13.
Sdělení

odboru geologie Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách (úplný seznam k 30.červnu 1998) na základě zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb., a ve smyslu vyhlášky MHPR č. 412/1992 Sb.


Odbor geologie MŽP uveřejňuje seznam oprávněných osob s osvědčením odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce. Jedná se o oprávněné osoby, které mají platné osvědčení. Držitelé osvědčení, kterým platnost osvědčení po 5 letech skončila a nebyla znovu obnovena, nejsou v seznamu uvedeni.


Mgr. Zdeněk Venera, v.r.
ředitel odboru geologie

Geofyzika

p.f. Ludmila Aleksejevová, CSc.
Okružní 366
274 01 Slaný
platí do: 30.6.2001

RNDr. Ing. Evžen Andres
Vinohradská 71
120 00 Praha 2
platí do: 8.4.2003

RNDr. Jaroslav Bárta, CSc.
Nad vodovodem 42/2032
100 00 Praha 10
platí do: 5.2.2003

RNDr. Vilém Bárta
Lužická 19
120 00 Praha 2
platí do: 31.1.2001

RNDr. Vojtěch Beneš
Na Dionýsce 6
160 00 Praha 6
platí do: 2.3.2003

Doc. RNDr.Pavel Bláha, CSc.
I.Sekaniny 1801
708 00 Ostrava 4
platí do: 31.7.2001

Mgr. Jiří Dvořák
Teplická 264
190 00 Praha 9
platí do: 23.12.2002

RNDr. Vlastimila Dvořáková
Černého 43
635 00 Brno
platí do: 18.4.2002

RNDr. Josef Frolka
Šárka 4
623 00 Brno
platí do: 30.11.1998

RNDr. Ivan Gnojek, CSc.
Marie Huebnerové 42
621 00 Brno
platí do: 28.2.1999

RNDr. Jaromír Hanák
664 31 Lelekovice 370
platí do: 2. 12. 2003

p.g. Radomír Hankus
Okružní 367
274 01 Slaný
platí do: 16.4.2003

Mgr. Evžen Hnízdo
Příbram VII 257/1
261 02 Příbram
platí do: 30.6.2002

Doc. RNDr. Libuše Hofrichterová
K nádraží 330
747 66 Dolní Lhota
platí do: 30.6.1999

Jindřich Horáček
Tábor 48b
600 00 Brno
platí do: 31. 3.1999

RNDr. Jan Hron
Janáčkovo nábřeží 45
150 00 Praha 5
platí do: 31.1.2001

RNDr. Jaroslav Chmelař
Čapkova 1063
592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 3.6.2003

RNDr. Stanislav Chochlík
Klikorkova 1980
272 00 Kladno
platí do: 6. 5. 2003

RNDr. Ladislav Jančovič
Vejrostova 6
600 00 Brno
platí do: 30.11.1998

RNDr. Josef Janda
Škábova 16
106 00 Praha 10
platí do: 31.1.2001

p.g. František Jihlavec
Ramešova 5
612 00 Brno
platí do: 29.5.2003

Ing. Anna Jurenková
Foersterova 712
738 01 Frýdek   Místek
platí do: 22.4.2003

Mgr. Petr Karásek
Pod lesem 1a
466 02 Jablonec nad Nisou
platí do: 30.12.2002

Prof. RNDr.Miloš Karous, DrSc.
V Cibulkách 5
150 00 Praha 5
platí do: 13.2.2003

RNDr. Miroslav Kobr, CSc.
V štíhlách 1311
140 00 Praha 4
platí do: 8. 4. 2003

RNDr. Vladimír Kolejka
Fleischnerova 4
635 00 Brno
platí do: 28.2.1999

RNDr. Svatopluk Kořalka
Tranovského 28
160 00 Praha 6
platí do: 22. 4. 2003

RNDr. Libor Kraus
Bráfova 49
616 00 Brno
platí do: 30.9.2000

RNDr. Břetislav Krčmář
K Ládví 291
181 00 Praha 8
platí do: 31.12.2001

Mgr. Jan Krištiak
Příbram VIII/60
261 05 Příbram
platí do: 30.4.2002

Vítězslav Kryštof
Sokolovská 22
323 14 Plzeň
platí do: 31.12.2001

RNDr. Oldřich Levý
Kotěrova 2a
160 00 Praha 6
platí do: 7.11.2002

RNDr. Ivan Linhart, CSc.
Primátorská 41
180 00 Praha 8
platí do: 31.7.2001

Ing. Vlastimil Malouš ek
K. H. Máchy 1618
738 01 Frýdek   Místek
platí do: 22.4.2003

RNDr. Miloš Mikolanda
Na hrázi 185
290 01 Poděbrady
platí do: 30.9.2000

RNDr. Ludmila Morvicová
Dělnická 6/202
170 00 Praha 7
platí do: 31.8.2001

RNDr. Milan Mořkovský, CSc.
Viničná 83
600 0 0 Brno
platí do: 28.2.1999

Mgr. Tomáš Očadlík
Chlumova 17
130 00 Praha 3
platí do: 17. 6. 2003

RNDr. Otakar Pazdírek
Šrámkova 3
638 00 Brno
platí do :23.12.2002

RNDr. Bohumil Pícha, CSc.
Myslivní 15
600 00 Brno
platí do: 2.3.2003

RNDr. Ladislav Pokor ný
Drobného 1304/5
592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 31.8.2002

Ing. Petr Pruner, CSc.
Antala Staška 4
140 00 Praha 4
platí do: 23.12.2002

RNDr. Michal Řehoř
Jiráskova 2320
415 01 Teplice
platí do: 4.2.2003

RNDr. Jiří Sedlák
Axmanova 13
623 00 Brno
p latí do: 30.9.1998

RNDr. Bohumil Svoboda, CSc.
Podjavorinské 1598
149 00 Praha 4
platí do: 30.6.1999

Ing. Jan Šikula
Vančurova 26a
605 00 Brno
platí do: 16.3.2000

RNDr. Bohumír Škuthan, CSc.
Evropská 676
160 00 Praha 6
platí do: 31.1.2001

RNDr. Michal Tesař
Dělnická 6
170 00 Praha 7
platí do: 5.2.2003

RNDr. Jaroslav Vácha
Milínská 121
261 00 Příbram III
platí do: 30.11.1998

RNDr. Viktor Valtr, CSc.
Jasanová 16
637 00 Brno   Jundrov
platí do : 24. 4. 2003

RNDr. Robert Votoček
Koněvova 171
130 00 Pra ha 3
platí do: 17.6.2003

RNDr. Ing. Pavel Zacherle
Švermova 13
625 00 Brno
platí do: 10.9.2003

Geochemie

RNDr. Pavel Hranáč
Doležalova 22
616 00 Brno
platí do: 30.6.2002

RNDr. Miloslav Mikuš
Kaňk 127
284 04 Kutná Hora   Kaňk
platí do: 31.1.2001

RNDr. Petr Obst
Štoky 83
582 53 Štoky
platí do: 31.8.2001

RNDr. Petr Šponar
Leopoldova 2040
149 00 Praha 4
platí do: 31.1.2001

Ing. Miroslav Žáček
Telečská 39
58601 Jihlava
platí do: 31.1.1999

Geologický výzkum

RNDr. Pavel Černý
Gorkého 257
261 01 Příbram 4
platí do: 7.11.2002
RNDr. Juraj Franců, CSc.
Bezručova 17b
602 00 Brno
platí do: 16.3.2000

RNDr. Pavel Hanžl
Brněnská 1258
664 34 Kuřim
platí do: 27.4.2000

RNDr. Jiří Janatka
Saveljevova 14
147 00 Praha 4
platí do: 30.6.1999

Jaromil Krajča
Vaculíkova 11
638 00 Brno
platí do: 20.3.2003

RNDr. Oldřich Krejčí
Žižkova 6
602 00 Brno
platí do: 31.1.2000

Mgr. Aleš Laciok
Dobrovského 1086
535 01 Přelouč
platí do: 31.1.2003

RNDr. Pavel Müller, CSc.
Elplova 36
628 00 Brno
platí do: 31.1.2000

RNDr. Milan Novák, CSc.
Dukelská 9
682 01 Vyškov
platí do: 16.3.2000

RNDr. Zdeněk Novák, CSc.
Třešňová 6
621 00 Brno
platí do: 31.1.2000

RNDr. Jiří Otava, CSc.
Sevastopolská 2
625 00 Brno
platí do: 16.3.2000

RNDr. Zdeněk Papež
Húskova 11
600 00 Brno
platí do: 28.2.1999

RNDr. Jaroslava Pertoldová, CSc.
K červenému vrchu 678/1
160 00 Praha 6
platí do: 27.4.2000

RNDr. Jaroslav Reif
Palackého 9
772 00 Olomouc
platí do: 27.6.2001

RNDr. František Woller
Tusarova 5
170 04 Praha 7
platí do: 25.1.2001

Ing. Miroslav Žáček
Telečská 39
586 01 Jihlava
platí do: 31.1.1999

Hydrogeologie

RNDr. Zdeněk Anton
Mánesova 1434
413 01 Roudnice nad Labem
platí do: 31.10.2000

Ing. Libor Arabasz
Ostravice 297
738 01 Frýdek   Místek
platí do: 6.5.2003

RNDr. Ondřej Babora
Aubrechtové 3106/1
100 00 Praha 10
platí do: 30.4.1999

RNDr. Petr Baťha
Široká 9/96
110 00 Praha 1
platí do: 30.6.1999

RNDr. František Bělař
Bělohorská 42
160 00 Praha 6
platí do: 30.4.2002

RNDr. Peter Beňák
Lúčky 1529/11
908 51 Holíč
platí do: 31.1.1999

Ing. Pavel Benkovič
Sadovského 10
612 00 Brno   Královo Pole
platí do: 28.2.2001

RNDr. Miroslav Bičík
Školní 581/II
290 00 Poděbrady
platí do: 14.12.2000

p.g. Pavel Bílý
Na Třebešíně 68
100 00 Praha 10
platí do: 30.11.2000

RNDr. Ladislav Bíža
Na lánech 39/679
141 00 Praha 4   Michle
platí do: 31.7.2000

Ing. Zdeněk Bouček, CSc.
Krškova 2
594 01 Velké Meziříčí
platí do: 23.5.2002

p.g. Petr Brožek
Na Třebešíně 60
100 00 Praha 10
platí do: 31.10.2000

RNDr. Pavel Brýda
Na Vápence 25
130 00 Praha 3
platí do: 30.6.2000

RNDr. Stanislav Březina
Nad plovárnou 4
586 01 Jihlava
platí do: 20.5.2000

p.g. Miluše Břízová
K Mojžíšovu prameni 578
463 11 Liberec 30
platí do: 25.4.2001

RNDr. Libor Bubík
Kopeckého 603
708 00 Ostrava   Poruba
platí do: 31.10.1998

RNDr. Pavel Burda
Be lcrediho 34
628 00 Brno
platí do: 31.8.2001


RNDr. Aleš Cahlík
Jiráskova 1817
755 01 Vsetín
platí do: 15.7.2003

RNDr. Zuzana Cahlíková
Masarykova 1371
769 01 Holešov
platí do: 2.12.2003

RNDr. Vladimír Calábek
Osmek 35
750 00 Přerov
platí do: 4.2.2003

Ing. Jaromír Cyroň
Marxova 23
695 01 Hodonín
platí do: 31.1.1999

RNDr. Aleš Čapek
Mozambická 623/6
160 00 Praha 6   Vokovice
platí do: 30.4.2002

pg. Ivo Černý
Na hájensku 70
252 02 Jíloviště
platí do : 12. 6. 2003

RNDr. Jan Černý
Hlávkova 867
460 01 Lib erec 14
platí do: 31.7.2000

RNDr. Petr Čížek
Rumburská 258/11
190 00 Praha 9
platí do: 31.10.1999

RNDr. Jiří Čížek
Papírníkova 608/25
142 00 Praha 4
platí do: 31.1.2002

Mgr. Antonín Daněk
Trávní 24
373 16 Dobrá Voda u Č.B.
platí do: 30.4.2002

RNDr. Jos ef Datel
Česká 831
253 01 Hostivice
platí do: 31.7.2002

Ing. Josef Drahokoupil
Generála Uchytila 867
537 01 Chrudim 2
platí do: 31.7.2002

RNDr. Václav Dubánek
Tréglova 795
152 00 Praha 5
platí do: 22.6.2000

René Dufek
Rohová 1
350 02 Cheb
platí do: 31. 8.2002

RNDr. Jan Duffek, CSc.
Kurkova 1211
182 00 Praha 8
platí do: 30.6.2000

Ing. Vladimír Dyk
Kostelec E11
330 04 Hromnice
platí do: 26.6.2003

Ing. Miroslav Fiala
Vodní 105
760 00 Zlín
platí do: 15.7.2003

RNDr. Stanislav Fojtík
Vít. Nezvala 755
272 04 Kladno 4   Rozdělov
platí do: 20.3.2003

RNDr. Renata Frimlová
Masarykovo nám. 181
564 01 Žamberk
platí do: 31.8.2002

RNDr. Vilém Fürych
Vančurova 9
586 01 Jihlava
platí do: 31.10.1999

Ing. Jana Fulková
Závodu míru 799
360 17 Karlovy Vary
platí do: 3 1.8.2001

Ing. Pavel Gajdoš
Žežická 679/23
400 07 Ústí nad Labem
platí do: 26.6.2003

Jan Galgánek
Na sídlišti 433
793 76 Zlaté Hory
platí do: 8.4.2003

Doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
Pokorného 1400
708 00 Ostrava   Poruba
platí do: 6.5.2003

RNDr. Zbyněk Grünwald
Školní ul.322
664 43 Želešice
platí do: 28.1.2003

Roman Handl
Bohuslava Martinů 1
602 00 Brno
platí do: 31.7.2002

RNDr. Milivoj Hanslian
Kachlíkova 2
635 00 Brno
platí do: 30.11.2001

RNDr. Josef Hanzlík, CSc.
Jeronýmova 925
282 01 Český Brod
platí do: 2.3.2003

RNDr. Josef Hejnák, CSc.
Na stezce 1329/5
100 00 Praha 10
platí do: 31.5.2001

RNDr. Alena Henešová
Popelákova 10
628 00 Brno
platí do: 31.3.2001

Ing. Mirek Hercík
M. Horákové 107
160 00 Praha 6
platí do: 30.4.1999

RNDr. Ferdinand Herčík
Na Bohdalci 360
460 15 Liberec 15
platí do: 30.5.2001

RNDr. Zdeněk Herrmann
Nerudova 939
500 02 Hradec Králové
platí do: 15.5.2003


RNDr. Danuše Herešová
Evropská 96
160 00 Praha 6
platí do : 27.2.2003

Vladislava Hladilová
Kunštátská 9
621 00 Brn o
platí do: 31.12.2001

RNDr. Václav Hofreitr
Jáchymovská 271
460 10 Liberec
platí do: 30.6.1999

Ing. Jaromír Holuša
Olomoucká 99
746 01 Opava
platí do: 4.11.2003

RNDr. Marcel Homolka
Resslova 3
370 01 České Budějovice
platí do: 31.3.2001

RNDr. Pavel Ho ppe
Krohova 2222
160 00 Praha 6
platí do: 31.7.2000

RNDr. Jaroslav Hrabal
Bratří Čapků 2870
470 00 Česká Lípa
platí do: 23.11.2000

Ing. Milan Hrbáč
Pod zámečkem 817
793 76 Zlaté Hory
platí do: 25.3.2003

RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Tanvaldská 1334
182 00 P raha 8
platí do: 15.7.2003

Ing. Stanislav Hrouzek
Sv. Čecha 2612
767 01 Kroměříž
platí do: 10.9.2003

Ing. Jana Hrouzková
Sv. Čecha 2612
767 01 Kroměříž
platí do: 10.9.2003


Mgr. David Chaloupka
Biskupcova 34
130 00 Praha 3
platí do: 21.3.2002

RNDr. Jar oslav Chalupa
Na Veselou 771
266 01 Beroun
platí do: 31.12.2000

RNDr. Tomáš Charvát
Krkonošská 2
120 00 Praha 2
platí do: 23.12.2002

RNDr. Jaroslav Chmelař
Čapkova 1063
592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 30.11.2001

RNDr. František Chrástka, CSc.
Maje rského 2047/1
149 00 Praha 4
platí do: 31.10.2002

RNDr. Jaroslav Chrobok, CSc.
Foersterova 9
616 00 Brno
platí do: 31.3.2001

RNDr. Petr Chyba
Za lípou 548
500 09 Hradec Králové
platí do: 31.7.2000

RNDr. Ondřej Jäger
Kounická 32
100 00 Praha 10
platí do: 19.12.2002

RNDr. Vratislav Jahoda
Grohova 22
602 00 Brno
platí do: 30.4.2001

Ing. Vladimír Jánský
Radiová 37
312 00 Plzeň
platí do: 31.7.2000

RNDr. Jiří Jelínek
Pod Vlachovkou 13
180 00 Praha 8
platí do: 30.11.2000

RNDr. Roman Jerie
Holoubkova 3098
1 06 00 Praha 10
platí do: 31.10.2002

RNDr. Zdeněk Jezerský
U Větrníku 5
162 00 Praha 6   Břevnov
platí do: 18.9.2002

Adolf Kaas
Mazurská 525
181 00 Praha 8
platí do: 30.6.2000

Ing. Jiří Kadlec
Jana Štursy 44
370 10 České Budějovice
platí do: 30.6.2001

I ng. Václava Kadlecová
Tyršova 12
796 01 Prostějov
platí do: 30.6.2001

Ing. Jiří Kala
Sosnová 1
637 00 Brno
platí do: 30.6.1999

RNDr. Eva Kaprasová, CSc.
K lučinám 14
130 00 Praha 3
platí do: 31.10.2000

Ing. Vít Kaštovský
Hrušovská 4
701 00 Ostrava 1
pla tí do: 2.12.2003

RNDr. Jaroslav Kautský
Krombholcova 562
276 01 Mělník
platí do: 31.5.1999

RNDr. Miroslav Kebrt
Oldřichova 42
128 00 Praha 2
platí do: 31.12.1999

Ing. Josef Keřka
Jáchymovská 1010
263 01 Dobříš
platí do: 5.12.2002

RNDr. Jiří Kessl
Frýd lantská 1310/23
182 00 Praha 8
platí do: 30.6.2001

RNDr. Vojtěch Kinc, CSc.
Provazníkova 72
613 00 Brno
platí do: 31.8.2002

Ing. Radmila Kleinová
Čujkovova 50 a
700 30 Ostrava   Zábřeh
platí do: 27.6.2002

RNDr. Stanislav Klír, DrSc.
Ke Klimentce 37
150 00 Praha 5
platí do: 30.9.2000

Mgr. Radim Kloza
Hostěnice 145
664 02 Brno   venkov
platí do: 16.5.2001

Ing. Albert Kmeť
Na padělkách 421
664 52 Sokolnice
platí do: 29.1.2003

RNDr. Jan Kněžek
Dvorecká 803
147 00 Praha 4
platí do: 30.9.2000

RNDr. Vojtěch Kněžek
Myslbekova 32
169 00 Praha 6
platí do: 30.11.2000

Ing. Dan Köhler
Na Kamenci 3/1362
710 00 Ostrava 2
platí do: 31.10.1998

p.g. Vladimír Kolaja
Zemědělská 2
160 00 Praha 6
platí do: 31.3.2001

RNDr. František Konečný
Hvězdová 14
602 00 Brno
platí do: 31.8.2001


Jiří Kopecký
Devonská 1/999
152 00 Praha 5
platí do: 28.2.2001

RNDr. Ivan Koroš
Devonská 999/1
152 00 Praha 5
platí do: 28.1.2003

RNDr. Zdeněk Kouřil, CSc.
Rokytova 24
615 00 Brno
platí do: 31.8.2002

Jaromil Krajča
Vaculíkova 11
638 00 Brno
platí do : 20. 3. 2003

Doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc.
Lihovarská 6
190 00 Praha 9   Libeň
platí do: 22.8.2001

RNDr. František Kratochvíl
Poštovní 1831/14
594 01 Velké Meziříčí
platí do: 31.8.2002

RNDr. Zdeněk Krčmář
Merhautova 185
613 00 Brno
platí do: 15.5.2003

RNDr. Jana Krčmářová
Merhautova 185
613 00 Brno
platí do: 31.8.2001

RNDr. Ondřej Kriner
Lucemburská 26
130 00 Praha 3
platí do: 20.6.2001

RNDr. Josef Krupař
Palackého ul. 381
336 01 Blovice
platí do: 30.6.2001

Ing. Milan Kučera
Ondrova 38
635 00 Brno 35
platí do: 30.11.2000


RNDr. Miroslav Kučera
Tuchorazská 324
100 00 Praha 10
platí do: 30.4.1999

RNDr. Jaromír Kučera
Dědická 30
627 00 Brno   Slatina
platí do: 30.4.2001

Ing. Petr Kumpera
Nevanova 1055
163 00 Praha 6
platí do: 31.8.2002

RNDr. Josef Kupec
Axmanova 13
623 00 Brno
platí do: 28.2.2001

Mgr. Kamil Kurka
Jurečkova 39
746 01 Opava
platí do: 31.7.2002

RNDr. Miroslav Laboutka, CSc.
V Olšinách 51
100 00 Praha 10
platí do: 31.7.2000

RNDr. Vladimír Lána
Patočkova 43
169 00 Praha 6
platí do: 31.7.2000

RNDr. Ing. Ivan Landa, DrSc.
Na rovnosti 16
134 00 Praha 3
platí do: 30.11.2000

Ing. Le Van Lang
Lutín 292
783 49 Lutín
platí do: 31.10.2000

RNDr. Vladimír Lašek
Jabloňova 365
570 01 Litomyšl
platí do: 30.4.2002

Ing. Ján Lindtner, CSc.
Hutník 1413
698 01 Veselí nad Moravou
platí do: 20.6.2001


Mgr. Darina Liptáková, CSc.
Mezi školami 2321
155 00 Praha 5
platí do: 28.3.2001

RNDr. Rudolf Lukeš
J. Drdy 492
261 02 Příbram VII
platí do: 31.1.2002

RNDr. Karel Lusk
Dubnice 124
471 26 Du bnice
platí do: 28.2.2001

RNDr. Olga Lusková
471 26 Dubnice 124
platí do: 22.6.2000

Ing. Dušan Maceška
Partyzánská 1146
769 01 Holešov
platí do: 31.7.2002

Ing. Miloslav Machalínek
Jižní 1
695 01 Hodonín
platí do: 31.1.1999

Ing. Jaromír Malec
Na Pankrá ci 348
411 19 Mšené   lázně
platí do: 16.5.2001

RNDr. Josef Malý
Pod Kalvárií 984
763 61 Napajedla
platí do: 31.3.2001

Ing. Pavel Maršalko
Matoušova 64
460 00 Liberec
platí do: 2.3.2003

RNDr. Petr Mašín
Smilovského 6
120 00 Praha 2
platí do: 31.10.2000

Ing. Ludvík Mejzlík
747 91 Štítina   Nové Sedlice 4
platí do: 31.7.2002

Miloslav Melichar
Skuherského 25
370 00 České Budějovice
platí do: 31.5.2001

Zdeňka Melichová
Nová 826
252 10 Mníšek pod Brdy
platí do: 28.2.2001

Ing. Stanislav Merta
Langrova 35
627 00 Brno
platí do: 30.11.2000

Ing. Libor Michele
Vitáskova 12
621 00 Brno
platí do: 29.5.2003

RNDr. Emil Michlíček
Tábor 34A
602 00 Brno
platí do: 30.11.2000

RNDr. Martin Milický
Vyžlovská 40
100 00 Praha 10
platí do: 12.6.2003

RNDr. Jan Moravec, CSc.
U Slovanky 7
182 00 Praha 8
platí do: 28.9.2000

RNDr. Zbyněk Moravec
Žandovská 306
190 00 Praha 9
platí do: 31.5.2002

Ing. Zdeněk Mudrák
Ovocná 12
621 00 Brno
platí do: 30.11.2000

Ing. Radomír Muzikář, CSc.
Slámova 60
618 00 Brno
platí do: 24.8.20 00

Ing. Vlastimil Myslil, CSc.
Hlavní 78
140 00 Praha 4
platí do: 27.2.2003

RNDr. Karel Najman
Krymská 35
360 01 Karlovy Vary
platí do: 25.7.2002

Jiří Nepala
Mathonova 64
613 00 Brno
platí do: 30.11.2000

RNDr. Jiří Nohel
Pod Kavalírkou 4
150 00 Praha 5
platí do: 28.2.2001

RNDr. Milan Novák
Roosweltova 49
160 00 Praha 6
platí do: 31.5.1999

RNDr. Danuše Nováková
691 08 Bořetice 355
platí do: 31.3.1999

Ing. Lenka Novotná
U lesa 59
704 00 Ostrava   Zábřeh
platí do: 30.4.1999

Mgr. Libor Novotný
Kmochov a 15
400 01 Ústí nad Labem
platí do: 19.10.2000

RNDr. Irnik Ovčarov
Masarykovo nábřeží 14
110 00 Praha 1
platí do: 31.7.2000

Ing. Jaroslav Pakosta
28.října 434
261 02 Příbram VII
platí do: 25.1.2001

RNDr. František Pastuszek
Šumberova 38
162 00 Praha 6
platí do: 23.12.2002

RNDr. Libor Paštyka
Vidov 37
370 07 České Budějovice
platí do: 31.12.1999

RNDr. Zdeněk Patzelt
Brtníky 126/1
407 60 Brtníky
platí do: 31.8.2002

RNDr. Tomáš Pavlík
Čs. partyzánů 8
537 01 Chrudim IV
platí do: 31.12.2000

RNDr. Radko Pavliš
Urxova 295
500 06 Hradec Králové
platí do: 30.11.2000

p.g. Antonín Pazdera
K mýtu 71
251 01 Vojkov   Říčany u Prahy
platí do: 31.5.1999

Ing. Jiří Pazderský
Šumná 582
463 12 Liberec XXV
platí do: 31.3.2001

RNDr. Josef Pazourek
Houbalova 3
628 00 B rno
platí do: 28.2.2001

RNDr. Jan Pěček
Krušnohorská 20
360 10 Karlovy Vary
platí do: 31.10.2000

RNDr. Vladimír Pěkný
Budečská 18
120 00 Praha 2
platí do: 31.12.1999

Ing. RNDr.Vladimír Pelikán, DrSc.
Tábor 44D
602 00 Brno
platí do: 30.9.2000

RNDr. Lubo mír Peták
Gagarinova 766
460 07 Liberec
platí do: 2.3.2003

RNDr. Petr Petrů
Zlínská 570/17
460 10 Liberec 3
platí do: 30.11.2000


Ing. František Plešinger
Požárnická 482
164 00 Praha 6
platí do: 1.7.2003

Ing. Pavel Pišl
Spojovací 584
793 76 Zlaté Hory
p latí do: 25.3.2003

RNDr. Zdenek Pištora
Nám. 14. října 1/1278
150 00 Praha 5
platí do: 25.3.2003

RNDr. Zdenek Pištora
Nám. 14. října 1/1278
150 00 Praha 5
platí do: 30.9.2000

RNDr. Ladislav Pokorný
Drobného 1304/5
592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 3 1.12.2001

Ing. Miloš Polenka
Úprkova 15
621 00 Brno
platí do: 30.11.2000

RNDr. Zdeněk Pospíšil
Škrochova 41
615 00 Brno
platí do: 31.10.2000

RNDr. Marcela Pospíšilíková
B. Němcové 28
746 00 Opava
platí do: 15.7.2003

RNDr. Jaroslava Procházková
Malobřevnovská 175/5
169 00 Praha 6
platí do: 31.10.2000

RNDr. Ivana Procházková
Svojšovická 2831/4
140 00 Praha 4
platí do: 3.6.2003

Ing. Miroslav Prokop
Novodvorská 3075
738 01 Frýdek   Místek
platí do: 6.5.2003

d.t. Miloš Pštross
Na Míčánkách 13/712
101 00 Praha 10
platí do: 28.2.2001

RNDr. Jan Pytlíček
747 63 Budišovice 101
platí do: 28.2.1999

RNDr. Jiřina Reitrová
Purkyňova 9
110 00 Praha 1
platí do: 31.10.2000

RNDr. Martin Rinn
Milánská 413
109 00 Praha 10   Horní Měcholupy
platí do: 31.1.2002

Mgr. J aromír Ryp
Vlčí vrch 667/18
460 15 Liberec XV
platí do: 31.7.2002

RNDr. Vladimír Řezníček
Obecká 3
628 00 Brno 28
platí do: 30.11.2000

RNDr. Petr Řežábek
Pražská 95
370 04 České Budějovice
platí do: 24.8.2000

Ing. Helena Říhová
Rovná 253/8
415 01 Teplic e
platí do: 28.3.2001

Ing. Pavel Sameš, CSc.
Hoblikova 20
613 00 Brno
platí do: 31.8.2002

Ing. Jana Sedláčková
Novosady 1574
769 01 Holešov
platí do : 26.6.2003

Ing. Dušan Senko
Sídlisko Lúčky 23
908 51 Holíč
platí do: 30.6.1999

RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc.
Želivec 153
251 68 Štiřín
platí do: 30.4.2001

RNDr. Petr Sláma
Třešňová 625
460 14 Liberec 14
platí do: 25.3.2003

RNDr. Josef Slavík
Skalička 32
664 24 Drásov
platí do: 30.11.2000

Ing. Alena Slivková
F. Čechury 4470
708 00 Ostrava   Poruba
platí do: 31.5.1999

RNDr. Daniel Smutek
Bylany 106
538 01 Bylany
platí do: 31.3.2001

RNDr. Lubomír Soukup
Holubova 641
460 25 Liberec 25
platí do: 2.3.2003

RNDr. Ladislav Sovadina
Družstevní 4507
760 05 Zlín
platí do: 30.11.1998

RNDr. Ivo Staněk
Bieblova 14
613 00 Brno
platí do: 30.4.2002

RNDr. Marek Stanzel
Malostránské nábřeží 1/558
118 00 Praha 1
platí do: 31.7.2000

RNDr. Michal Stibitz
Francouzská 78
101 00 Praha 1
platí do: 3.4.2003

RNDr. Pavel Stierand
Valtická 3
628 00 Brno
platí do: 12.6.2003

Pa vel Stupka
Michnova 1620
149 00 Praha 4
platí do: 31.10.2000

Ing. Milan Suchna
Lidická 21
602 00 Brno
platí do: 16.5.2001

Ing. Michal Suk
Purkyňova 599
547 01 Náchod
platí do: 27.6.2001

Mgr. Tomáš Svoboda
753 53 Všechovice 41
platí do 14.5.2003

p.g. Jiří Svoboda
nám. Osvoboditelů 1366/5
150 00 Praha 5
platí do: 31.12.1999

Ing. Alena Svobodová
Hanácká 336
769 01 Holešov
platí do: 15.7.2003

Ing. Jaroslav Šajgal
Opavská 2626
415 01 Teplice
platí do: 23.11.2000

p.ch. Jaromír Šantrůček
Pod hradem 8/IV
377 01 Jindřichův Hradec
platí do: 31.8.2002

Mgr. Július Ščuka
Za sokolovnou 702
533 41 Lázně Bohdaneč
platí do: 27.6.2001

RNDr. Svatopluk Šeda
Mládežnická 1053/IV
537 01 Chrudim
platí do: 31.12.2000

Václav Šedivý
Plickova 566
149 00 Praha 4
platí do: 31. 10.2000

Prof.Ing. Jan Šilar, DrSc.
Kubánské nám. 18
100 00 Praha 10
platí do: 12.6.2003

Ing. Libor Šild
Palackého 10
612 00 Brno
platí do: 30.11.2000

Mgr. Michaela Šindelářová
Klínova 11
182 00 Praha 8
platí do: 12.6.2003

Ing. Šárka Šišková
Jižní 1762
735 32 Rychvald
platí do: 15. 5. 2003

Ing. Jiří Škára
Okružní 658
68601 Uherské Hradiště
platí do: 28.3.2001

Ing. Radan Šmít
V. Vlasákové 1/934
700 30 Ostrava   Bělský Les
platí do: 31.7.2002

RNDr. Jindřich Šnévajs
Antuškova 1137
256 01 Benešov
pla tí do: 31.3.2001

RNDr. Pavel Špaček
Kodaňská 51
101 00 Praha 10
platí do: 28.9.2000

Ing. Jiří Štěrba
T. G. Masaryka 11
360 01 Karlovy Vary
platí do: 31.3.2001

Mgr. Jana Štěříková
ul. ČSA 688
357 35 Chodov
platí do: 31.1.2000

RNDr. Stanislav Šula
U Kubl ova 1
147 00 Praha 4
platí do: 30.6.2000


RNDr. Ladislav Švajner
Ypsilantiho 5
603 00 Brno
platí do: 12. 6. 2003

RNDr. Ladislav Švestka
Mírová 1294
592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 30.11.1998

RNDr. Jan Švoma
Plamínkové 1558
140 00 Praha 4
platí do : 31.10.2000

RNDr. Josef Taraba
Plotní 22
602 00 Brno
platí do: 30.11.2000

Ing. Jan Terrich
Skupova 21
770 00 Olomouc
platí do: 31.5.2002

Ing. Martin Teyschl
Provazníkova 92
614 00 Brno
platí do: 30.11.2000

p.g. Petr Tichý
Přátelství 316
541 02 Trutnov 4
platí do: 31.1.2002

p.g. Věra Tišnovská
Jesenické nábř. 805
793 76 Zlaté Hory
platí do: 25.3.2003

RNDr. Věra Tížková
Baarova 7
709 00 Ostrava Mariánské Hory
platí do: 15.5.2003

RNDr. Igor Tomek
Na požáře 178
760 01 Zlín
platí do: 31.7.2002

RNDr. Ja na Tourková
Špálová 11
162 00 Praha 6
platí do: 31.8.1999

RNDr. Jan Trachtulec, CSc.
Vrchlického 2823
434 01 Most
platí do: 30.11.2000

RNDr. Václav Traksmandl
Blatnice 95
330 25 Blatnice
platí do: 18.9.2002

RNDr. Stanislav Trojáček
793 35 Rudná pod Pradědem 152
platí do: 31.7.2002

RNDr. Walter Tůma
Smetanova 434
537 01 Chrudim IV
platí do: 30.11.2001

Ing. Petr Tupý
Burianova 914
460 06 Liberec 6
platí do: 30.11.2000

Ing. Josef Tybitancl
Mokrý Lom 8
373 22 Ločenice
platí do: 30.4.2002

RNDr. Josef Ty kal
Novotníky 37
335 51 Měcholupy u Blovic
platí do: 30.11.2000

RNDr. Michal Tylš
Na Šťáhlavce 1741/1A
160 00 Praha 6
platí do: 4.2.2003

Ing. Petr Ulahel
Úvalno 92
793 91 Úvalno
platí do: 30.6.2001

RNDr. Miroslav Unzeitig
Nad alejí 1739/16
162 00 Praha 6
platí do: 31.1.2000

Věra Urbanová
Svatojánské nám. 1042
664 51 Šlapanice u Brna
platí do: 31.12.2001

Ing. Zdeněk Vacek
Ul. míru 312
769 01 Holešov
platí do: 31.12.2001

Ing. Michal Vacek
742 53 Kunín 90
platí do: 8.4.2003

Ing. Anna Vacková
Ul. míru 312
769 01 Holešov
platí do: 31.12.2001

RNDr. Vladimír Václavek
Púchovská 9
141 00 Praha 4
platí do: 30.11.2000

RNDr. Jiří Vácha
Pražská 2979
415 01 Teplice
platí do: 23.11.2000

RNDr. Václav Valeš, CSc.
Brechtova 16
638 00 Brno
platí do: 30.11.2000

Ing. Svatopluk Valíček
Jamnická 54
738 01 Staré Město
platí do: 31.12.2000

Ing. RNDr. Jiří Varvařovský
Slancova 1260/6
182 00 Praha 8
Platí do: 15.5.2003

RNDr. Václav Vašíček
Jiráskova 403
517 42 Doudleby nad Orlicí
platí do: 5.12.2002

Miloš Vávra
Zárubov a 504
142 00 Praha 4   Kamýk
platí do: 31.3.2001

RNDr. Pavel Vavrda
Schweitzerova 28
779 00 Olomouc
platí do: 4.11.2003

RNDr. Božena Včíslová
Jeseniova 155
130 00 Praha 3
platí do: 4.2.2003

RNDr. Ivan Venclů
Zahradní 1268
751 31 Lipník nad Bečvou
platí do: 31.1.1999

RNDr. Zuzana Vilímová
Holubova 2O
638 00 Brno
platí do: 31.8.2001

RNDr. Oliver Vít
Křídla 87
592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 23.5.2002

Mgr. Roman Vlček
Moravská 3160
767 01 Kroměříž
platí do: 15.5.2003

RNDr. Helena Voborníková
Svo rnosti 27
150 00 Praha 5
platí do: 31.5.1999

Ing. Vlastimil Vodička
Janského 2210/67
155 00 Praha 5   JZM
platí do: 3.4.2003

RNDr. Petr Vohnout
Sedmidomky 7/563
101 00 Praha 10
platí do: 21.3.2002

RNDr. Milan Vrána
Ant. Staška 8
370 07 České Budějovice
platí do: 31.3.2001

RNDr. Jaroslav Vrba
Korandova 32
147 00 Praha 4
platí do: 30.11.2001

RNDr. Leoš Vrbata
Brdičkova 1914
155 00 Praha 5
platí do: 30.4.2002

RNDr. Roman Vybíral
Dlouhá 389
463 12 Liberec 25
platí do: 30.11.2000

RNDr. Tomáš Vylita
Vřídelní 53
360 01 Karlovy Vary
platí do: 31.5.2002

RNDr. Břetislav Vylita, CSc.
Pražská 43
360 01 Karlovy Vary
platí do: 31.8.2000

RNDr. Marcela Wallenfelsová
Na Dionýsce 1/1553
160 00 Praha 6
platí do: 31.3.2001

Mgr. Roman Zajíček
Králova 22
616 00 Brno
p latí do: 20.6.2001

RNDr. Zdeněk Zelinka
Čimická 769
181 00 Praha 8
platí do: 28.2.2001

Mgr. Karel Zídek
Jánská 1392
592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 30.6.2001

Ing. Pavel Zika, CSc.
Poznaňská 430
181 00 Praha 8
platí do: 11.3.2003

Jaroslav Žák
Terr onská 25
160 00 Praha 6
platí do: 30.11.2000

Mgr. Ivana Žákovská
Třešňové sady 1406
769 01 Holešov
platí do: 15.7.2003

RNDr. Ladislav Žitný
Poděbradská 541
194 00 Praha 9
platí do: 31.10.2000


RNDr. Ladislav Žitný
Kpt. Stránského 988
198 00 Praha 9
plat í do: 15.2.2001

RNDr. Vilém Žižka
Leskovecká 317
150 00 Praha 5
platí do: 3.6.2003

Inženýrská geologie

Ing. Anna Abramčuková
Benkova 1686
149 00 Praha 4
platí do: 31.3.2001

RNDr. Jaroslav Ambrož
Pechova 42
615 00 Brno
platí do: 30.11.2000

Ing. Libor A rabasz
739 14 Ostravice 297
platí do: 24.4.2003


RNDr. Ondřej Babora
Aubrechtové 3106/1
100 00 Praha 10
platí do: 30.4.1999

Ing. Richard Barvínek
Na Dionýsce 1/1553
160 00 Praha 6
platí do: 31.3.2001

RNDr. Zdeněk Bejšovec
Máchova 1428
436 00 Litvínov 6
platí do: 31.8.1998

RNDr. Peter Beňák
Lúčky 1529/11
908 51 Holíč
platí do: 31.10.1999

RNDr. Miroslav Bičík
Školní 581/II
290 00 Poděbrady
platí do: 14.12.2000

Ing. Jiří Bouška
M. Kopeckého 515
708 00 Ostrava
platí do: 19.10.2000

Ing. Stanislav Brudna
K parku 6
317 04 Plzeň
platí do: 30.6.2000

RNDr. Jaroslav Bříza
K Mojžíšovu prameni 578
46311 Liberec
platí do: 31.3.2001

RNDr. Vladimír Calábek
Osmek 35
750 00 Přerov
platí do: 4.2.2003

Ing. Rudolf Čech
Uralská 8
160 00 Praha 6
platí do: 30.11.2000

RNDr. Eliška Čechová
Pod parkem 32
400 12 Ústí nad Labem
platí do: 30.9.2000

RNDr. Jiří Čelák
Bránická 217/1788
140 00 Praha 4
platí do: 28.2.1999

RNDr. Ctirad Čeněk
Verdunská 26
160 00 Praha 6
platí do: 31.12.2000

Ing. Petr Čihák
Vysokomýtská 716
565 01 Choceň
platí do: 31.12.2001

Ing. Jiří Činka
Drimlova 2364
155 00 Praha 5 Stodůlky
platí do: 29.5.2003

René Dufek
Rohová 1
350 02 Cheb
platí do: 31.8.2002

Pavel Dvořák
Českolipská 386
190 00 Praha 9
platí do: 15.5.2003

RNDr. Jitka Dvořáková
Brechtova 777
149 00 Praha 4
platí do: 31.12.2001

RNDr. Marián Fabian
Koprivnická 11
841 01 Bratislava
platí do: 30.11.2000

RNDr. Milan Fajfr
Ke Sv. Jiří 38
31218 Plzeň
platí do: 30.6.2000

RNDr. Oldřich Fišer
Křiby 4708
760 05 Zlín
platí do: 30.4.2001

p.g. Jaro slav Florík
Obvodová 742/18
400 07 Ústí nad Labem
platí do: 30.11.2000

RNDr. Karol Fojtík
Kamínky 4
634 00 Brno
platí do: 27.6.2002

RNDr. Stanislav Fojtík
V. Nezvala 755
272 00 Kladno
platí do: 13.8.2003

RNDr. Luděk Follprecht
Nikoly Tesly 10
160 00 Pra ha 6
platí do: 31.12.2000

RNDr. Vilém Fürych
Vančurova 9
586 01 Jihlava
platí do: 31.10.1999

Ing. Jan Fulka
Závodu míru 799
360 17 Karlovy Vary
platí do: 30.6.2001

Ing. Pavel Gajdoš
Žežická 679/23
400 07 Ústí nad Labem
platí do: 26.6.2003

Karel Grotz
U Bachmače 1
301 56 Plzeň
platí do: 30.4.1999

RNDr. Zbyněk Grünwald
Školní ul.322
664 43 Želešice
platí do: 28.1.2003

Ing. Jaroslav Hauser, CSc.
Jurkovičova 10
638 00 Brno   Lesná
platí do: 30.6.2002

RNDr. Vladimír Havelka
Nechvílova 1843/5
149 00 Praha 4
platí do: 28.2.2001

Ing. Jaroslav Havelka
U bazénu 402
142 00 Praha 4
platí do: 30.4.2001

RNDr. Josef Hejnák, CSc.
Na stezce 1329/5
100 00 Praha 10
platí do: 31.5.2001

Ing. Jiří Herštus, DrSc.
K Dolánkám 996
282 01 Český Brod
platí do: 31.10.2000

RN Dr. Václav Hofreitr
Jáchymovská 271
460 10 Liberec
platí do: 30.6.1999

Ing. Petr Homolka
Bánskobystrická 139
621 00 Brno
platí do: 30.11.2000

RNDr. Lubomír Horák
Na sádce 1745
149 00 Praha 4
platí do: 6.6.2002

Ing. Otto Horský, CSc.
Břenkova 28
613 00 B rno
platí do: 30.11.2000

RNDr. Božetěch Hradský
Dlouhá 4584
760 00 Zlín
platí do: 28.2.2001

Ing. Zdeněk Hrdlička
Štrossova 322
530 03 Pardubice
platí do: 31.5.2001

Ing. Zdeněk Hroch, CSc.
Tomanova 1149/72
169 00 Praha 6
platí do: 31.10.2000

Ing. Jiří Hudek, CSc.
Italská 1/384
120 00 Praha 2
platí do: 31.7.2001

RNDr. Miroslav Huml
Široká 20
110 00 Praha 1
platí do: 30.9.2000

RNDr. Václav Hušner
Rybná 17/683
110 00 Praha 1
platí do: 30.4.2002

RNDr. Milan Hušpauer
Na studních 72
284 01 Kutná Hora
platí do: 30.4.2002

Ing. Jan Chaloupský
U hřiště 639
541 02 Trutnov
platí do: 30.6.2001

RNDr. Jaroslav Chalupa
Na Veselou 771
266 01 Beroun
platí do: 31.12.2000

RNDr. Jaroslav Chmelař
Smetanova 712
592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 23.11.2000

RNDr. Petr Chyba
Za lípou 548
500 09 Hradec Králové
platí do: 31.7.2000

Ing. Pavel Jäeckl
Norská 9
772 00 Olomouc
platí do: 31.3.2001

Ing. Martin Janda
Lomená 390
382 03 Křemže
platí do: 15.5.2003

RNDr. Oldřich Janík
Boženy Němcové 601
760 01 Zlín
platí do: 30.6 .2001

RNDr. Zdeňka Janoušková
Filipova 2014
148 00 Praha 4
platí do: 31.3.2001

Ing. Josef Janovský
Kotlářská 24
602 00 Brno
platí do: 31.3.2001

p.g. Petr Jirotka
Bělohorská 141
169 00 Praha 6
platí do: 31.3.2001

Ing. Jiří Kadlec
Jana Štursy 44
370 10 České Budějovice
platí do: 30.6.2001

Ing. Jiří Kala
Sosnová 1
637 00 Brno
platí do: 30.6.1999

RNDr. Vojtěch Kinc, CSc.
Provazníkova 72
613 00 Brno
platí do: 31.8.2002

Ing. Martin Kleček
Hanzlíkova 2
181 00 Praha 8
platí do: 30.6.2000

Ing. František Kleček
Jaromírova 11
128 00 Praha 2
platí do: 28.2.2001

RNDr. Miloslav Kleček
Olbrachtova 8/1042
140 00 Praha 4
platí do: 31.3.2001

Ing. Radmila Kleinová
Čujkovova 50 a
703 00 Ostrava 3
platí do: 12.3.2003

RNDr. Lubomír Klímek
Vlárská 14
627 00 Brno
platí do: 28.3.2001

Ing. Jaroslav Kočandrle, CSc.
Bartákova 8
795 01 Rýmařov
platí do: 31.8.2002

Ing. Michal Kofroň
Na rybníčkách 5
703 00 Ostrava 3
platí do: 30.6.2001

Ing. Eliška Kokotková
Krestova 19
705 00 Ostrava   Hrabůvka
platí do: 28.2.2001

RNDr. Jan Koretz
Malešická 4
130 00 Praha 3
platí do: 31.3.1999

Ing. Luděk Kovář
Nováčkova 5
700 30 Ostrava   Výškovice
platí do: 11.3.2003

Ing. Ladislav Kratochvíla
Holasova 18
705 00 Ostrava 5
platí do: 24. 4. 2003

RNDr. Jiří Kraus
5. května 20
140 00 Praha 4
platí do: 30.4.2002

RNDr. Jana Krausová
Hlavní 24
141 00 Praha 4
platí do: 30.9.2000

RNDr. Blanka Krčmová
Cihlářská 16
602 00 Brno
platí do: 31.3.2001

Antonín Kristen
Divišova 7
770 00 Olomouc
platí do: 30.6.2002

Ing. Jan Kříž
Hoblíkova 30
613 00 Br no
platí do: 31.12.1998

Ing. Karel Kubizňák, CSc.
Duchcovská 2194/47
415 01 Teplice
platí do: 8.4.2003

Ing. Zdeněk Kudrna, CSc.
V Americe 111
252 31 Všenory 2
platí do: 31.3.1999

RNDr. Jiří Kujan
Mládí 3843/3
466 01 Jablonec nad Nisou
platí do: 31.7.200 0

RNDr. Vladislav Kulič
Kmochova 3171/34
400 11 Ústí nad Labem
platí do: 31.10.2000

Ing. Václav Kuneš, CSc.
Čílova 8/1799
162 00 Praha 6
platí do: 20.3.2003

Eva Kunešová
Hřbitovní 7
360 20 Karlovy Vary
platí do: 30.6.2001

Ing. Vlastimil Kusý
Hlinice 4 5
390 02 Tábor
platí do: 3.4.2003

Ing. Miroslav Led
Pod parkem 10
400 11 Ústí nad Labem
platí do: 31.12.2000

Ing. Jiří Libus
Pirinská 3245
143 00 Praha 4
platí do: 30.11.2001

Pavel Lidmila
Zahradní 301/6
4001 0 Ústí nad Labem
platí do: 31.10.2000

RND r. Vladimír Lipovský
Brdičkova 1915
155 00 Praha 5
platí do: 31.3.2001

RNDr. Karel Lusk
Dubnice 124
471 26 Dubnice
platí do: 16.4.2001

RNDr. Libuše Luštincová
Xaveriova 13
150 00 Praha 5
platí do: 31.10.2000

Ing. Radomír Matějka
Beckovská 2687
760 01 Zl ín
platí do: 31.3.2001

Věra Matějková
Jungmannova 1260/10
363 01 Ostrov
platí do: 16.3.2000

Ing. Milan Matoušek
Irkutská 3
625 00 Brno
platí do: 31.10.2000

RNDr. František Medřík
Na hrádku 2580
530 01 Pardubice
platí do: 30.6.2001

Miloslav Melichar
Sku herského 25
370 00 České Budějovice
platí do: 31.5.2001

RNDr. Vratislav Minol
Talichova 12
623 00 Brno
platí do: 30.6.2001

RNDr. Petr Moric
Fleischnerova 14
635 00 Brno
platí do: 31.12.2001

Jiří Nepala
Mathonova 64
613 00 Brno
platí do: 30.11.2000

RND r. Milan Novák
Rooseweltova 49
160 00 Praha 6
platí do: 3.6.2003

RNDr. Antonín Novák
Dělnická 46
779 00 Olomouc
platí do: 28.2.2001

Ing. Marie Nováková
Evropská 35/1691
160 00 Praha 6
platí do: 28.2.2002

RNDr. Danuše Nováková
691 08 Bořetice 355
platí d o: 31.3.1999

Mgr. Libor Novotný
Kmochova 15
400 01 Ústí nad Labem
platí do: 19.10.2000

RNDr. Irnik Ovčarov
Masarykovo náb. 14
110 00 Praha 1
platí do: 30.4.1999

Ing. František Pacák
Opálkova 4
635 00 Brno
platí do: 31.12.2000

Ing. Antonín Paseka, CSc.
Černopolní 37/B
613 00 Brno
platí do: 30.11.2000

Prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc.
Vestavěná 30
141 00 Praha 4   Spořilov
platí do: 31.7.2000

RNDr. Ivanka Patáková
V Horní Stromce 2305/9
130 00 Praha 3
platí do: 21.3.2002

Ing. Jiří Pazderský
Gagarinova 874
460 07 Liberec 6
platí do: 30.6.2002

RNDr. Lubomír Peták
Gagarinova 773
460 07 Liberec 6
platí do: 31.12.1998

Ing. Jiří Petera
Sezemická 458
500 11 Hradec Králové
platí do: 24.10.2001

RNDr. Petr Petrů
Zlínská 570/17
460 10 Liberec 3
platí do: 30.11 .2000

RNDr. Jan Píše
664 03 Podolí u Brna 344
platí do: 31.1.2002

Václav Plasgura
Podlesí 1131
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
platí do: 31.12.2001

RNDr. Ladislav Pokorný
Drobného 1304/5
592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 31.12.2001

RNDr. Pavel Polák
Ve Smečkách 29
110 00 Praha 1
platí do: 30.9.2000

Ing. Stanislav Polášek, CSc.
J. Kotase 15
705 00 Ostrava   Poruba
platí do: 31.7.2001

Ing. Miroslav Prokop
Novodvorská 3075
738 01 Frýdek   Místek
platí do: 22.8.2001

Ing. Jan Provazník
Kárnikova 8
621 00 Brno   Řečkovice
platí do: 30.11.2000

Ing. Jindřich Prusek
Ratibořská 22
746 01 Opava
platí do: 28.2.2001

RNDr. Richard Přibyl
Jílovská 1153
142 00 Praha 4
platí do: 31.3.2001

Ing. Václav Pupík
Přídolí 124
381 01 Český Krumlov
platí do: 30.11.2000

RNDr. Jan Pytlíček
747 63 Budišovice 101
platí do: 28.2.1999

RNDr. Martin Rinn
Milánská 413
109 00 Praha 10   Horní Měcholupy
platí do: 31.8.2002

Vlasta Rosolová
Žežická 53
400 07 Ústí nad Labem
platí do: 31.10.2000

Mgr. Jan Rumíšek
Drobného 50
602 00 Brno
platí do: 28.3.2001

Ing. Jaroslav Salava
Fr. Brzáka 721
273 06 Libušín
platí do: 30.9.2000

Ing. Zdeněk Sekyra
Vršovická 93
100 00 Praha 10
platí do: 30.11.2001

RNDr. Jan Schröfel
Na pískách 126/942
160 00 Praha 6
platí do: 3.6.2003

Mgr. Jaromír S loboda
M. Kopeckého 571
708 00 Ostrava   Poruba
platí do: 31.12.1998

Ing. Roman Smolík, CSc.
Šromova 871
198 00 Praha 9  ČM
platí do: 29.5.2003

p.g. Luboš Souček
Rolnická 5
625 00 Brno
platí do: 31.12.2001

Mgr. Věra Stehlíková
Kounicova 66
602 00 Brno
platí do: 18.4.2002

RNDr. Josef Stemberk
Stupice 33
250 84 Sibřina
platí do: 24.8.2000

Ing. Jaromír Střeska
Atletická 2003/14
356 01 Sokolov
platí do: 31.12.2001

Ing. Josef Stuchlík
Koutníkova 215
503 01 Hradec Králové
platí do: 30.4.2002

RNDr. Bohumil Svoboda, CSc.
Podjavorinské 1598
149 00 Praha 4
platí do: 28.2.2001

Ing. Mgr. Milouš Svoboda
Baarova 1381
500 02 Hradec Králové 2
platí do: 30.12.2002

Ing. Jan Sýkora
Bardějovská 2573
470 06 Česká Lípa
platí do: 30.11.1998

RNDr. Vilém Sýkora
Všenorská 855
252 29 Dobřichovice
platí do: 30.6.2001

RNDr. František Šafář
Zeinerova 768
562 01 Ústí nad Orlicí
platí do: 31.12.2001

RNDr. Zdeněk Šafránek
Schwarzovo nám. 1084
530 03 Pardubice
platí do: 31.12.2001

Ing. Jaroslav Šajgal
Opavská 2626
415 00 Teplic e
platí do: 31.10.1998

Prof. RNDr. Milena Šamalíková, CSc.
Charvatská 44,
612 00 Brno
platí do: 27.2.2003

Mgr. Július Ščuka
Za sokolovnou 702
533 41 Lázně Bohdaneč
platí do: 27.6.2001

Ing. Miroslav Šedivý
Masarykovo náměstí 36
250 83 Škvorec
platí do: 31.10.2000

RNDr. Pavel Šimůnek
Mostecká 21
110 00 Praha 1
platí do: 30.9.1998

p.g. Jiří Šišpela
Podolská 1046/62
147 00 Praha 4   Podolí
platí do: 31.12.2001

Ing. Jiří Šmíd
Purkyňova 94
612 00 Brno
platí do: 30.6.2001

RNDr. Pavel Špaček
Kodaňská 51
100 00 Praha 10
platí do: 30.6.2001

Jiří Štěrba
Italská 23
120 00 Praha 2
platí do: 30.10.2000

RNDr. Otakar Tesař, DrSc.
Přemyslovská 41
130 00 Praha 3
platí do: 30.6.2000

RNDr. Jiří Tomášek
U Ladronky 18
169 00 Praha 6
platí do: 31.12.1998

Ing. Petr Tupý
Burianova 914
460 06 Liberec 6
platí do: 30.11.2000

Ing. Vlasta Turková
Polabiny III. Lidická 369
530 09 Pardubice
platí do: 31.12.2002

RNDr. Vladimír Tuscher
Náhorní 6
616 00 Brno
platí do: 6.10.2001

Ing. Jaroslav Tylich
Velký Újezd 166
783 55 Velký Újezd
platí do: 6.10.1998

RNDr. Lubomír Urban
Hornická 972
592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 30.4.2002

RNDr. Stanislav Vacek
Řeřišný 55
549 63 Machov
platí do: 30.10.2000

Ing. Jiří Vaněček
Ruská 405
417 01 Dubí
platí do: 28.2.2001

Ing. RNDr. Jiří Varvařovský
Slancova 1260/6
182 00 Praha 8
platí do: 12.6.20 03


RNDr. Václav Vašíček
Jiráskova 403
517 42 Doudleby nad Orlicí
platí do: 5.12.2002

p.g. Květoslava Venclíková
České družiny 1/1675
160 00 Praha 6
platí do: 31.10.2000

RNDr. Ivan Venclů
Zahradní 1268
851 31 Lipník nad Bečvou
platí do: 30.6.2001

RNDr . Ivan Veselý
Svahová 3
623 00 Brno
platí do: 30.11.2001

Ing. Milan Větrovský
Okružní 553
431 51 Klášterec nad Ohří
platí do: 15.7.2003

RNDr. Petr Vitásek
Štítného 22
130 00 Praha 3
platí do: 30.4.2002

Ing. Libor Vlk
Ukrajinská 1439
708 00 Ostrava   Por uba
platí do: 31.5.2001

RNDr. Václav Volný
Tyršova 855
592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 28.2.2001

RNDr. Roman Vybíral
Dlouhá 389
463 12 Liberec 25
platí do: 30.11.2000

RNDr. Břetislav Vylita, CSc.
Pražská 43
360 01 Karlovy Vary
platí do: 31.8.2000

Ing. Lumír Woznica, CSc.
Komprdova 13
615 00 Brno
platí do: 31.10.2000


RNDr. Ing. Jiří Zámek
Nad štolou 12
170 00 Praha 7
platí do: 30.11.2000

Ing. Jiří Zavoral, CSc.
Hoření 9
400 11 Ústí nad Labem
platí do: 31.10.2000

RNDr. Jaroslav Zeman
Mládeže 4
1 69 00 Praha 6
platí do: 31.7.2000

Ing. Pavel Zika, CSc.
Poznaňská 430
181 00 Praha 8
platí do: 11.3.2003

RNDr. Jiří Zvelebil, CSc.
Drimlova 2364
155 00 Praha 5
platí do: 24.8.2000

Ložisková geologie

RNDr. Josef Adámek
Národní 40/58
695 00 Hodonín
pla tí do: 31.8.1998

RNDr. Jan Apl
Na rovnosti 22
130 00 Praha 3
platí do: 30.11.1998

Ing. Stanislav Benada
Žižkova 3
695 01 Hodonín
platí do: 9. 9. 2003

RNDr. Peter Beňák
Lúčky 1529/11
908 51 Holíč
platí do: 31.1.1999

Ing. Petr Bohdálek
Výškovická 64
703 00 Ostrava 3
platí do: 22.6.2000

Ing. Zdeněk Bouček, CSc.
Krškova 2
594 01 Velké Meziříčí
platí do: 23.5.2002

Ing. Jiří Bouška
M. Kopeckého 515
708 00 Ostrava
platí do: 19.10.2000

RNDr. Jitka Bradáčová
Vinohradská 47
120 00 Praha 2
platí do: 26.6.2003

RNDr. Bohumil Brož
Jílkova 8/96
169 00 Praha 6
platí do: 27.4.2000

Ing. Jiří Brzobohatý
Veslařská 64
690 00 Břeclav
platí do: 16.9.2003

RNDr. Stanislav Březina
Nad plovárnou 4
586 00 Jihlava
platí do: 30.4.1999

RNDr. Olga Bubníková
Stará Zvonice
267 51 Zdice
platí do: 31.10.1999

RNDr. Štěpán Buchta
Naftařů 5
696 18 Lužice
platí do: 31.8.1998

Ing. Karel Bureš
Lidická 1333/21
363 01 Ostrov
platí do: 21.10.2003

Ing. Vladimír Ciprys
Mahenova 1
690 00 Břeclav
platí do: 9.9.2003

RNDr. Vladimír Čabla, CSc.
Havlíčkova 964
790 01 Jeseník
platí do: 12.3.2003


RNDr. Pavel Černý
Gorkého 257
261 01 Příbram 4
platí do: 7.11.2002

RNDr. Pavel Čížek, CSc.
Běhounská 7
602 00 Brno
platí do: 30.12.2002

RNDr. Josef Čuřík
Lesní 5
695 03 Hodonín
platí do: 21.10.2003

RN Dr. Kamil Dohnal
Slunečná 28
695 00 Hodonín
platí do: 16.9.2003

Ing. Otakar Dorda
Sadová 11
695 00 Hodonín
platí do: 31.8.1998

RNDr. Hana Drobníčková
V sídlišti 35
683 01 Rousínov
platí do: 31.5.2002

Ing. Dušan Ďurica, CSc.
Tovární 3
170 00 Praha 7
plat í do: 30.6.2002

Ing. Josef Franče, CSc.
Jasmínova 2699/57
106 00 Praha 10
platí do: 31.1.2001

RNDr. Pavel Habarta
Ke Strašnické 2402/15
100 00 Praha 10
platí do: 21.10.2003

RNDr. Josef Hájek, CSc.
Massarykovo nám. 15
595 01 Velká Bíteš
platí do: 31.1.19 99

RNDr. Oldřich Hašlar
Pujmanové 54
140 00 Praha 4
platí do: 30.11.2001


Ing. Drahoslav Hejtmánek
Rybářská 24
603 00 Brno
platí do: 31.5.2002

Ing. Petr Hemza
Papírenská 786
739 21 Paskov
platí do: 30.6.1999

Ing. Karel Hlisnikovský
Tyršova 851/14
592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 31.12.1998

Ing. Jaromír Holuša
Olomoucká 99
746 01 Opava
platí do: 4.11.2003

Doc. Ing. Josef Honěk, CSc.
Opavská 4150/9
704 00 Ostrava 4   Pustkovec
platí do: 30.6.2001

RNDr. Petr Horák
Rožnovská 347
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
platí do: 16.9.2003

RNDr. Bohumil Houska
Příbramská 573
263 01 Dobříš
platí do: 17.6.2003

Ing. Jaroslav Hrádek
Mánesova 237
460 10 Liberec 10
platí do: 31.12.1998

RNDr. Pavel Hranáč
Doležalova 22
616 00 Brno
platí do: 30.6.2002

RNDr. Jan Hujs l
Sídliště 315/3
362 33 Hroznětín
platí do: 31.3.1999

RNDr. Dušan Hypr
Burešova 2/4
602 00 Brno
platí do: 31.7.2001


RNDr. Jaroslav Chmelař
Čapkova 1063
592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 3.6.2003

RNDr. Jiří Chrt
Feřtekova 538
180 00 Praha 8
platí do : 30.6.2001

RNDr. Petr Chvátal
Chomutovská 18
360 10 Karlovy Vary
platí do: 28.2.2002

RNDr. Jiří Janatka
Saveljevova 14
147 00 Praha 4
platí do: 30.6.1999

RNDr. Josef Janda
Škábova 16
106 00 Praha 10
platí do: 31.1.2001

Ing. Oldřich Janeček
Albrechtic ká 613
434 00 Most
platí do: 30.12.2002

Jan Jícha
Školní 715
360 17 Karlovy Vary Stará Role
platí do: 12.6.2003

RNDr. Jiří Jiránek, CSc.
Paprsková 4
140 00 Praha 4
platí do: 31.1.2001

RNDr. Rudolf Jiříček
Družstevní 13
695 03 Hodonín
platí do: 21.10.20 03

RNDr. Jan Jurák
Xaveriova 2735
150 00 Praha 5
platí do: 31.10.1998

Ing. Jiří Kala
Sosnova 1
637 00 Brno
platí do: 31.1.2001

Ing. František Kalenda
Sad pionýrů 433
793 76 Zlaté Hory
platí do: 11.3.2003

Ing. Vít Kaštovský
Hrušovská 4
701 00 Ostrava 1
platí do: 2.12.2003

RNDr. Ludovít Klibáni
273 62 Družec 2
platí do: 31.12.1999

Ing. Jaroslav Kočandrle, CSc.
Bartákova 8
795 01 Rýmařov
platí do: 31.8.2002

RNDr. Pavel Kopecký
ul. 28. října 483/4
460 07 Liberec
platí do: 26.6.2003

Ing. Petr Kostelníček
Lesní 5
695 03 Hodonín
platí do: 21.10.2003

Ing. Ladislav Kratochvíla
Holasova 1135/18
730 00 Ostrava   Hrabůvka
platí do: 31.12.2001

Ing. Tomáš Krčál
664 32 Vranov 124
platí do: 18.4.2002

RNDr. Bohumil Křelina
Celniční 595/32
198 00 Praha 9
platí do: 31.1.2001

RNDr. Miloslav Kučera
Gagarinova 54/801
460 07 Liberec
platí do: 11.3.2003

RNDr. Vít Kudělásek
Veleckého 9
615 00 Brno
platí do: 25.4.2002

Daniel Kuneš
Hřbitovní 7
360 20 Karlovy Vary
platí do: 30.9.2001

RNDr. Michal Kůstka
Pionýrů 800
7 38 01 Frýdek   Místek
platí do: 28.2.1999

Ing. Miloslav Machalínek
Jižní 1
695 01 Hodonín
platí do: 31.1.1999

RNDr. František Marek
Brožíkova 2
638 00 Brno   Lesná
platí do: 31.5.2002

RNDr Pavel Mayer
Vrchovinská 815
190 00 Praha 9
platí do: 30.9.1998

Ing. Mirko Merenda
J. Trnky 1251/3A
709 00 Ostrava   Mariánské Hory
platí do: 22.4.2003

RNDr. Otokar Mikš
Lumírova 13
120 00 Praha 2
platí do: 31.12.1999

RNDr. Miloslav Mikuš
Kaňk 127
284 04 Kutná Hora   Kaňk
platí do: 31.1.2001

RNDr. Jaroslav Mojžíš
Er benova 819
252 28 Černošice III
platí do: 7.11.2002

RNDr. Petr Morávek
1. máje 296
254 01 Jílové u Prahy
platí do: 9.9.2003

RNDr. Milan Mořkovský, CSc.
Viničná 83
600 00 Brno
platí do: 28.2.1999


Ing. Zdeněk Moupic
Havířská 2024
470 01 Česká Lípa
platí do: 31.12.1998

RNDr. Pavel Müller, CSc.
Elplova 36
628 00 Brno
platí do: 31.1.2000

RNDr. Karel Najman
Krymská 35
360 01 Karlovy Vary
platí do: 31.7.2002

RNDr. Ivo Nesrovnal
Včelná 335
373 82 Boršov nad Vltavou
platí do: 31.5.2002

RNDr. Petr Obst
Štoky 83
582 53 Štoky
platí do: 24.10.2001

RNDr. Pavel Ocman
Žižkovo nám. 13
460 01 Liberec
platí do: 31.8.2002

RNDr. Vladimír Onderka, CSc.
Podlesí 24
624 00 Brno
platí do: 31.8.2002

Ing. Peter Ondris
Výstavní 37
702 00 Ostrava
platí do: 24.8.2000

RNDr. Lad islav Opekar
Petýrkova 1946
148 00 Praha 4
platí do: 31.5.2002

RNDr. Zdeněk Papež
Húskova 11
600 00 Brno
platí do: 28.2.1999

RNDr. Jan Páša
Rozkoš 84
396 01 Humpolec
platí do: 30.6.2001

RNDr. Josef Pašek
Za sokolovnou 455
338 28 Radnice
platí do: 31.7. 2002

Ing. Jiří Pazderský
Gagarinova 874
460 07 Liberec 6
platí do: 30.6.2002

RNDr. Jan Peloušek
Bukovského 2
628 00 Brno
platí do: 31.1.2001

RNDr. Jaroslava Pertoldová, CSc.
K červenému vrchu 678/1
160 00 Praha 6
platí do: 27.4.2000

RNDr. Mirko Plášil
V Alejích 2229/54
430 03 Chomutov
platí do: 12.6.2003

Ing. Oskar Pluskal
Jašíkova 1533
149 00 Praha 4
platí do: 16.3.2000

Ing. Zuzana Poláčková
Havlíčkovo nám. 794
708 00 Ostrava   Poruba
platí do: 16.12.2003

Ing. Stanislav Polášek, CSc.
J. Kotase 15
7 05 00 Ostrava   Poruba
platí do: 31.7.2001

RNDr. Pavel Procházka
Hutník 1421
698 01 Veselí nad Moravou
platí do: 21.10.2003

RNDr. Svatopluk Puda
Pivovarská 8
795 01 Rýmařov
platí do: 31.5.2001

Mgr. Milan Punčochář
Počernická 411
100 00 Praha 10
platí do : 31.1.2000


RNDr. Miroslav Raus
Chodovická 472
193 00 Praha 9
platí do: 31.5.2001

RNDr. Jaroslav Reif
Palackého 9
772 00 Olomouc
platí do: 27.6.2001

RNDr. Karel Seidl
Jungmannova 7
110 00 Praha 1
platí do: 31.5.1999

Prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc.
Hlavní tř. 590
708 00 Ostrava   Poruba
platí do: 30.6.2001

Jiří Sirný
Vondrákova 17
635 00 Brno
platí do: 31.1.2001

RNDr. Jaroslav Skopový
Pražská 998/II
337 01 Rokycany
platí do: 31.5.1999

RNDr. Radoslav Smetana
Pechlátova 49/3
150 00 Praha 5
platí do: 3 1.1.2001

RNDr. Jiří Spudil
Rumunská 8/1829
120 00 Praha 2
platí do: 31.5.2001

RNDr. Stanislav Staněk
Na sídlišti 820
793 76 Zlaté Hory
platí do: 31.8.2002

RNDr. Vladimír Stejskal
Údolní 58
602 00 Brno
platí do: 15.2.2001

RNDr. Blanka Studničná
Osvoboze ní 367
261 02 Příbram VII
platí do: 27.4.2000

Ing. Pavel Suček, CSc.
Pod šachtami 224
261 01 Příbram IV
platí do: 30.4.2002

p.g. Milan Svatuška
Těsnohlídkova 17
600 00 Brno
platí do: 31.1.2000

RNDr. Petr Sztacho, CSc.
Lohninského 849
152 00 Praha 5   Hlubočepy
platí do: 4.2.2003

RNDr. Jiří Šourek
ul. Dr. Suzy 40
674 01 Třebíč
platí do: 31.1.2002

Ing. Jaromír Špaček
Nová čtvrť 472
59301 Bystřice n. Perštejnem
platí do: 30.4.2002

RNDr. Karel Špaček
Zámělič 43
345 22 Poběžovice
platí do: 30.9.2001

RNDr . Petr Šponar
Leopoldova 2040
149 00 Praha 4
platí do: 31.1.2001

RNDr. Václav Štefek
Na poříčí 41
110 00 Praha 1
platí do: 31.1.2001

RNDr. Robert Štícha
Zahradní 4
586 01 Jihlava
platí do: 31.3.1999

RNDr. Ivan Štrbáň
J. Kříže 919/22
434 01 Most
platí do : 31.5.2002

RNDr. Jan Štýbr
Rokycanská 49
312 00 Plzeň
platí do: 31.8.2002

RNDr. Hedvika Thonová
U zásady 29
696 01 Rohatec
platí do: 30.9.1998

RNDr. Ivan Turnovec
Kamenec 1755
511 01 Turnov
platí do 15.5.2003

RNDr. Jaromír Tvrdý
Vodárenská 10
360 00 Karlovy Vary
platí do: 30.4.1999

RNDr. Lubomír Urban
Hornická 972
592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 30.4.2002

RNDr. Jaroslav Vácha
Milínská 121
261 00 Příbram III
platí do: 30.11.1998

RNDr. Jan Váňa
Pirinská 3245
14300 Praha 4
platí do: 30.11.1998

RNDr. Tomáš Váňa
Příčná 1
100 00 Praha 1
platí do: 30.4.1999

RNDr. Jiří Vencl
J. Herolda 10
700 30 Ostrava   Hrabová
platí do: 11.3.2003

Mgr. Pavel Veselý
Okružní 2101
470 01 Česká Lípa
platí do: 31.12.1998

RNDr. Mojmír Vocil ka, CSc.
Veletržní 7
603 00 Brno
platí do: 31.5.2002

RNDr. Oldřich Voda, CSc.
Sídliště Osvobození 41
682 01 Vyškov
platí do: 30.6.2001

RNDr. Milan Vyšata
Tyršova 45
250 83 Škvorec
platí do: 31.3.1999


Mgr. Igor Wolf
Jana Uhra 12
602 00 Brno
platí do: 31.8.2002

RNDr. František Woller
Tusarova 5/1262
170 04 Praha 7
platí do: 31.1.2001

Ing. Jaroslav Zíma
K.H.Borovského 1891
256 01 Benešov
platí do: 11.4.2001

Ing. Miroslav Žáček
Telečská 39
586 01 Jihlava
platí do: 31.1.1999

Ing. Svatava Žídková
Gen. Hrušky 1214
709 00 Ostrava   Mariánské Hory
platí do: 24.4.2003