14.
SDĚLENÍ
odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí


Odbor posuzování vlivů na životní prostředí MŽP uveřejňuje pokračování seznamu oprávněných osob s osvědčením odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o oprávněné osoby, které získaly odbornou způspbilost v období od 11.3.1998 do 15.8.199/8. Zároveň uvádí změny v údajích o oprávněných osobách, které získaly osvědčení přede dnem 44.3.1998. Změny údajů jsou prováděny na základě písemných žádostí oprávněných osob.

Ing. Miroslav Doubrava, v.r.
pověřený řízením odboru posuzování vlivu na ŽP

Ing. Hana Henyšová Ing. Hana Henyšová
Nám. Krále Jiřího Nám. Krále Jiřího
z Poděbrad 32 z Poděbrad 32
350 01 Cheb 350 01 Cheb
tel.: 0166/32152

Bc., Mgr. Jaroslav Bosák Jaroslav Bosák
Nešverova 1 Ecological, Consulting
772 00 Olomouc Bořivojova 30a
772 00 Olomouc
tel.: 068/5230854

Ing. Jan Velický GHE, a.s.
Jilemnického 2503/3 28. října 84
750 02 Přerov 702 00 Ostrava 2
tel.: 069/61 14941, 6114838
fax : 069/6126248

Ing. Petr Adamec Ing. Petr Adamec
Choratická 2733 Choratická 2733
141 00 Praha 4 141 00 Praha 4
tel.: 02/71763481 tel.: 02/71763481

Ing.arch. Willy Hána, CSc. Atelier URBIA
Sládkovičova 1266 K Orionce 420
142 00 Pra ha 4 143 00 Praha 4
tel.: 02/4725213 tel./fax: 02/4024468
email: mailto:whana@telecom.cz

Mgr. Jiří Dufek Centrum dopravního výzkumu
Vranov u Brna 94 Vinohrady 10
664 02 Vranov u Brna 639 00 Brno
tel.: 05/42121410
fax : 05/42121347
email: cdv@ics.muni:cz

Změny:

Ing. Vladimír Brůna G A.K. GROUP, s.r.o.
Vítězslava Hálka 1532 Vítězslava Hálka 1532
434 01 Most 434 01 Most
tel./fax: 035/6105113
tel.: 0603/224750
email: bruna@uappmost.cz

Ing. Lubomír Vrabec TOP ENVI Tech. Brno, s.r.o.
Foltýnova 15 Jílkova 124
635 00 Brno 615 00 Brno
tel./fax: 05/45216361

Ing. Jarmila Paciorková Ekologické projekty
Turgeněvova 3 Slezská 43
736 01 Havířov 736 01 Havířov
tel.: 069/6412543, 0602/749782
tel./f ax: 069/6818570

RNDr. Luboš Stárka Správa CHKO ČR
Pařížská 14/119 Kaplanova 1931
110 00 Praha 1 148 01 Praha 4
tel.: 02/67994253
fax : 02/7936613

Ing. Dalibor Vostal Ing. Dalibor Vostal
Mánesova 11, 612 00 Brno
DAVOS Služby pro ekologii
sídlo firmy: Mánesova 11, 612 00 Brno
kancelář: Kounicova 11, 602 00 Brno
tel/fax: 05/750891

Ing. Hana Lorencová Mostecká uhelná společnost, a.s. Most
Oblouková 1862 Řezáčova 315
438 01 Žatec 434 67 Most
tel.: 03 5/6203471
fax : 035/41294
email: H.Lorencová@mus.cz

Ing. Miroslav Tycová Ing. Miroslava Tycová   EKOINVEST
B. Němcové 14 B. Němcové 14
323 18 Plzeň 323 18 Plzeň
tel.: 019/535243, 538057
fax : 019/535243

RNDr. Milan Macháček RNDr. Milan Macháček   EKOEX Jihlava
Za prachárnou 11 Znojemská 76
586 05 Jihlava 586 01 Jihlava
tel./zázn.: 066/21434 tel/fax: 066/28871

RNDr. Václav Vašíček RNDr. Václav Vašíček
Jiráskova 403 Jindřišská 785
517 42 Doudleby nad Orlicí 530 02 Pardubice
tel.: 0444/35 1031 tel.: 040/6210075

Ing. Jan Peisert Plynoprojekt Praha , a.s.
U svobodárny 8 P.O. Box 82
190 00 Praha 9 120 00 Praha 2
tel.,zázn.,fax: 02/3124119
tel.: 02/21989256
fax : 02 21989555

Ing. Arnošt Bláha INVESTprojekt, s.r.o.
Slavíčkova 5 Špitálka 16
638 00 Brno 602 00 Brno
tel./fax: 05/43210323, 43321357
tel./fax: 05 43240676
email: investp@mbox.vol.cz

Ing. Pavel Cetl INVESTprojekt, s.r.o.
Demlova 24 Špitálka 16
613 00 Brno 602 00 Brno
tel./fax: 05/43240323, 43321357
tel./ fax: 05/43240676
email: investp@mbox.vol.cz

RNDr. Josef Kupec INVESTprojekt Brno, s.r.o.
Axmanova 13 Špitálka 16
623 00 Brno 602 00 Brno
tel./fax: 05/43240323, 43321357
tel./fax: 05/43240676
email: investp@mbox.vol.cz

Ing. Petr Mynář INVESTprojekt Brno, s.r.o.
Strnadova 7 Špitálka 16
628 00 Brno 602 00 Brno
tel./fax: 05/43240323, 43321357
tel./fax: 05/43240676
email: investp@mbox.vol.cz

Ing. Stanislav Postbiegl INVESTprojekt Brno, s.r.o.
trvalé: Vackova 78/B Špitálka 16
612 00 Brno 602 00 Brno
přech.:Talichova 16 tel./fax: 05/43240323, 43321357
623 00 Brno tel./fax: 05/43240676
email: investp@mbox.vol.cz

RNDr. Jiří Hanzlíček RNDr. Jiří Hanzlíček
Nad cihelnou 14 Nad cihelnou 14
147 00 Praha 4 147 00 Praha 4
tel.: 02/61221961

Ing. Jiří Rous Severočeské centrum ekologických
Litoměřická 2084/8 služeb,
spol.s.r.o. Ústí nad Labem
415 01 Teplice pobočka Teplice
tel.: 0417/22089         
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
tel.: 0417/531600 kl. 386, 0602/493325
fax : 0417/513481, 27101

RNDr. Jan Horák Severočeské centrum ekologických služeb,
Rabasova 3180 84/8 spol.s.r.o. Ústí nad Labem
400 11 Ústí nad Labem Stroupežnického 7
400 11 Ústí nad Labem
tel.: 147/5201113
fax : 047/5201227

Ing. Jiří Pavlů Severočeské centrum ekologických služeb,
Kněžičky 53 spol.s.r.o. Ústí nad Labem
463 43 Český Dub pobočka Liberec
Nad tratí 344, 463 12 Liberec
tel.: 048/5130717 18, 0602/281873
fax : 048/5170747 18