí
1.3.1 Údaje o látkách
1.3.2 Údaje o stavu životního prostředí
1.3.3 Údaje o stavu techniky a technologiích
2. Nestátní informační systémy životního prostředí a databanky životního prostředí v Německu
2.1 Databanky svazů a spolků o životním prostředí
2.2 Univerzitní databanky o životním prostředí
2.3 Komerční databanky pro životní prostředí
3. Databanky Spolkového úřadu pro životní prostředí
3.1 Veřejně přístupně databanky Spol-kového úřadu pro životní prostředí
3.2 Externě provozované databanky Spol-kového úřadu pro životní prostředí
3.3 Interní a pro zvláštní účely přístup-ně databanky Spolkového úřadu pro životní prostředí
4. Vybrané mezinárodní informační systémy životního prostředí
4.1 Spojení k národním systémům v Ně-mecku
5. Možnosti využití a kooperace se zahraničím

Tato obsáhlejší přednáška je uvedena v plném znění ve sborníku přednášek 7. mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO „EKOLOGICKÝ TRH VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ – Potenciály pro střední a malé podniky s inovační nabídkou“ (ed. J. Hřebíček), vydaného Kongresovým centrem Brno.